Annonce
Erhverv

Tidligere formænd taler ud om exit: Fremtidens Business Horsens er på spil

Peter Otto Nielsens (t.v.) og Finn Damkjær Pedersen sagde i sidste uge farvel og tak til Business Horsens, hvor de forlod poster som henholdsvis næstformand og formand. Bevæggrundene er en smule forskellige, men overordnet er det to sider af samme sag, siger de, og i et interview med Horsens Folkeblad uddyber de hver især deres bevæggrunde. Foto: Morten Pape

Samarbejdsvanskeligheder og mangel på ordentlighed i bestyrelsen - dét er blandt bevæggrundene til, at formand og næstformand sagde farvel til Business Horsens. Men i lige så høj grad er det fremtidens Business Horsens, der er i spil.

Horsens: Hvad vil vi i fremtiden med Business Horsens?

Skal erhvervslivets interesser varetages fra rådhuset, eller skal der fortsat være en selvstændig linje som i dag, hvor Business Horsens er en forening med medlemmer og kontingentbetaling?

Det er ifølge Business Horsens' afgående formandsskab et spørgsmål, der ulmer, efter Horsens Byråd som led i efterårets budgetforlig besluttede at gøre kraftigt indhug i erhvervsforeningens budget. Det kommunale tilskud skæres fra 2020 med 2,7 mio. kr., hvilket er mere end halvdelen af kommunens nuværende bidrag.

- Når vi bliver beskåret så kraftigt, sender det i mine øjne et klart signal om, at man vil tage luften ud af Business Horsens, siger Finn Damkjær Pedersen, der i sidste uge sagde farvel og tak til Business-bestyrelsen, hvor han var formand.

- Vi fornemmer et klart ønske fra borgmesteren om at flytte erhvervsservice ind på rådhuset i lighed med Hedensteds model, forklarer han uddybende, og Peter Otto Nielsen, der samtidig trak sig som næstformand, erklærer sig enig.

Annonce

Det var simpelthen ikke muligt for os at fortsætte, fordi det virker, som om der er nogle, der har særinteresser.

Fælles udtalelse fra afgået formand Finn Damkjær Pedersen og afgået næstformand Peter Otto Nielsen

To foreninger igen?

Det ønske har borgmester Peter Sørensen (S) ikke meldt ud, erkender de to, men han vil heller ikke afvise det, vurderer de.

Det afgåede formandskab er enig om, at der under alle omstændigheder er udsigt til et markant anderledes Business Horsens i fremtiden.

- Og jeg fornemmer nu, at et flertal i bestyrelsen hælder til, at vi igen skal være to foreninger, siger Peter Otto Nielsen.

Han var formand for handelsstandforeningen City Horsens, indtil den i januar 2016 fusionerede med Business Horsens. Da blev han formand for den fusionerede forenings detailhandelsudvalg og dermed udpeget til at repræsentere detailhandlen i bestyrelsen.

- Jeg har været fortaler for fusionen hele vejen igennem. Hvis det nu er tilfældet, at vi skal splittes igen, har jeg svært ved at se, det giver mening, at jeg er der, fastslår han.

- Jeg kan ikke med troværdighed sige det ene den ene dag og så nu skulle arbejde for noget andet. Det er ikke troværdigt, og det er ikke ordentligt, forklarer han.

Finn Pedersen er af samme overbevisning, og han føler sig heller ikke i stand til at tage en anden kasket på end den, han har arbejdet benhårdt under lige fra begyndelsen, siger han.

En armslængde til rådhuset

Finn Pedersen har fra dag ét arbejdet for at være et stærkt talerør for erhvervslivet i Horsens og omegn, siger han. Det tidligere formandskab deler en klar holdning om, at erhvervslivet har sit bedste talerør i den form, Business Horsens har nu som en forening, der kan varetage medlemmernes interesser.

- Og jeg kan ikke se, at man kan drive en sådan forening fra rådhuset, siger Finn Pedersen.

Peter Otto er enig.

- Vi har en forening, hvor medlemmerne har ejerskabet og kan sætte den erhvervs-politiske dagsorden ved at komme med ønsker til byrådet og kommunen. Hvis medlemmerne betaler kontingent til en kommunal forening, vil de have en klar forventning om, at kommunen løser deres udfordringer, og derfor mener vi, det er vigtigt at skille tingene ad, forklarer han.

- Business Horsens skal selvfølgelig samarbejde med kommunen, men for mig er det vigtigt med en armslængde til rådhuset, så tingene er skilt ad, påpeger Finn Pedersen.

- Vi havde en diskussion om det i foråret, som førte til, at vi satte kontingentet op med 20 procent, og det var medlemmerne med på uden indvendinger. Det viser for mig, at der fra medlemmerne er stærk opbakning til den model, vi har kørt efter, siger han.

Borgmester: Vi kender ikke fremtiden

Borgmester Peter Sørensen (S) undrer sig over, at det tidligere formandsskab har fået det indtryk, at han vil rykke erhvervsservice på rådhuset.

- Jeg anfægter ikke, at det er deres opfattelse, men dét ærgrer mig, og jeg vil godt slå fast, at jeg ingen intentioner har i den retning. Under alle omstændigheder er det kun medlemmerne, der kan beslutte den slags.

- Dét, jeg har sagt, er, at vi med den ny erhvervsfremmelov er nødt til at forholde os til, at vi fra 2020 står over for et anderledes Business Horsens med andre opgaver og en anden økonomi. Der er ingen tvivl om, at Business Horsens skal gentænke sig selv, siger borgmesteren.

- Kan du afvise, at du ønsker erhvervsservice ind på rådhuset i fremtiden?

- Jeg kan sige, hvad kommunalbestyrelsen har besluttet, og det burde være nok. Vi har reduceret rammen som følge af, at opgaver forsvinder fra Business Horsens. Men vi anerkender, at der er en række opgaver, som erhvervshusene (nyt tiltag som følge af den ny erhvervsfremmelov, red.) ikke skal løse, og derfor har Business Horsens også beholdt et beløb. Dét er for mig et signal om, at vi ønsker et Business Horsens, men vi kender ikke fremtiden, siger Peter Sørensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Frisøren har været savnet

Danmark

Unik flyvetur i lukket luftrum: Se lufthavn fra oven

Annonce