Annonce
Horsens

Trods skepsis siger politikerne OK: Her er 19 nye boliger på vej

Et flertal i plan- og miljøudvalget har sagt OK til at sende en lokalplan for 19 boliger på Vestervej 7 i Gedved i høring. Kortmateriale: Horsens Kommune
Plan- og miljøudvalget har godkendt at sende lokalplan for Vestervej i høring. Konservative undlod at stemme.

Gedved: Horsens Kommune er klar til at sende en lokalplan i høring for 19 boliger, som opføres som rækkehuse på Vestervej 7 i Gedved.

Her lå tidligere den firelængede gård, Kildegården, som nu er blevet jævnet med jorden.

På plan- og miljøudvalgets møde tirsdag aften blev politikerne enige om at sende et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for området i høring.

Den konservative Esben Hedeager undlod at stemme for forslaget.

Det er anden gang, udvalget tog stilling til et projekt for området. Det første forslag blev forkastet, da det efter udvalgets opfattelse ikke i tilstrækkelig høj grad tog hensyn til det historiske landsbymiljø, der er på Vestervej.

- Vi har i udvalget valgt at sende forslaget i høring på baggrund af, at arkitekt og entreprenør har lyttet til, hvad vi sagde første gang. Det første projekt, vi så, levede ikke op til tankerne om at bevare et gårdmiljø. Det var i princippet to længer med boliger fra Vestervej og ind i området. Nu har arkitekt og entreprenør præsenteret et andet projekt. Her er byggeriet brudt op i tre længer i mindre blokke, der også er forskudte. Det giver i højere grad et gårdmiljø. Og så er der åbnet op, så den ene længe giver en facade ud mod Vestervej, siger formand for plan- og miljøudvalget Martin Ravn (V).

- Nu skal det i høring, og så skal vi selvfølgelig have den dialog ud fra det, tilføjer han.

Det fremgår af lokalplanforslaget, at bebyggelsen skal passe hensigtsmæssigt ind i det eksisterende landsby- og kulturmiljø i Gedved, som det er beskrevet i helhedsplanen for byen og i kommuneplanen.

- Jeg har stor forståelse for de borgere i Gedved, der er bekymrede for udviklingen på Vestervej. Jeg synes, at forventningsafstemningerne skulle have været mere klare. Man skulle fra forvaltningens side have sat helt klare krav til byggestil, materialer, til det arkitektoniske og til miljøet. Så kunne man have undgået uenighederne, vurderer Martin Ravn.

Jeg har stor forståelse for de borgere i Gedved, der er bekymrede for udviklingen på Vestervej.

Martin Ravn (V), udvalgsformand

Vil se på svar

Esben Hedager (K) er mere skeptisk over forslaget.

- Jeg valgte ikke at stemme. Jeg synes, det er en voldsom fortætning, man laver derude. Og så savner jeg, at der er carporte, så man ikke skal se på biler, der står foran husene. Og en legeplads og et græsareal, for der kommer højst sandsynligt til at bo børnefamilier i nogle af boligerne. Jeg synes, man ødelægger landsbymiljøet ved ikke at dele boligerne op, så der kun er tre boliger pr. bygning i stedet for at lave et hus, der er 80 meter langt.

- Nu fik man lov til at vælte længen ud mod vejen, men den kunne have været bevaret til opmagasinering. Så havde man bevaret bymiljøet, og så kunne man bygge inde bag ved. Det havde virkelig været fantastisk. Nu bliver den sendt i høring, og så må vi jo se på de svar, der kommer, men jeg er skeptisk, siger Esben Hedager.

Lokalplanforslaget skal i næste uge behandles i byrådet, inden det derefter bliver sendt i høring i fire uger.

Ud over at tage stilling til lokalplanforslaget gav udvalget grønt lys til, at hovedbygningen på Vestervej 11 skal rives ned.

- Bygningen er til en vis grad bevaringsværdig, men den er i en sådan stand, at hele udvalget anbefalede, at den skal rives ned, sagde Martin Ravn.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Korshærsleder: Hjemløsetallet i Horsens stiger igen - der bør være flere 'skæve boliger'

Læserbrev: Mens hjemløsetallet i Danmark stort set er uændret, er der ifølge den seneste landsdækkende hjemløsetælling nu 181 hjemløse i Horsens. Det er en stigning på 45 personer i forhold til 2017. Det betyder, at der er 181 borgere, der på optællingstidspunktet ikke havde en fast adresse. Det er mennesker, der f.eks. sover hos en ven eller bor i et kolonihavehus, en garage, en forladt bygning eller i telt. 30 horsensianere bor på herberger (§ 110) rundt omkring i landet. Det koster ca. 30.000 kr. pr. måned for hver person, hvoraf Horsens Kommune betaler halvdelen. Staten betaler den anden halvdel. En udgift for Horsens Kommune på ca. 5,5 mio. kr. At være hjemløs er en ulykkelig situation, det er flovt og skamfuldt ikke at have et sted at bo. At have en bolig er en basal ting, som alle vi andre tager for givet. Vi møder dem på Kirkens Korshærs varmestue i Borgergade, hvor de kommer for at få morgenmad, et bad og et måltid varm mad. Vi møder dem, når de kommer direkte udskrevet fra psykiatrisk hospital eller løsladt fra fængslet uden en funktionel bolig. Vi sender dem på gaden igen, når varmestuen lukker kl. 13.30, velvidende at nogen af dem ikke har et sted at gå hen, før vi åbner igen næste morgen. Gæstfriheden er dog stor hos varmestuens øvrige brugere, som ofte inviterer de hjemløse hjem til sig. En nødløsning, som der desværre sjældent kommer noget godt ud af. Hjemløshed er et komplekst problem, fordi det ikke blot handler om at få en billig bolig. Det er komplekst, fordi man sjældent bare er hjemløs. Ofte er man også plaget af misbrug og stor gæld forårsaget af kviklån, narko og spil. Har man så også en psykiatrisk lidelse, så er det meget svært at få hverdagen til at fungere. Får man endelig en bolig, varer det ikke længe, før man ender på gaden igen. Som hjemløs er man truet på sin eksistens, og det er en ond cirkel, der starter. Man er i ekstrem fare for at blive involveret i vold, kriminalitet, afpresning og prostitution, og gentagne gange møder de hjemløse op på varmestuen og har mistet alt, og varmestuens medarbejdere må hjælpe dem med at få bragt orden i kaos igen. Mange af varmestuens brugere har fået gentagne tilbud om bolig og misbrugsbehandling i løbet af deres liv, men det har ikke fungeret. De passer ikke ind nogen steder, og misbruget fortsætter. Derfor bør der bl.a. være flere "skæve boliger" med en social vicevært tilknyttet, hvor de kan bo og leve i fred og have deres misbrug uden at genere nogen naboer. Desuden bør der være en fokuseret og forebyggende hjemløseindsats, hvor alle kommunens instanser og samarbejdspartnere arbejder sammen om konkrete løsninger for den enkelte hjemløse.

Annonce