Annonce
Læserbrev

Trelde Skov skal vi beskytte og sikre i al fremtid

Enhver fredning er en form for ekspropriation, som staten foretager - ikke Danmarks Naturfredningsforening. Fredningen har Fredericia Kommune som tilsynsførende - ikke Danmarks Naturfredningsforening. Jeg har fuld tiltro til de dygtige medarbejdere i kommunen. De skal nok passe godt på skoven - sammen med ejerne.

Læserbrev: På Fredningsnævnets offentlige møde mandag 23. september og i en del læserbreve i Fredericia Dagblad har flere ytret sig med betænkeligheder og mistro til formålet med og resultatet af en fredning.

I Trelde Skov har de fleste skovejere med plukhugst og ekstensiv dyrkning af skoven sikret den variation i plante- og dyreliv, vi i dag kan glæde os over.

Tak for det og ros til de ejere, der har tænkt på og beskyttet naturen i Trelde Skov. Derfor er det slet ikke disse forhold, fredningsforslaget drejer sig om.

Udgangspunktet for en fredning er at beskytte og om muligt forøge de værdier, som forslaget omfatter.

Netop i Trelde Skov viser alle videnskabelige undersøgelser, at de største naturmæssige gevinster vil komme, hvis hele skoven bliver udlagt som urørt skov og med begrænset færdsel.

En urørt skov er en skov, som stadig skal plejes med henblik på at forbedre vilkårene for sårbare arter.

Men der er andre hensyn at tage ved en fredning: De skovejere, der i årtier, så godt de kan, har passet skoven. Den befolkning, der har glæde af at færdes i skoven og opleve naturen. Bedst mulig udnyttelse af de penge, der skal investeres i en fredning?

Derfor er det fremsatte forslag et kompromis.

Kun 14 pct. af den private del er udlagt som urørt skov. Men det er de 14 pct., der giver den naturmæssigt største gevinst.

Der bliver øget adgang til naturen i den mere robuste del af skoven.

86 pct. af de private skove kan ejerne fortsat dyrke stort set som hidtil. For at øge biodiversiteten skal der udpeges fem blivende træer pr. hektar. Træer, der skal stå til henfald.

Såvel den urørte del som begrænsningen i driften på den resterende del skal ejerne selvfølgelig kompenseres for. Der bliver udbetalt erstatning.

Enhver fredning er en form for ekspropriation, som staten foretager - ikke Danmarks Naturfredningsforening. Fredningen har Fredericia Kommune som tilsynsførende - ikke Danmarks Naturfredningsforening.

Jeg har fuld tiltro til de dygtige medarbejdere i kommunen. De skal nok passe godt på skoven - sammen med ejerne.

Annonce
Karsten Enggaard. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Beruset mand uden kørekort bag rattet

Læserbrev

Skoledebat: Tænk dig om før du taster!

Læserbrev: Horsens Folkeblad bragte i søndags flere artikler om skolen på Lindvigsvej. Det gav anledning til en del negative reaktioner på de sociale medier. Jeg vil som forælder gerne opfordre til at alle, der byder ind på den dårlige omtale overfor skolen, tænker sig om en ekstra gang. Vi vil gerne have ro og respekt om vores børn på skolen og deres forældre, der har valgt Lindvigsvej til, og som er rigtig glade for skolen. Det er vi, fordi vi har et fantastisk fællesskab med dygtige, engagerede lærere, pædagoger og medhjælpere, der yder et kæmpe stykke arbejde hver dag for at skabe et fagligt spændende og udfordrende læringsmiljø. Det kan ikke være rigtigt, at voksne, der ikke har tilknytning til skolen nu, aldrig har haft det eller vil have det, skal sætte dagsordenen for skolens fremtid med en hård tone og et behov for at ytre sig baseret på enkeltstående tilfælde, som, hvis man graver efter det, nok skal have fundet sted på andre skoler rundt i byen også i større eller mindre grad. Vi gør, hvad vi kan for at fortælle den gode historie om Lindvigsvej, men det er svært i et stormvejr af fordomme og dårlig omtale. At der helt klart er udfordringer med manglende opbakning til Lindvigsvej fra ledelsen på Horsens Byskole er ingen hemmelighed. Dét håber vi, at forvaltningen og politikerne snart får øjnene op for! Det må dog aldrig gå ud over børnene, at voksne ikke kan finde ud af at gebærde sig på de sociale medier eller i debatten generelt! At man har sine grunde til at træffe de skolevalg for sine børn, man gør, må stå for ens egen regning, men at skabe dårlig omtale, som er baseret på uvidenhed og mangel på indsigt i noget, som fungerer godt for andre, er simpelthen ikke i orden. Det skulle gerne være sådan, at alle børn i Horsens med stolthed kan fortælle deres kammerater rundt i byen, hvor lige netop de går i skole! Det bør vi alle medvirke til, at de kan.

Horsens

- Far, far, julemanden er her...

Annonce