Annonce
Ikast-Brande

Store boligplaner på Nordlundvej

De to indehavere af BM Invest, Erik Møller (t.v.) og Jacob Brun, har planer om at opføre mere end 100 boliger på Nordlundvej vest for rideskolen. Først skal der dog udarbejdes en ny lokalplan for området. Arkivfoto: Mikael Lund
110 boliger på Nordlundvej i Brande er i støbeskeen.
Annonce

Brande: Forrige mandag godkendte byrådet udarbejdelsen af lokalplanerne for både den grund, der bliver til overs, når Præstelundskolen bliver revet ned, en ny etape på Ny Sandfeldvej og en stor udstykning øst for Hyvildvej/syd for Enkehøj, men dermed er det slet ikke slut med udstykning af boliggrunde i Brande endnu.

Som tidligere omtalt har BM Invest planer om at opføre et større antal boliger på Nordlundvej, nærmere bestemt vest for rundkørslen og rideskolen og syd for Ny Sandfeldvej, men før det kan ske, skal der udarbejdes såvel en lokalplan som et kommuneplantillæg for området.

Området indgår som en del af ”Skoven” i strukturplanen for Brande Syd, men er endnu ikke udlagt til boligformål i kommuneplanen.

I planen for Brande Syd beskrives boligområdet "Skoven" som et område, hvor naturen kommer helt tæt på med seks boligklynger, hver med 8-12 parceller klyngevis centreret omkring et stort fællesareal, og som et sted, hvor fællesskabet er i centrum.

”I matriklernes bagkant vokser skoven tæt - alle har naturen helt op til baghaven. I Skoven kan der både bygges villaer og rækkehuse. Det afgørende er, at arkitekturen her holder et højt niveau. Man bygger på skovens præmisser. Facaderne skal være træbeklædte, og garagerne skal placeres i matriklernes bagkant, så det altid er husene, man møder først. Grunden skal have skovkarakter - en vis del af grunden er helliget skovrejsning. Sammen danner klyngerne et tæt grønt bånd mellem den eksisterende skov i syd og Nordlundvej i nord.”

Annonce

110 boliger i etaper

For at tilpasse bebyggelsesplanerne til principperne i strukturplanen har Ikast-Brande Kommune været i dialog med projektudviklerne, som har tænkt sig at opføre åben-lav boliger i klynger omkring fællesarealer, men ikke ønsker at opføre tæt-lav boligerne i klynger. Deres vurdering er, at det generelt vil hindre, at boligernes opholdsarealer kan blive solorienteret mod sydvest, hvilket er et vigtigt salgsparameter for dem.

BM Invest ønsker at opføre omtrent 110 boliger fordelt mellem ca. to tredjedele tæt-lave boliger og ca. en tredjedel åben-lave boliger. Tæt-lav boligerne ønskes opført som dobbelthuse placeret i rækker med smalle, fælles, grønne bælter imellem. Åben-lav boligerne ønskes opført i klynger med et bredere, grønt fællesareal i midten. Boligerne ønskes opført i etaper, og den nuværende hestefold bliver den sidste.

Strukturplanen bevarer dette areal til folde, men projektudviklerne arbejder på at finde en ny placering til foldene uden for planområdet, så foldene kan inddrages til boliggrunde. Projektudviklerne vil som udgangspunkt ikke ophæve lejekontrakten med rideskolen, før der er fundet en anden løsning.

Annonce

Centralt beliggende fælleshus

Seks af de åben-lave boliger ønskes opført på store grunde i den sydligste del af bebyggelsesplanen ud mod skov-/hedeområdet sydvest for planområdet.

For at give boligområdet en skovkarakter, vil projektudviklerne skabe en grøn, beplantet forbindelse/kile fra Nordlundvej til skov-/hedeområdet sydvest for boligområdet. Den grønne kile ligger langs og i forlængelse af stamvejen, som udgår fra Nordlundvej. I dag er planområdet udlagt til marker, så ansøger skal beplante området for at opnå den ønskede skov/naturkvalitet mellem og omkring boligerne.

Centralt i boligområdet, hvor den eksisterende gård ligger i dag, ønsker projektudviklerne at etablere et fælleshus, boldbane og lignende.

Ikast Brande Kommunes afdeling for Teknik og miljø vurderer ikke, at der er at der er noget til hinder for at ændre plangrundlaget. Derimod ser Teknik og miljø flere gode grunde til at inddrage arealet, eftersom det ligger tæt på Brande og vil give muligheder for gode boligområder og bedre adgang til de grønne områder i nærheden. Samtidig er arealet en del af en større Strukturplan, som har udpeget planområdet til et fremtidigt boligområde. Skovbyggelinjerne søges ophævet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

Det nyudlagte boligområde bliver i givet fald på 15,8 hektar.

Annonce

Bekymring på rideskolen

Formand for Brande Sportsrideklub, Susanne Rasmussen, oplyser, at rideklubbens bestyrelse er opmærksom på planerne:

- Vi følger sagen med stor interesse, og vi er i dialog. Det er et lovkrav, at heste skal på fold, så vi er afhængige af folde omkring rideklubben.

Lige nu har vi en ordning, hvor personalet kan lukke heste ud til hverdag, og ejeren selv gør det i weekenden. men med mellem 50 og 60 heste skal gåafstanden også være realistisk, siger BSR-formanden, der ligesom resten af rideklubbens bestyrelse og medlemmer håber på, at der findes en udvej.

Den ene af de to ejere af BM Invest, Erik Møller, understreger, at man ikke er ude på at gøre rideskolen hjemløs. Derfor bliver de nuværende hestefolde også det absolut sidste område, der bliver bebygget, og det kommer tidligst på tale om fem til syv år, oplyser han.

I mellemtiden vil han og forretningspartneren, Jacob Brun, gå meget langt for at finde en brugbar løsning for sportsrideklubben.


Vi er selv lokale, og vi vil gerne bevare det lokale.

Erik Møller


– Vi er selv lokale, og vi vil gerne bevare det lokale, understreger Erik Møller, der håber på, at BM Invest med planerne kan være med til at skabe en lokal perle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Frank Jensen: - Man kan opfatte, at min glæde bliver for overvældende

AC Horsens For abonnenter

Tankevækkende klø i Aarhus: Tre store problemer i AC Horsens

Annonce