Annonce
Læserbrev

Tilfreds med budgettet: Der er i den grad tale om en aftale, der sætter velfærden i centrum

I mine snart 12 år i kommunalpolitik kan jeg faktisk ikke huske, at velfærden er blevet prioriteret så klart, som det er tilfældet i år. Og derfor er SF selvfølgelig med i aftalen.

Læserbrev: Så nåede vi i mål med en budgetaftale for 2020.

For SF var det hele vejen igennem forhandlingerne et absolut omdrejningspunkt, at vi også i år skulle have en aftale, der prioriterede velfærden, og mere specifikt, at vi fik en aftale, hvor vi får sat gang i en proces, der gør det muligt at sikre ordentlige normeringer i kommunens dagtilbud.

Begge dele er vi kommet i hus med.

Vi fik også en række ønsker til kultur og bæredygtighed med i aftalen, men vigtigst af alt sikrer vi med kommunens nye budgetaftale, at der i 2020 samlet set tilføres 34,5 mio. kr. til mere velfærd for børn, ældre og handicappede. Midler, som vel at mærke tilføres ud over de 20 mio. kr., som er afsat til at dække den demografiske udvikling - altså det, at der i en vækstkommune som Horsens - heldigvis - kommer flere borgere. Flere børn, men også flere ældre og borgere med forskellige udfordringer, der giver et øget træk på de kommunale serviceydelser.

Med seks mio. kr. om året de næste fire år sikrer vi, at vi i Horsens Kommune kan nå målet om minimumsnormeringer inden for denne tidsramme.

Skulle der i finansloven blive afsat specifik økonomi til formålet, kan vi forhåbentligt nå målet endnu hurtigere, men vi sikrer nu, at vi arbejder hen imod målet på en måde, hvor vi også kan ansætte den uddannede arbejdskraft, der skal til, og gradvist altså komme i hus med at få flere voksne omkring børnene i vores dagtilbud.

For SF var det også vigtigt, at vi fremadrettet bliver bedre i stand til at tilbyde daginstitutionspladser til børn med særlige behov, hvor der er lidt færre børn i grupperne og en højere normering. Til det formål er det afsat en mio. kr.

På skoleområdet har SF ønsket, at vi i det kommende år tager en kritisk drøftelse af nationale tests og brugen af karakterer i udskolingen. Det er også kommet med i aftalen sammen med en drøftelse af at lave en temadag om SFO'ernes og pædagogernes rolle i fremtidens folkeskole.

Desuden afsættes der næste år fem mio. kr. ekstra til folkeskoleområdet.

Sundheds- og velfærdsområdet er blevet ekstraordinært udfordret på dets budgetter i det forgangne år. Derfor er SF meget tilfreds med, at der i det kommende års budgetaftale er afsat fem mio. kr. ekstra til at kunne balancere budgetterne i 2020, og at der på ældreområdet tilføres 11,4 mio. kr. og på handicapområdet to mio. kr. i 2020 til at imødekomme et stigende pres på disse områder.

Samlet set og inden for de økonomiske rammer, som staten sætter for kommunerne, er der altså i den grad tale om en aftale, der sætter velfærden i centrum.

I mine snart 12 år i kommunalpolitik kan jeg faktisk ikke huske, at velfærden er blevet prioriteret så klart, som det er tilfældet i år. Og derfor er SF selvfølgelig med i aftalen.

Annonce
Paw Amdisen. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

Annonce