Annonce
Ikast-Brande

Udsigt til endnu bedre forhold for fiskene i Brande Å

Her i Anlægget (Ørbæklund) er det planen, at to af gydebankerne i Brande Å skal etableres. Andre to skal etableres lidt længere mod øst ved ”Kærlighedsstien” mellem Ågade og Præstelunden. Foto: Mikael Lund
Nye gydebanker i Brande Å og Risbjerg Bæk skal være med til at øge bestanden af laks, ørreder og stalling.

Brande: Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) afventer i øjeblikket grønt lys fra Ikast-Brande Kommune til at gå i gang med etableringen af yderligere 10 gydebanker i henholdsvis Brande Å og Risbjerg Bæk syd for Drantum.

Formålet med gydebankerne er at forbedre åsystemerne, så laks og ørreder kan blive selvreproducerende, altså i stand til at formere sig uden udsætninger af yngel. Det forklarer Søren Larsen fra Skjern Å Sammenslutningen (SÅS). Han nævner også stallingen som en af de fiskearter, der kan få glæde af udlægningen af gydegrus.

Annonce

Del af et større projekt

Det er ikke første gang, SÅS får udlagt gydegrus i Brande Å: Tidligere er der bl.a. anlagt gydebanker ved Strømmen nedenfor Kvickly, og tidligere på året blev der også udlagt gydegrus i åen på Give-/Vejlesiden af kommunegrænsen.

Arbejdet har allerede haft en effekt: Søren Larsen fortæller, at han har hørt om flere, der har set pænt store laks i åen, noget der nærmest var utænkeligt for få år siden. SÅS har et årligt budget på 250.000 kr. Heraf lægger de kommende fem gydebanker i det centrale Brande beslag på ca. 100.000 kr. Et lignende syd for Drantum, hvor Alkærlundvej krydser Risbjerg Bæk er også tæt på at kunne realiseres, men her betyder hørings- og klagefrister, at det nok først kommer til at ske i det nye år, oplyser Søren Larsen. Han udelukker imidlertid ikke, at det kan komme på tale med flere gydebanker i Brande Å på et senere tidspunkt, men nu skal man lige have afsluttet de aktuelle projekter og vurdere effekten af dem.

- Det er en del af et større projekt, oplyser Søren Larsen videre. Han pointerer, at vi har alle sammen interesse i at få ”en god økologisk tilstand i vores vandløb” – ikke mindst hvis målsætningerne i vandmiljøplanerne frem mod 2027 skal indfris. Tidshorisonten for gydebankerne i Brande Å er noget kortere:

- Medmindre der kommer klager, forventer vi at gå i gang i løbet af november – det er i hvert fald planen indtil videre, siger han og oplyser, at de berørte lodsejere er orienteret og indforstået med projektet. Han erkender samtidig, at projektets gennemførelse afhænger af vejret – alt for megen nedbør kan gøre det besværligt eller i værste fald umuligt for de store entreprenørmaskiner at komme i gang med arbejdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce