Annonce
Ikast-Brande

Stor kommunal lånegaranti til Urban Street Zone

Tilbage i 2017 åbnede Urban Street Zone en kæmpe skaterhal. Nu vil foreningen udvide sine aktiviteter. Arkivfoto: Martin Ravn
Efter en del overvejelser får street sport-foreningen Urban Street Zone en lånegaranti på 5,2 mio. kr.

Brande: Ikast-Brande Kommunes økonomi- og planudvalg har besluttet at yde en kommunal lånegaranti på 5,2 millioner kroner, så street sport-foreningen Urban Street Zone kan blive herre i eget hus.

Urban Street Zone (USZ) har gentagne gang stødt hovedet mod loftet i Folkeoplysningsudvalget, hvor foreningen gang på gang har fået afslag på en forhøjelse af lokaletilskuddet, fordi det ville medføre en ekstraudgift for udvalget.

Derfor havde USZ henvendt sig direkte til byrådet med en grundigt gennemarbejdet masterplan, der blandt andet omfatter en overtagelse af samtlige fem haller på Mylius-Erichsensvej 94, som foreningen i øjeblikket disponerer over to af.

Annonce

Den månedlige udgift bliver i runde tal den samme, som USZ i øjeblikket betaler i husleje for to af hallerne, men ifølge det budget, foreningen har fået udarbejdet, vil det kræve en samlet investering på godt 17 mio. kr. at realisere planerne.

Derfor havde USZ fremsat ønske om en kommunal lånegaranti på 6,5 mio. Beløbet skulle kunne dække prisen for at købe hallerne, men foreningen måtte ”nøjes” med en garanti på 80% af beløbet svarende til 5,2 mio. kr. med den tilføjelse, at kommunegarantien ikke kan overstige 5,2 mio. kr., uanset om købsprisen for bygningerne bliver højere end antaget.

Lånegarantien er desuden gjort betinget af, af at Urban Street Zone ikke må optage yderligere lån uden kommunens tilladelse.

Flyttes fra Folkeoplysningsudvalget

Fremover henhører USZ endvidere ikke længere under Folkeoplysningsudvalget, men direkte under Økonomi- og planudvalget, som derfor skal varetage tilsynet og de øvrige opgaver med USZ.

Det betyder så også, at USZ ikke længere vil kunne søge andre udvalg om nogen former for tilskud som f.eks. aktivitetstilskud og lokaletilskud, som alle andre folkeoplysende foreninger kan med den lille krølle, at endnu ikke udbetalte tilskud for 2020 udbetales i 2021.

Oveni ydes der et årligt kommunalt tilskud til USZ på 150.000 kroner. Oplægget fra kommunaldirektør Flemming Storgaard var ellers, at beløbet skulle udgøre 100.000 kr. i 2022, hvorefter det skulle aftrappes med 25.000 kr. årligt frem mod 2025 og derefter bortfalde, men den model skrottede udvalget, samtidig med, at beløbet blev forhøjet.

Til gengæld blev det besluttet, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt ønsker at give tilsagn om at indgå i liferamps eller andre projekter, som ellers indgår i USZ’ driftsbudgetter.

Udvalget besluttede endvidere, at såfremt USZ ikke får realiseret planerne om at erhverve ejendommen, bortfalder beslutningen, således at de nuværende tilskud og vilkår består.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce