Annonce
Brædstrup

Stort projekt er på vej: Kickstart på en ny bymidte

Det er i dette område mellem Bredgade og Stationspladsen, at der skal etableres et helt nyt Banetorv foran det gamle posthus. Samtidig bliver banestien reetableret så tæt på den gamle rute som muligt. Foto: Henrik Sandvad
Arkitektfirmaet Møller & Grønborg A/S i Aarhus har fået til opgave at slå stregerne til et nyt banetorv og banesti, som skal danne Brædstrups bymidte i årerne fremover. Anlægsarbejdet skal efter planen gå i gang i foråret 2020.

Brædstrup: Om allerede et år vil entreprenørmaskinerne begynde at forvandle den centrale del af Brædstrup by. Her vil der som et led i områdefornyelsen blive etableret en ny banesti igennem midtbyen og etableret et nyt torv, Banetorvet, som kommer til at ligge i området fra banestiens ophør ved Søndergade til Stationspladsen.

Arkitektfirmaet Møller & Grønborg A/S i Aarhus har fået til opgave at slå stregerne til det nye banetorv og banesti, og mandag aften holdt Horsens Kommune workshop og borgermøde i Brædstrup Hallen. Omkring 30 personer dukkede op for at give input til byens nye opholdssteder.

- Det er selve hjertet i hele områdefornyelsen. Banetorvet og banestien vil være de største trækplastre i hele områdefornyelsen i midtbyen, så det er vigtigt, at det bliver nogle flotte projekter, og de gør en forskel i byen. For at Banetorvet og Banestien bliver en succes, er det afgørende, at de bliver brugt. De skal derfor tjene nogle klare formål og dække de behov, der er i byen, siger Jens Friis-Pedersen, projektchef for områdefornyelsen i Horsens Kommune.

Annonce

Det er selve hjertet i hele områdefornyelsen. Banetorvet og banestien vil være de største trækplastre i hele områdefornyelsen i midtbyen, så det er vigtigt, at det bliver nogle flotte projekter, og de gør en forskel i byen.

Jens Friis-Pedersen, projektchef i Horsens Kommune

Et godt sted at være

Ifølge planen skal den kommende banesti være en grøn og aktiv akse, der binder byen sammen på tværs af Bredgade mellem Folkeparken til Brædstrup Skole.

Banestien skal indeholde et aktivitetsspor og sammen med Banetorvet gøre Brædstrup til et spændende stop for turister og andre, som kører ad Bryrupbanestien på vejen mellem Silkeborg og Horsens.

- Til mødet var det vigtigt for folk, at der er en god tilknytning til hovedgaden. Det er også vigtigt, at Banetorvet bliver et sted, hvor både byens indbyggere har lyst til at opholde sig, og så man får turisterne til at blive lidt længere i Brædstrup, siger Jens Friis-Pedersen

- Det er derfor vigtigt, at vi får skabt et attraktivt torv. Der var generel konsensus om, at vi ikke skal skabe en stor vindomsust plads, men et hyggeligt sted, hvor der er gode oversigtsforhold og adgangsforhold, men det må også gerne være grønt - også gerne nogle vandelementer. I den kommende tid vil vi kvalificere alle forslag både i forhold til økonomien, hvad der passer ind, og hvad der kan lade sig gøre, siger Jens Friis-Pedersen.

Hurtig gennemførsel

Efter omprioriteringen af midler til områdefornyelsen forventes der at være i alt 8,5 millioner kroner til at etablere byens nye banesti og banetorv. De to projekter er slået sammen, hvilket både gør, at projekterne kan gennemføres hurtigere og billigere, forklarer projektlederen.

- De giver os den fordel, at vi kommer hurtigere afsted med projekterne. I stedet for, at vi har flere anlægsprojekter, der kører separat, har vi nu én rådgiver og får én entreprenør. Det vil give os en hurtigere gennemførsel på projekterne og en væsentlig besparelse, siger Jens Friis-Pedersen.

Arkitektfirmaet Møller & Grønborg har nu frem til årets udgang med deres detailprojektering inden årets udgang, og anlægsfasen forventes at gå i gang i foråret 2020. Det er endnu uklart, hvornår det nye torv og banesti står klar til brug.

En gruppe aktive borgere var med til at komme med forslag til aktiviteter og faciliteter til det nye banetorv ved et møde mandag aften i Brædstrup Hallens cafeteria. Privatfoto

En helt ny plads

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce