Annonce
Læserbrev

Syv ønsker til budgettet: Ældre skal føle, de har et godt og værdigt liv

Vi ser gerne, at kommunen bruger færre vikarer - de er for dyre. Giv hellere de ansatte gode arbejdsforhold, så de ikke bliver "syge" så ofte.

Læserbrev: Ældre Sagen arbejder for, at ældre skal have et godt liv og behandles med værdighed og respekt.

I de kommende år vil der blive flere ældre, der lever længere, og det giver nogle behov.

1. Den længere levealder giver behov for flere plejeboliger. Derfor bør der allerede nu bygges nye plejeboliger med fokus på de demente.

2. Åbningstiderne i cafeerne ønsker vi gerne udvidet, især om søndagen. Det betyder meget - især for enlige - med det sociale, de kan få her.

3. Vi foreslår flere daghjemspladser til demente. Vi har kun 19.

4. Vi er utrygge ved, at antallet af visiterede hjemmehjælpstimer er beskåret indenfor de sidste år. Vi ønsker, at alle ældre, der har behov for hjemmehjælp, kan få det bevilliget.

5. Vi ser gerne, at kommunen bruger færre vikarer - de er for dyre. Giv hellere de ansatte gode arbejdsforhold, så de ikke bliver "syge" så ofte.

6. Nye veje i hjemmeplejen, som starter i efteråret, giver ikke færre "ansigter" hos den ældre. Det er utrygt.

7. Vi ønsker, at personale, der er i direkte kontakt med ældre, skal tale et forståeligt dansk.

Vores overordnede ønske er, at ingen ældre i Horsens Kommune skal være utryg, men føle, de har et godt og værdigt liv.

Grete Nymark. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Korshærsleder: Hjemløsetallet i Horsens stiger igen - der bør være flere 'skæve boliger'

Læserbrev: Mens hjemløsetallet i Danmark stort set er uændret, er der ifølge den seneste landsdækkende hjemløsetælling nu 181 hjemløse i Horsens. Det er en stigning på 45 personer i forhold til 2017. Det betyder, at der er 181 borgere, der på optællingstidspunktet ikke havde en fast adresse. Det er mennesker, der f.eks. sover hos en ven eller bor i et kolonihavehus, en garage, en forladt bygning eller i telt. 30 horsensianere bor på herberger (§ 110) rundt omkring i landet. Det koster ca. 30.000 kr. pr. måned for hver person, hvoraf Horsens Kommune betaler halvdelen. Staten betaler den anden halvdel. En udgift for Horsens Kommune på ca. 5,5 mio. kr. At være hjemløs er en ulykkelig situation, det er flovt og skamfuldt ikke at have et sted at bo. At have en bolig er en basal ting, som alle vi andre tager for givet. Vi møder dem på Kirkens Korshærs varmestue i Borgergade, hvor de kommer for at få morgenmad, et bad og et måltid varm mad. Vi møder dem, når de kommer direkte udskrevet fra psykiatrisk hospital eller løsladt fra fængslet uden en funktionel bolig. Vi sender dem på gaden igen, når varmestuen lukker kl. 13.30, velvidende at nogen af dem ikke har et sted at gå hen, før vi åbner igen næste morgen. Gæstfriheden er dog stor hos varmestuens øvrige brugere, som ofte inviterer de hjemløse hjem til sig. En nødløsning, som der desværre sjældent kommer noget godt ud af. Hjemløshed er et komplekst problem, fordi det ikke blot handler om at få en billig bolig. Det er komplekst, fordi man sjældent bare er hjemløs. Ofte er man også plaget af misbrug og stor gæld forårsaget af kviklån, narko og spil. Har man så også en psykiatrisk lidelse, så er det meget svært at få hverdagen til at fungere. Får man endelig en bolig, varer det ikke længe, før man ender på gaden igen. Som hjemløs er man truet på sin eksistens, og det er en ond cirkel, der starter. Man er i ekstrem fare for at blive involveret i vold, kriminalitet, afpresning og prostitution, og gentagne gange møder de hjemløse op på varmestuen og har mistet alt, og varmestuens medarbejdere må hjælpe dem med at få bragt orden i kaos igen. Mange af varmestuens brugere har fået gentagne tilbud om bolig og misbrugsbehandling i løbet af deres liv, men det har ikke fungeret. De passer ikke ind nogen steder, og misbruget fortsætter. Derfor bør der bl.a. være flere "skæve boliger" med en social vicevært tilknyttet, hvor de kan bo og leve i fred og have deres misbrug uden at genere nogen naboer. Desuden bør der være en fokuseret og forebyggende hjemløseindsats, hvor alle kommunens instanser og samarbejdspartnere arbejder sammen om konkrete løsninger for den enkelte hjemløse.

Horsens

Endnu et mislykket forsøg: Tre upålidelige pile udsætter behandling af syg vildhest

Annonce