Annonce
Ikast-Brande

Uddannelseshjælpen administreres ikke efter reglerne

Revisionen har været i gang og fundet for mange fejl i kommunens behandling af sager om uddannelseshjælp. Arkivfoto
Revision fandt for mange fejl i kommunens behandling af sager om uddannelseshjælp.

Ikast/Brande: Revisorernes gennemgang af Ikast-Brande Kommunes årsregnskab for 2019 viser, at der stadig er enkelte arbejdsgange på arbejdsmarkedsområdet, der trænger til en opstramning.

”Det er vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende uddannelseshjælp ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.”

Så knastørt formulerer revisionen sine anmærkninger til den del af kommunens årsregnskab, der vedrører arbejdsmarkedsområdet.

Revisionens opgave er at påse, at regnskabets poster ikke er i strid med byrådets beslutninger, og at der ikke er handlet i strid med gældende love og bestemmelser. Desuden skal det udløse en bemærkning, hvis lovligheden af en post eller disposition må anses som tvivlsom, hvis der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, eller hvis de foreskrevne forretningsgange ikke bliver fulgt, og det overordnede indtryk er da også, at det i langt de fleste tilfælde foregår på betryggende vis.

Den konklusion er revisionsselskabet BDO nået frem til efter at have gennemgået 64 personsager indenfor en lang række forskellige områder såsom revalidering, personlige tillæg og tilbud til udlændinge, hvor man kun har fundet ganske få eller ingen fejl.

Det kan man derimod ikke påstå er tilfældet med uddannelseshjælpen. I de syv sager, der er blevet gennemgået, er der fundet en lang række fejl, eksempelvis for sen opfølgning og for sen afholdelse af jobsamtaler. I to af sagerne er der endvidere ikke meddelt såkaldt uddannelsespålæg ved første samtale.

Annonce

Hyppigere tilsyn

Revisionens anmærkninger har fået Unge og Uddannelse til at udarbejde en handleplan til forbedring af sagsbehandlingen.

Handleplanen omfatter blandt andet et udvidet fagligt ledelsestilsyn og hyppige juridiske tilsyn. Helt konkret skal begge dele i en periode foregå månedligt i stedet for som hidtil en gang i kvartalet.

Planen indeholder også undervisning af rådgivere og et forbedret datagrundlag for arbejdet. Kombineret med en langtidssygemeldt sagsbehandlers snarlige tilbagevenden forventes disse tiltag at få en positiv effekt på sagsbehandlingen.

Der vil især blive sat fokus på, at opfølgningssamtalerne afholdes i overensstemmelse med beskæftigelsesloven, at der iværksættes tilbud for de unge, der ikke undtages for deltagelse i tilbud, senest en måned efter første henvendelse til kommunen, og at uddannelsespålægget gives allerede ved visitationssamtalen, samt at der bliver fulgt op på pålægget.

Også et par andre områder har givet anledning til en løftet revisor-pegefinger: I to af de fem gennemgåede jobafklaringsforløb er der ikke udarbejdet den krævede dokumentation, ligesom sagerne er ikke blevet behandlet korrekt i forbindelse med overgangen til jobafklaringsforløb, og i to af de seks gennemgåede sager om ledighedsydelse er revurderingen ikke foretaget rettidigt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce