Annonce
Kultur

Syv fortællinger fra krigen i bogform

Forsiden på bogen "Syv fortællinger fra krigen 1940-45".
Lokalhistorisk Arkiv udgiver ny bog med syv vidnesbyrd fra besættelsen i årene 1940-45.
Annonce

Brande: ”Syv fortællinger fra krigen 1940-45” er på mere end en måde højaktuel. Dels er det i år som bekendt henholdsvis 80- og 75-året for besættelsen og befrielsen, dels er der flere paralleller til den aktuelle situation, spredningen af Covid-19 (corona-virus) har bragt en stor del af verdens befolkning i.

”Landegrænserne blev lukkede. Man kunne ikke rejse frit mellem landene, og også al samhandel ophørte”, skriver Lone Jensen, der er født og opvokset på Birkevej, i sit bidrag til bogen, som er nedskrevet i 2017 og dermed det nyeste af de syv ”vidnesbyrd”, bogen består af.

Lone Jensen var 11 år, da Danmark blev besat 9. april 1940, og hun beretter blandt andet om den vareknaphed og rationering, krigen medførte, og om det præg, næsten 1000 tyske soldater satte på Brande.

Nedskydningen af stationsarbejder Egon Gravesen tidligt om morgenen 14. september 1944 kom til at udgøre et vendepunkt i forholdet mellem lokalbefolkningen og besættelsesmagten. Arbejdet blev nedlagt, børnene blev sendt hjem fra skole, og op imod 2000 mennesker gik i sørgeoptog fra stationen til Brande Sygehus, hvor der blev holdt en kort mindehøjtidelighed, inden overlæge Himmelstrup bad alle om at gå roligt hjem.

Oprindeligt blev der opsat en mindeplade på ejendommen Borgergade 18 på hjørnet af Borgergade og Stationsvej, men mindepladen forsvandt og blev erstattet af denne fortovsflise. Siden er Borgergade 18 blevet revet ned. Foto: Mikael Lund
Annonce

Mindepladen

Efter krigen blev der opsat en mindeplade på det hus i Borgergade, som Egon Gravesen blev skudt foran, men med tiden forsvandt mindepladen – angiveligt blev den dækket til i forbindelse med en renovering af huset. Det førte i 1984 til en henvendelse til det daværende Brande byråd fra Ronald Risvig Hansen, som med opbakning fra Kulturelt Samråd og Lokalhistorisk Forening opfordrede til, at mindepladen blev erstattet af en flise med den tilsvarende tekst.

Brevet fra Ronald Risvig og et opfølgende læserbrev fra Peder Poulsen er også gengivet i bogen, og henvendelsen gav resultat: I dag ligger der en flise med inskriptionen i fortovet ud for Borgergade 18, som til gengæld ikke eksisterer længere. Huset på hjørnet af Borgergade og Stationsvej er for længst blevet revet ned, og på stedet er det nu et lille parkanlæg med en bænk.

Annonce

Stationsgruppens sabotage

Den mest omfattende beretning i bogen stammer fra samme Peder Poulsen og er et genoptryk af hans beretning om forskellige sabotageaktioner mod særligt jernbanenettet omkring Brande i krigens afslutning. I oktober 1944 blev Peder Poulsen, som arbejdede på stationen, en del af ”Stationsgruppen”, som både sprængte skinner, togvogne og deltog i våbenedkastninger.

Det var helt tydeligt hverken ufarligt eller en loppetjans at være sabotør og frihedskæmper, selvom besættelsesmagtens kræfter og ressourcer var ved at være brugt op mod krigens slutning. At ingen sabotører fra de forskellige grupperinger i Brande blev taget af tyskerne tilskriver Peder Poulsen ikke mindst den lokale ”sherif”, Nis Madsen Haugaard, der fungerede som byleder samtidig med, at han som repræsentant for ordensmagten havde tæt kontakt til tyskerne. Det fik i datiden mange til at betragte ham som tyskvenlig, men da befrielsen endelig kom, og bylederen kunne afsløre sin identitet, måtte mange sande, at de havde taget fejl af ham.

Annonce

Flugten fra Gestapo

Nis Madsen Haugaard har også bidraget til bogen med sine notater om ”En undergrundshærs opbygning”, og det samme har landsretssagfører Ingvard Midtgaard, der reelt var Nis Haugaards forgænger i det højst uofficielle embede. Allerede i 1940 involverede sagføreren sig i modstandsarbejdet, og han var bl.a. aktiv i partiet ”Dansk Samling”, som han i lighed med sin hustru Jenny var opstillet til Folketinget for ved valget i 1943. Ingen af dem blev imidlertid valgt, men det politiske arbejde havde fået ham ind på tyskernes radar, og meget tidligt om morgenen 15. juni 1944 gik den ikke længere: Gestapo var kommet for at afhente ”æ sakfører”.

Det blev til en spektakulær flugt under beskydning, men Midtgaard slap væk og levede resten af krigen under jorden på Djursland – til alle andre fortalte hans hustru, at han var flygtet til Sverige.

Annonce

En tysk soldats oplevelser

”Syv fortællinger fra krigen” omfatter også Tage Bundgaard Lassens beskrivelse af ”Brande Sogn under besættelsen” og rundes ganske tankevækkende af med et brev fra en tysk soldat, Hans Otto, som på opfordring fra Brande Højskole i 1995 skrev om sine oplevelser i Brande under krigen. Tidligere samme år havde han besøgt byen for første gang siden han fik sin grunduddannelse som soldat i efteråret 1944, og også for ham var nedskydningen af Egon Gravesen en skelsættende begivenhed.

”Et varselsskud i luften kunne også have gjort det”, konstaterer Hans Otto, som videre fortæller, at soldaten, som affyrede det dræbende skud, endda fik en orlov derhjemme for sin bedrift.

”Syv fortællinger fra krigen” er udgivet af Lokalhistorisk Arkiv Brande, som altså eksisterer endnu, selvom arkivet på grund af den midlertidige lukning af biblioteket er sat lidt på pause for øjeblikket. Det er arkivets anden bogudgivelse siden efteråret, hvor ”Tre historier fra Brande” ud-kom. Begge bøger er såkaldte ”print on demand”, hvilket betyder, at de først bliver trykt ved bestilling.

Arkivleder Jens-Chr. Kjær ligger dog inde med nogle få eksemplarer af begge bøger.

- Begivenhederne er gamle, ja nogen ville måske sige, at det nu snart må være nok, men det mener jeg ikke, man kan. Modstanden kostede mange livet, og de gav det for de generationer, der efterfulgte dem i frihed, skriver Jens-Chr. Kjær i forordet til den seneste udgivelse og fortsætter:

- Man bør huske, hvad Danmark var udsat for, især når vi ser verdenen, som den tegner sig i dag.

”Syv fortællinger fra krigen 1940-45”, 112 sider, indb. Forlag: Books in Demand. ISBN: 9788743014232. Er udkommet

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce