Annonce
Horsens

Styrelsen for Patientsikkerhed afslutter sag om 132 genindkaldte lungepatienter

Sagen om de 132 lungepatienter, som blev genindkaldt til fornyet undersøgelse, er nu afsluttet. Nu undersøges lavdosis CT-skanningens værdi som værktøj i udredningen af symptomer fra brystkassen. Foto: Hospitalsenhed Midt
Styrelsen for Patientsikkerhed har netop afsluttet sin vurdering af forløbet for 132 lungepatienter, som i forbindelse med strid om brugen af lavdosis CT-skanning fik tilbudt fornyet skanning med fuld dosis. Styrelsen tager redegørelse til efterretning. Nu afventes en Medicinsk teknologivurdering, som skal afgøre, om lavdosis CT er et brugbart værktøj i diagnostiseringen af lungepatienter.

Regionen: I oktober var hospitalsudvalget i Region Midtjylland samlet ekstraordinært for at få en gennemgang af en rapport over forløbet for 132 patienter, som var blevet genindkaldt til fornyet undersøgelse af lungerne. Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed nærlæst samme rapport og er kommet med en konklusion.

De 132 patienter, der var udvalgt efter gennemgang af i alt 625 journaler, burde ifølge hospitalsledelsen have været tilbudt en fulddosis CT skanning i stedet for den lavdosis skanning, de havde været igennem på Diagnostisk Center i Silkeborg.

Som omtalt flere gange tidligere skete gennemgangen af patientjournalerne og den efterfølgende genindkaldelse af patienter på baggrund af en strid om brugen af lavdosis-skanninger i diagnosticeringen af lungekræft, en strid der sidst i april 2020 førte til ledende overlæge Ulrich Fredbergs afsked med Diagnostisk Center.

Annonce

Taget til efterretning

Rapporten afslørede blandt andet, at der blandt de 132 patienter var fundet seks tilfælde af lungekræft, hvoraf Silkeborg-afdelingen faktisk inden den fornyede gennemgang selv havde fundet de fem.

I det sidste tilfælde var der tale om, at man havde overset en knude, som faktisk godt kunne ses på billedet fra den oprindelige lavdosis-skanning.

Udvalget tog dengang rapporten til efterretning, og det samme har Styrelsen for Patientsikkerhed nu også gjort.

Kort fortalt meddeler styrelsen, at den kan konstatere, at hospitalsledelsen har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og at den på den baggrund tager redegørelsen til efterretning og betragter sagen som afsluttet.

Hertil siger Claus Brøckner Nielsen, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, som Silkeborg hører under:

- Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at sagen nu er afsluttet. Det begrundes med, at der via gennemgang af patientsager og tilbud om ekstra fulddosis-CT-skanninger er taget hånd om de berørte patienter. I Hospitalsenhed Midt tager vi styrelsens svar til efterretning.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at uddybe indholdet af sit brev til Region Midtjylland.

Annonce

MTV på vej

Hermed er den konkrete sag om de 132 patienter lukket. Tilbage står så det endnu uafklarede spørgsmål om, hvorvidt lavdosis CT-skanning er et egnet værktøj ved udredning af symptomer fra brystkassen.

Den fyrede overlæge Ulrich Fredberg og hans støtter har hele tiden sagt, at lavdosis CT ikke blev anvendt i stedet for fulddosis CT, men i stedet for røntgen af lungerne, som ikke afslører lige så mange tilfælde af lungekræft.


Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at sagen nu er afsluttet. Det begrundes med, at der via gennemgang af patientsager og tilbud om ekstra fulddosis-CT-skanninger er taget hånd om de berørte patienter. I Hospitalsenhed Midt tager vi styrelsens svar til efterretning.

Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt


Og statistikkerne har da også vist, at man i Silkeborg har fundet markant flere tidlige stadier af lungekræft end andre steder i landet.

Ingen har imidlertid heller afvist, at lavdosis CT kan være vejen frem, blot er det ikke blevet behørigt dokumenteret. Men der gøres der nu noget ved.

Således besluttede regionsrådet allerede i januar i år at afsætte en million kroner til en såkaldt Medicinsk teknologivurdering (MTV), som skal kortlægge fordele og ulemper ved brugen af lavdosis CT, og i april meddelte Sundhedsstyrelsen, at den også gerne bidrager til en sådan MTV.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odder

Sur smiley til restaurant i Odder

Hedensted For abonnenter

Mor til krænket dreng: Min søn kom og fortalte, at der var blevet pillet ved ham...

Odder

Ulykke i Odder skaber lange køer

Annonce