Annonce
Læserbrev

Trelde Skov skal vi beskytte og sikre i al fremtid

Annonce

Læserbrev: På Fredningsnævnets offentlige møde mandag 23. september og i en del læserbreve i Fredericia Dagblad har flere ytret sig med betænkeligheder og mistro til formålet med og resultatet af en fredning.

I Trelde Skov har de fleste skovejere med plukhugst og ekstensiv dyrkning af skoven sikret den variation i plante- og dyreliv, vi i dag kan glæde os over.

Tak for det og ros til de ejere, der har tænkt på og beskyttet naturen i Trelde Skov. Derfor er det slet ikke disse forhold, fredningsforslaget drejer sig om.

Udgangspunktet for en fredning er at beskytte og om muligt forøge de værdier, som forslaget omfatter.

Netop i Trelde Skov viser alle videnskabelige undersøgelser, at de største naturmæssige gevinster vil komme, hvis hele skoven bliver udlagt som urørt skov og med begrænset færdsel.

En urørt skov er en skov, som stadig skal plejes med henblik på at forbedre vilkårene for sårbare arter.

Men der er andre hensyn at tage ved en fredning: De skovejere, der i årtier, så godt de kan, har passet skoven. Den befolkning, der har glæde af at færdes i skoven og opleve naturen. Bedst mulig udnyttelse af de penge, der skal investeres i en fredning?

Derfor er det fremsatte forslag et kompromis.

Kun 14 pct. af den private del er udlagt som urørt skov. Men det er de 14 pct., der giver den naturmæssigt største gevinst.

Der bliver øget adgang til naturen i den mere robuste del af skoven.

86 pct. af de private skove kan ejerne fortsat dyrke stort set som hidtil. For at øge biodiversiteten skal der udpeges fem blivende træer pr. hektar. Træer, der skal stå til henfald.

Såvel den urørte del som begrænsningen i driften på den resterende del skal ejerne selvfølgelig kompenseres for. Der bliver udbetalt erstatning.

Enhver fredning er en form for ekspropriation, som staten foretager - ikke Danmarks Naturfredningsforening. Fredningen har Fredericia Kommune som tilsynsførende - ikke Danmarks Naturfredningsforening.

Jeg har fuld tiltro til de dygtige medarbejdere i kommunen. De skal nok passe godt på skoven - sammen med ejerne.

Karsten Enggaard. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Rema-lager venter på mundbind: Vi ville ikke hamstre på forhånd

Annonce