Annonce
Horsens

Syge medarbejdere udfylder ikke refusions-attester

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Vi er en virksomhed, der har oplevet problemer, når vores medarbejdere bliver sygemeldt og er berettiget til sygedagpenge. Samtlige af medarbejderne er funktionærer og har derfor ret til fuld løn under sygdom.

Nogle af vores medarbejdere undlader at udfylde de erklæringer og anmodninger, der er nødvendige for, at vi som arbejdsgivere kan få sygedagpengerefusion. Kan vi gøre noget, når vi står med et sådant tab?

Svar:

Annonce

Grundlæggende har arbejdsgiveren ret til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville være berettiget til fra kommunen. Retten til refusion ophører dog, hvis lønmodtageren undlader at medvirke ved kommunens opfølgning uden rimelig grund.

I denne situation kan der som arbejdsgiver være mulighed for at kræve erstatning af lønmodtageren. Lønmodtageren har som følge af loyalitetspligten over for arbejdsgiveren pligt til at medvirke til sygedagpengerefusion.

Denne misligholdelse af ansættelsesaftalen er omfattet af erstatningsansvarsloven, hvorefter arbejdsgiveren kan kræve erstatning af lønmodtageren i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, lønmodtagerens stilling og omstændighederne i øvrigt.

For at vurdere, om arbejdsgiveren kan kræve erstatning af lønmodtageren, skal der derfor foretages en rimelighedsvurdering. Der skal henholdsvis lægges vægt på, om lønmodtageren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, evnen til at bære tabet og i hvilket omgang arbejdsgiveren har givet vejledning og hjælp til at opfylde kravene til at medvirke.

Arbejdsgiveren kan derfor forsøge at undgå, at situationen i første omgang opstår, samt stille sig selv bedre i en eventuel erstatningssag, hvis man forsøger at give vejledning og huske lønmodtageren på at medvirke.

Hvis lønmodtageren er erstatningsansvarlig, vil arbejdsgiverens tab som udgangspunkt kunne modregnes ved lønmodtagerens lønudbetaling. Dog skal lønmodtageren kunne opretholde en beskeden levefod.


Grundlæggende har arbejdsgiveren ret til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville være berettiget til fra kommunen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce