Annonce
Danmark

Thomas Funding: Forhandlinger om pensionsalder er et politisk teater

Thomas FundingFoto: Michael Nørgaard

De nedslidte skal have bedre muligheder for at trække sige tilbage. Det er der øjensynlig kæmpe flertal for i Folketinget. Og så skulle man måske tro, at politikerne kunne sætte sig ved et bord og arbejde konstruktivt sammen. Men nej, forhandlingerne om pensionsalder er et politisk teater, der lige nu mest af alt handler om at udstille modstanderne og positionere eget parti.

De seneste par uger er et lysende eksempel på, hvor hurtigt det nogle gange går i politik. Før Socialdemokratiet her i avisen Danmark spillede ud med sit pensionsudspil, fyldte emnet tæt på ingenting i den politiske debat. Nu er det totalt dominerende.

Pensionsalder brød som emne for alvor igennem lydmuren, da Dansk Folkeparti i sidste uge efter flere dages fodslæberi gik ud og på overfladen knuselskede Socialdemokratiets forslag om, at de, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, også skal have lov til at trække sig tilbage før tid.

Det illustrerede endnu en gang, at Lars Løkke Rasmussen bliver reduceret til en statist, når Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti først går sammen og sætter strøm til en dagsorden. Også selv om samarbejdet mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl i denne sag er mere af nød end af lyst.

Man plejer ellers at sige, at fordelen ved at være ved magten er, at man har serveretten. Man kan sætte en dagsorden. Men Løkke har mistet taktstokken. I stedet er han tvunget i defensiven. Tvunget til at reagere på en dagsorden, andre har sat.

Således havde statsministeren intet andet valg end at bede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om torsdag at sætte vand over til kaffe og indbyde til forhandlinger om pensionsalderen.

Men selv om man er i defensiven og bagud på point, kan man godt spille klogt. Og det gjorde strategen Troels Lund Poulsen.

Da forhandlerne havde fået hældt kaffe op i koppen i Beskæftigelsesministeriet, indledte ministeren med at slå fast, at tavlen var hvisket ren. På regeringens vegne erklærede han, at der ligger en uløst opgave, og han afviser ingen løsningsmodeller på forhånd. Heller ikke en model, hvor nogle faggrupper kan få en ret til at gå fra før tid. Sagt med andre ord: Mette Frederiksen, fortæl os, hvad du vil.

Troels Lund Poulsens motiv er ikke at blive klogere på Socialdemokratiets forslag for at kunne forhandle en løsning på plads. Motivet er at få Mette Frederiksen til at konkretisere sit pensionsudspil, så det kan pilles fra hinanden.

Lige nu går mange vælgere rundt og håber, de bliver omfattet af Socialdemokratiets udspil. Måske overvejer de endda at stemme på partiet af den årsag. For hvem vil ikke gerne kunne trække sig tilbage, hvis krop eller sind er nedslidt?

Men kan Socialdemokratiet leve op til vælgernes forventninger? Ikke uden at slå et gigantisk hul i kassen, mener regeringen. Den anser Mette Frederiksens udspil som et bluffnummer og vil forsøge at afsløre det ved at presse Socialdemokratiet til at blive konkret.

Det korte af det lange er, at forhandlingerne reelt er et teaterstykke. Ved første øjekast ser det ud, som om der er gode muligheder for, at partierne kan blive enige om en differentieret pensionsalder, men det er et skuespil. Målet er ikke en aftale, men at udstille modstanderne og positionere eget parti.

Det gælder også for Mette Frederiksens vedkommende. Socialdemokratiet har haft sit pensionsudspil liggende i skuffen i månedsvis og har bare luret på, hvornår det var mest opportunt at fyre det af sted. Planen har været at gøre pension til et valgtema, og det er lykkedes.

Socialdemokraterne har ingen interesse i at ødelægge den dagsorden ved at lukke en aftale på denne side af et valg. Det eneste, der kunne tvinge dem til truget, var, at regeringen tilbød en aftale, man ikke kunne sige nej til. Men Lars Løkke Rasmussen er politisk låst. Anders Samuelsen (LA) og Søren Pape (K) ville aldrig så tæt på et valg acceptere en aftale, der væsentligt forringede arbejdsudbuddet.

Det eneste spørgsmål efterladt er, hvor længe teaterstykket kommer til at spille. Troels Lund Poulsen vil ihærdigt forsøge at ryge Mette Frederiksen ud af hullet, men mon dog hun går i den fælde. Præcis hvem der ender med at trække stikket på forhandlingerne om differentieret pensionsalder, eller hvordan det kommer til at ske, er ikke godt at vide, men kønt bliver det nok ikke.

Det betyder ikke, at man ikke kan blive enige om noget. Venstre har behov at stå bedre i debatten, eftersom pensionsalder ser ud til at blive et valgtema. Meget tyder derfor på, at man er klar til at udvide seniorførtidspensionen, så flere nedslidte kan få gavn af den. Og mon ikke også man benytter lejligheden til at omdøbe ordningen til noget mere kampagneegnet. Nedslidningspension måske.

Socialdemokratiet vil ikke kunne sige nej til dette, men vil igen og igen understrege, at det kun er den halve løsning. Og her ser første akt af teaterstykket lige nu ud til at slutte. Andet akt bliver valgkampen. Hvis der da ikke bliver spillet en ny joker på bordet. Det går nogle gange stærkt i politik.

Annonce

Fundings udvalgte citater fra ugen i politik

- Når man fortier noget væsentligt, som det ser ud til, at man har gjort i det her tilfælde, så fører man Folketinget bag lyset.Information kunne i denne uge fremvise en hidtil hemmeligholdt mail fra Udlændingestyrelsens direktør, der ifølge professor i forvaltningsret Jens Elo Rytter sår tvivl om Inger Støjbergs (V) tidligere forklaring om, at direktøren mundtligt var orienteret om, at hans styrelse skulle tage forbehold i forhold til den instruks, ministeriet havde givet om, at barnebrude i asylcentre skulle skilles fra ægtefællen

- Hvis du kigger på 3F's medlemmer og FOA's medlemmer, så er de kernelandet af dem, der skal have ret til pensionen.

Kristian Thulesen Dahl fortalte i talkshowet Lippert på TV2/News, at han kun mener, at det skal være mennesker i 3F og FOA-job, der bør få ret til tidligere at gå på pension. Han mener desuden, at en ordning først skal træde i kraft fra 2040

- Det kan konstateres, at regeringen i en række tilfælde ikke videregav vigtige oplysninger til Folketinget, eller at regeringen "strammede" oplysninger, så de gav Folketinget et ufuldstændigt billede af situationen.

Der var kritik af især den tidligere Fogh-regerings ageren i forhold til Danmarks deltagelse i Irak-krigen i den udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak, der udkom i denne uge

- Politikere har en tilbøjelighed til at tro, at de kan vaske hænder, hvis de ingenting foretager sig, men så vil tyranner og terrorister bare regere verden.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) afviste i Berlingske alle kritikpunkter, der rettes mod ham og hans tidligere regering i udredningen af Danmarks miltære engagement i Irak-krigen

Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Godt at Mette Frederiksen har øje for den kritiske situation på medicinske afdelinger

I det udmærkede radioprogram ”Slotsholmen”, der sendes på Danmarks Radios P1 og handler om politik, kunne man forleden høre et langt og interessant interview med statsminister Mette Frederiksen. Særlig interessant ud fra et sundhedsperspektiv var den del af interviewet, som handlede om sygehusenes medicinske afdelinger. For statsminister Mette Frederiksen har helt ret, når hun peger på, at de medicinske afdelinger er pressede. ”Den ældre medicinske patient, der kommer ind på en afdeling på sygehuset oplever, at medarbejderne løber stærkt, og at de løber for stærkt. Det kan vi godt gøre bedre,” slog statsministeren fast, da hun blev interviewet om sin åbningstale af Folketinget. Det er godt, at hun har fokus på problematikken. Det er der også behov for – ikke mindst med tanke på den befolkningsudvikling, vi allerede har taget hul på, og som vil præge samfund, sundhedsvæsen og ikke mindst de medicinske afdelinger i mange år frem. Det er nemlig sådan, at der år for år i de kommende årtier er udsigt til flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. Alene frem til 2025 kommer der 33 procent flere borgere i aldersgruppen 80-89 år. Det er naturligvis glædeligt, at flere lever længere, men vores sundhedsvæsen har i dag slet ikke de nødvendige ressourcer til at kunne behandle de mange flere borgere, særligt ældre, som får brug for lægehjælp. Og lige præcis den ældre del af befolkningsgruppen har ganske ofte brug for behandling på netop de medicinske afdelinger. Så når der i dag er medicinske afdelinger i hver eneste af landets fem regioner, der er ramt af overbelægning, er det nok for intet at regne i forhold til, hvad fremtiden bringer for de mange ældre medicinske patienter. Sandsynligheden taler for, at det vil gå fra slemt til værre, hvad overbelægningen angår. ”Det kan vi godt gøre bedre”, som statsministeren slog fast, og jeg er meget enig. Vi skal kunne byde ældre medborgere bedre end overbelagte afdelinger med pressede sygeplejersker og læger. Desværre er det sådan, at medicinske afdelinger med pres og overbelægning langtfra er en enlig svale. Sundhedsvæsenet er generelt presset af en stor opgavemængde og ressourcer, der slet ikke slår til. Psykiatrien er nødlidende efter mange års politisk underprioritering, og mange steder i sundhedsvæsenet mangler der speciallæger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Derfor er der behov for et langsigtet løft af vores sundhedsvæsen. Vi anbefaler på baggrund af en tilbundsgående analyse af sundhedsvæsenets økonomi fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd at investere to procent ekstra i sundhedsvæsenets økonomi hvert år frem til 2025. I rene tal svarer det til cirka tre milliarder kroner mere næste år, mens det skal stige til godt fire milliarder kroner i 2025. Det er - sammen med mere prioritering - faktisk, hvad der skal til, hvis ikke patienterne skal opleve et gradvist ringere sundhedsvæsen. Sat på spidsen er regeringens forslag om, at pengene skal følge med, når der kommer flere ældre, jo kun en garanti for, at overbelægningen ikke bliver meget værre. Dertil kommer, at vi dag for dag og år for år ser nye og bedre behandlinger, som kan forbedre liv for ikke mindst ældre. Den sundhedsgevinst vil vi jo gerne give vores ældre, men det kan vi kun, hvis der er et økonomisk løft, som er udover demografien. Det håber jeg, at statsminister Mette Frederiksen vil tænke ind i arbejdet med at gøre sundhedsvæsenet bedre for patienterne og for os, der arbejder i det.

Odder

Budget i Odder: Partier er glade for fuldt låne-stop og vil afdrage på kommunens gæld

Annonce