Annonce
Læserbrev

Tag beslutningen om mobilmasten på et byrådsmøde - den vil få konsekvenser for mange

Den tiltænkte placering er med kun ca. 30 meter til nærmeste skel ganske enkelt ikke rimelig for hverken naboer, borgere generelt eller den historiske natur på Skovbakken, der bl.a. rummer to såkaldte "kvindeege", der er plantet for at markere kvinders valgret i Danmark.

Læserbrev: I april var der nabohøring vedrørende ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af en telemast på Sønderbakken.

De nærmeste naboer har gjort kraftige indsigelser overfor den foreslåede placering af masten.

Masten er planlagt til en højde på 42 meter (svarende til en 12-14 etagers bygning).

Placeringen er, på nuværende tidspunkt, foreslået til det østlige hjørne af den kommunale sportsplads, hvilket vil indebære fældning af fredskov for at etablere en tilkørselsvej til masten fra Sønderbakken.

Visualiseringer viser, at masten bliver meget dominerende i landskabet omkring Rosensgade, Holsteinsgade og Sønderbakken og i særdeleshed for Slippen.

Det vil betyde en gennemgribende ændring af udtrykket i en af byens gamle gader, som er på listen over udpegede kulturmiljøer i Odder.

Den tiltænkte placering er med kun ca. 30 meter til nærmeste skel ganske enkelt ikke rimelig for hverken naboer, borgere generelt eller den historiske natur på Skovbakken, der bl.a. rummer to såkaldte "kvindeege", der er plantet for at markere kvinders valgret i Danmark.

Godkendelse af masten skal nu op på et kommende udvalgsmøde, og vi henstiller derfor til, at byrådsmedlemmer i Odder løfter beslutningen til et byrådsmøde, da der her er tale om en beslutning, som vil få konsekvenser for et stort antal borgere, der har sin daglige gang i området:

1. De uafklarede sundhedsmæssige aspekter ved at bo så tæt på en stor og kraftig telemast vækker bekymring.

2. Indenfor en radius på få hundrede meter opholder der sig hver dag 896 elever på Skovbakkeskolen, ca. 100 vuggestue- og børnehavebørn i Krible Krablehuset og 468 elever på Rathlouskolen.

3. I en kommune, hvor man satser på børnefamilier, bør der ikke inddrages grønne områder, hvor børn kan lege frit.

4. Der er potentiel risiko for, at det kan forekomme vindstøj fra selve mastens konstruktion og eventuelle paraboler. Den korte afstand gør, at vi, efter vores opfattelse, ikke kan undgå at blive påvirket af støjgener.

5. På lignende master andre steder i landet har der været problemer med faldende isflager til fare for børn og voksne, der benytter stien og idrætspladsen.

6. Flere studier viser, at mobilstråling påvirker biodiversiteten negativt.

Så vidt vi er orienteret, er ønsket om opstilling af en mast på Skovbakken bl.a. for at imødekomme bedre dækning for borgere i Fillerup. En alternativ placering kan således være på Vandværksgrunden i Fillerup, da det vil være betydelig længere fra de nærmeste private ejendomme.

Vi håber, at en beslutning, som berører så mange af kommunens borgere, vil blive taget på et byrådsmøde og ikke på et udvalgsmøde, som ellers planlagt.

Annonce
"I en kommune, hvor man satser på børnefamilier, bør der ikke inddrages grønne områder", skriver Vickie og Chris Mose.
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Kurdisk opråb på Rådhustorvet i Horsens: Stop den etniske udrensning

Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

Odder

Budget i Odder: Partier er glade for fuldt låne-stop og vil afdrage på kommunens gæld

Annonce