Annonce
Debat

Tag EU-skeen i den anden hånd, Mette Frederiksen

Europa: Danmarks image ude i Europa er godt og grundigt nedslidt. Skandalen omkring Danske Banks hvidvask har chokeret. Det kommer bag på mange, at så grove ulovligheder kunne finde sted i det, der tidligere blev opfattet som et af de mindst korrupte lande i verden. Mange - selv næstformanden i det tyske socialdemokrati - begræder resultatet af folketingsvalget, hvor Dansk Folkeparti godt nok blev atomiseret, men hvor Socialdemokratiet vandt på en udlændingefjendtlig dagsorden. Endelig giver Socialdemokratiets gambling med EU-politikken - hvor forbeholdene er blevet forfremmet til selve grundlaget for Europapolitikken - anledning til bekymring.

Det er blevet noteret af vore europæiske partnere, at dansk udenrigspolitik i de senere år har manglet en klar strategi. Med Anders Samuelsen på Asiatisk Plads var udenrigspolitikken uden retningssans, strategisk tænkning eller vision. Udenrigsministeriet blev udsultet.

Det er symptomatisk, at udenrigspolitikken spillede en aldeles marginal rolle i den nys overståede valgkamp. Europapolitikken blev udliciteret til EP-valgkampen - uanset at Folketinget fortsat er den helt centrale aktør i dansk EU-politik. Når Mette Frederiksen efter alle solemærker at dømme rykker ind i Prins Jørgens Gård, bliver hun direktøren for det hele.

Hvis Mette Frederiksen er klog, sørger hun for i løbet af de første uger i statsministeriet at sende nogle klare positive signaler til vore allierede i EU, ikke mindst til vore tyske venner:

- Danmark bør tilslutte sig Bankunionen. Det vil styrke det fælles overnationale tilsyn med bankerne - erfaringerne fra finanskrisen demonstrerer, at behovet herfor er oplagt. Selv om Bankunionen ikke pt befatter sig med hvidvask, vil tilslutningen ligge i fin forlængelse af Jeppe Kofods (S) indsats i Europaparlamentet for at komme skattesvig til livs. Tilslutningen vil kunne præsenteres som en indrømmelse til SF, der som det første parti erklærede sig som tilhænger af dansk deltagelse.

- Danmark bør afskaffe grænsekontrollen - eller i det mindste gøre det krystalklart, at kontrollen kun er helt midlertidig og vil blive afviklet f.eks. i løbet af seks måneder. Kontrollen var begrundet i migrantkrisen, som nu er overstået. Gør vi grænsekontrollen permanent som ønsket af Dansk Folkeparti, bliver vi, som reglerne er i dag, ekskluderet fra Schengen-samarbejdet. Hvis der er noget land i EU, der har en politisk, økonomisk, kulturel og menneskelig interesse i åbne grænser, er det netop Danmark. Samtidig vil en afvikling af kontrollen sende et signal om, at Danmark - uanset vore forbehold - gerne vil Europa. Ved samme lejlighed bør en kommende S-regering skrotte svinehegnet, hvis opførelse lige som grænsekontrollen bliver opfattet som en både overflødig og uvenlig handling af vore tyske naboer.

- Udenrigsministeriet skal have tilført en halv mia. ekstra - med særligt fokus på at styrke Europapolitikken. Ministeriet er blevet skåret ned til sokkeholderne, hvilket betyder, at dansk indflydelse ude i verden i dag er på linje med mini-staten Luxemborgs. Den eksportfremme, som vi skal leve af, er stærkt nødlidende og i øvrigt spredt og usammenhængende.

Forslagene vil antagelig vække vrede og frustration i Dansk Folkeparti. Men DF er nu reduceret til mere naturlig størrelse. Og de tider, hvor Mette Fredriksen & co skyldbetynget førte ikke alene udlændingepolitik, men også Europapolitik i Dansk Folkepartis slagskygge er et skamfuldt kapitel i Socialdemokratiets historie, der bør afsluttes med folketingsvalget.

Annonce
Erik Boel
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi prioriterer kernevelfærden - til gengæld giver vi ikke skattelettelser

Læserbrev: I juni gik vi i Socialdemokratiet til valg på en ny og mere velfærdsvenlig retning for Danmark. Vi sagde, at vi ville prioritere velfærd højere end skattelettelser, og det er præcis det, som vi har gjort i finansloven for 2020. Med god hjælp og gode idéer fra Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Vi ved godt, at finansloven ikke løser alle problemer. Vi bilder os ikke ind, at vi er i mål. Men vi er stolte af den retning, som vi har udstukket sammen med vores støttepartier. Vi styrker psykiatrien markant, hvilket der har været behov for i rigtig mange år. Vi ansætter flere sygeplejersker, fordi der bliver løbet stærkt - og nogle steder også for stærkt - i sundhedsvæsnet i dag. Vi forbedrer normeringerne i børnehaver og vuggestuer år for år frem imod 2025, fordi vi er overbeviste om, at voksenkontakt og tid til omsorg er helt afgørende for vores mindste. Vi investerer i folkeskolen, fordi en stærk fælles grundskole, hvor vi mødes på tværs af vores forskelligheder, er hjerteblod for os. Vi afskaffer både uddannelsesloftet og den tidligere regerings årlige besparelser på uddannelse, fordi vi ikke vil spare på det, vi skal leve af i fremtiden. Vi sætter penge af til en mere værdig ældrepleje, fordi alle mennesker har brug for omsorg og nærvær hele livet igennem. Kort sagt: Vi prioriterer kernevelfærden. Præcis som vi også prioriterer den grønne omstilling, klimaet og miljøet igennem en lang række ambitiøse tiltag. Til gengæld giver vi ikke skattelettelser. Tværtimod sætter vi enkelte skatter og afgifter op og ruller enkelte af den tidligere regerings skattelettelser tilbage. Det betyder, at bl.a. virksomhedsarvinger, hovedaktionærer og forældre, der køber og udlejer en lejlighed til deres børn, fremover vil skulle bidrage lidt mere, end de ellers skulle have gjort. Ved folketingsvalget i juni stemte et flertal af danskerne for en ny politisk retning. Det har vi forsøgt at leve op til med finansloven for 2020. For politik skal gøre en forskel. Det skal betyde noget, hvem man giver sin stemme. Og det gør det heldigvis også. Der er stadig masser at tage fat på. Men de første skridt er taget - imod et stærkere velfærdssamfund og et grønnere Danmark.

Annonce