Annonce
Østjylland

Taskforce er klar med her-og-nu initiativer for erhvervslivet i Randers Kommune

Borgmester Torben Hansens erhvervstaskforce har netop barslet med fire konkrete initiativer, som skal hjælpe med at genstarte lokale virksomheder oven på nedlukningen af landet. Foto: Annelene Petersen
Erhvervstaskforce Randers sætter nu gang i fire initiativer, der her-og-nu skal støtte det lokale erhvervsliv under coronakrisen. Blandt andet skal et "Corona-team" hjælpe virksomheder med at fastholde medarbejdere, når ordningen med lønkompensation ophører.
Annonce

Randers: De mange ugers nedlukning af landet har været hård ved mange virksomheder, også i Randers. På initiativ fra byens borgmester Torben Hansen (S) er der derfor blevet nedsat en taskforce, hvis opgave er så vidt muligt at hjælpe de lokale virksomheder godt ud af krisen.

- Der er ingen tvivl om, at vores lokalsamfund står over for nogle meget store udfordringer, hvor mange virksomheder har det svært og går en usikker fremtid i møde. Lige nu er der behov for initiativer, der kan genstarte handel, håndværk og industri, og vi er i taskforcen nået frem til de umiddelbare initiativer, som vi mener vil have størst effekt og er realistiske at sætte i værk med det samme, siger Torben Hansen.

Annonce

Workshop

Efter at have været samlet til en workshop har taskforcen nu barslet med i alt fire konkrete intiativer, som straks bliver sat i værk.

For det første bliver der etableret et "Corona-team", der skal hjælpe lokale virksomheder med at fastholde medarbejdere og undgå fyringer, når det ikke længere er muligt at få lønkompensation fra staten.

- Her vil teamet blandt andet - hvis en virksomhed overvejer at skulle skaffe sig af med medarbejdere - gå ind og hjælpe med at finde alternative løsninger. Det kunne eksempelvis være et tilbud om efteruddannelse i en periode. Vi vil kort sagt hjælpe med at give et overblik over de eksisterende muligheder og samtidig skrue nogle pakker sammen, som er tilpasset de enkelte virksomheder og deres situation, siger Torben Hansen.

Annonce

Praktikpladser

For det andet bliver der sat gang i en kampagne, der skal informere virksomheder om de forbedrede finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering af lære- og praktikpladser. Det skal bidrage til at løse akutte udfordringer med et faldende antal praktikpladser som følge af coronakrisen.

- Faktisk er der mulighed for at få betalt helt op til 90 procent af lønnen til en lærling i en periode, påpeger Torben Hansen.

Et tredje initiativ er at få balanceret offentlige investeringer for at undgå, at økonomien og dele af arbejdsmarkedet koger over. Det skal ske ved en løbende overvågning af økonomi og ledighedstal samt dialog med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om forventninger til fremtiden.

Erhvervstaskforce Randers

Gruppen er nedsat af borgmester Torben Hansen og består af:

Borgmester Torben Hansen (S), formand for Udviklingsudvalget, Christian Brøns (V), formand for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF), Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, LO, Erhverv Randers, Randers Cityforening, to kulturrepræsentanter, kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, Jens Heslop, chefen for Jobcenter Randers Erhverv Tine Arensbach samt chef for Erhverv og Bosætning, Alex Weinreich.

Erhvervstaskforce Randers har siden maj mødtes efter behov og senest på en workshop.

Endelig sætter Erhvervstaskforce Randers gang i et pilotprojekt, der skal booste detail- og servicebranchens omstillingsparathed. Her handler det især om at øge branchens kendskab til erhvervsfremmesystemets tilbud og muligheder, der kan hjælpe de hårdt ramte virksomheder ud af krisen.

Annonce

Bredt sammensat

Erhvervstaskforce Randers består blandt andet af repræsentanter for erhvervslivet, kulturlivet, og cityforeningen. Formålet er i fællesskab og på tværs af brancher at skabe ideer til initiativer, der kan afhjælpe de negative konsekvenser af coronapandemien for det lokale erhvervsliv.


Lige nu er der behov for initiativer, der kan genstarte handel, håndværk og industri, og vi er i taskforcen nået frem til de umiddelbare initiativer, som vi mener vil have størst effekt og er realistiske at sætte i værk med det samme.

Torben Hansen, borgmester i Randers


Siden taskforcen blev nedsat i maj, har gruppen mødtes efter behov over Skype. Workshoppen i sidste uge er første gang, at Erhvervstaskforce Randers har mødtes fysisk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Ny aftale om genåbningen på plads: Forsamlingsforbud opretholdes og baråbningstider udvides

Annonce