Annonce
Brædstrup

Tættere samarbejde om Gudenåen skal forhindre oversvømmelser

Kommunerne omkring Gudenåen skal samarbejde bedre - blandt andet for at håndtere de problemer med oversvømmelser, som klimaforandringerne skaber. Arkivfoto
De syv kommuner langs Gudenåen skal være bedre til at samarbejde om f.eks. de problemstillinger, som klimaforandringerne skaber. Derfor har Horsens Byråds plan- og miljøudvalg netop sagt ja til en plan, der skal styrke GudenåSamarbejdet.

Brædstrup: Gudenåen er med sine 158 km Danmarks længste vandløb, og Gudenåen afvander dagligt et areal på 2643 kvadratkilometer, hvilket svarer til størrelsen på Fyn.

I øjeblikket samarbejder de syv kommuner, som Gudenåen løber igennem, i GudenåSamarbejdet, og det arbejde skal styrkes i fremtiden, hvis det står til de lokale politikere i plan- og miljøudvalget.

Udvalget har derfor netop sagt ja til en ny visionsplan for GudenåSamarbejdet, hvor der lægges op til at styrke det tværgående samarbejde.

I forbindelse med at temperaturen stiger, opleves der i perioder stigende nedbørsmængder eller perioder med tørke, hvilket påvirker de vandmængder, der skal håndteres i Gudenåen.

Der er derfor et øget behov for at kunne vurdere håndteringen af vand i hele Gudenåens opland, på tværs af kommunegrænser og på tværs af de barrierer, der er i åen.

- GudenåSamarbejdet har vedtaget en visionsplan for håndtering af vand i Gudenåen og oplandet, og det her er et rigtig godt tiltag og noget, man burde have gjort for længe siden. Gudenåen løber igennem seks andre kommuner, så når en kommune i fremtiden vælger at gøre en indsats i Gudenåen, orienterer man de andre. De tiltag, man gør for at forhindre oversvømmelser og andet, gør man i fremtiden i et samarbejde med andre kommuner. På den måde sikrer man, at de tiltag ikke skaber problemer længere nede ad åsystemet, siger Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget.

Annonce

Nu afventer vi, at de andre kommuner godkender den nye visionsplan, og så vil arbejdet med at styrke det tværgående arbejde gå i gang. Det betyder, at den indsats, vi får lavet i Gudenåen fremadrettet, vil blive lavet i hele åsystemet.

Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget

Netværk på tværs

I fremtiden vil en kommune således være forpligtet til høringer i Gudenåkomiteen ved større projekter.

Derudover skal der etableres et kontaktnetværk mellem kommunerne, der kan bruges i tilfælde af kritisk vandstand og varsling om forhøjet vandstand i Gudenåen.

Endelig vil der blive nedsat en tværkommunal teknikergruppe med særlige opgaver i forhold til langsigtet klimatilpasning i Gudenåsystemet.

- Nu afventer vi, at de andre kommuner godkender den nye visionsplan, og så vil arbejdet med at styrke det tværgående arbejde gå i gang. Det betyder, at den indsats, vi får lavet i Gudenåen fremadrettet, vil blive lavet i hele åsystemet, siger Martin Ravn.

Om GudenåSamarbejdet

  • GudenåSamarbejdet består af syv kommuner, som er Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers.
  • De syv kommuner samarbejder i Gudenåkomitéen om beskyttelse og benyttelse af Gudenåen.
  • Gudenåkomiteen vedtog på møde den 21. juni 2019 at anbefale en fælles vision for samarbejdet om vandet i Gudenåen. Det er den plan, Horsens Kommune netop har tilsluttet sig.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Frygter skævvridning af Danmark efter coronakrise: Regeringen varsler særlig hjælp til landdistrikterne

Annonce