Annonce
Danmark

Stadig brug for et oprør fra udkanten

Viggo Mortensen

Da Finn Slumstrup og jeg for fem år siden tog initiativ til bevægelsen Oprør fra Udkanten var vores primære mål, at skabe en folkelig bevægelse, der kunne være med til at ændre den måde vi taler om udkanten på samt skabe et Danmark i bedre balance. Vi formulerede et Udkantsmanifest, der som hovedkrav havde, at der blev nedsat en kommission, der seriøst kunne gennemarbejde hele problemstillingen og komme med forslag til ændringer på en række kernepunkter: Udligningsreform, planlov, infrastruktur, lige adgang til uddannelse og sundhed, etc. Det lyder måske lidt kedeligt med nedsættelse af en kommission, men hovedkravet var en seriøs gennemarbejdning af hele problemområdet ud fra det synspunkt, at får vi ikke et Danmark i balance, så er det landets sammenhængskraft, der står på spil. Et grundigt oplæg til den videre diskussion, det var kravet. Det er på den måde man laver politik i et demokrati.

Men hvad skete? Jo, politikerne opdagede lige pludselig, at der var nogle bevægelser i folkedybet, som de havde overset, en vrede i udkanten over at blive talt ned til og kørt over: Altså må vi vise handlekraft; vi må gøre noget. En frenetisk aktivitet greb politikerne; men de afgørende problemer, kunne de ikke løse. Udligningsreformen faldt til jorden, og nu kommer valget, så kan de slet ikke blive enige. Heller ikke på de andre områder fik vi mere end mundsvejr og tomme løfter. Jo, vi på Øerne var glade for den (delvise) gennemførelse af landevejsprincippet. Men det var også det hele. I stedet fik vi en hovedløs udflytning af statslige arbejdspladser. Heller ikke den var ordentlig forberedt og kommer derfor heller ikke til at give det løft til udkanten, som der er behov for. Man skulle langt snarere introducere ordninger, der kunne støtte op om de (mange) initiativer, der allerede findes i udkanten for at skabe arbejdspladser. Det der skal du til noget, skal vokse fra neden. Med forskernes sprogbrug hedder det: "En fremtidig landdistriktspolitisk kurs kunne være at understøtte lokalsamfundenes strategiske udviklingskapacitet, så de kan udnytte det ´glokale´ rums muligheder," som det hedder i den bog jeg omtaler nedenfor.

Bevægelsen Oprør fra Udkanten var langt fra ene om at pege på de udfordringer, som skævvridningen af Danmark medfører. Der har været en række andre aktører på banen. Landdistrikternes Fællesråd, Danmark på Vippen og Staten i hele Danmark er eksempler på sådanne aktører. I 2017 besluttede vi i Oprør fra Udkanten at fusionere med Danmark på Vippen og nu fortsætter fusioneringsprocessen, når Staten i hele Danmark går sammen med de to andre organisationer i den nye stærkere organisation Balance Danmark. Når vi ikke kan få en regeringsbåret udredningsproces, må civilsamfundet tage over og selv producere de udredninger, der skal til for at få de rette initiativer frem, der kan medvirke til at skabe et Danmark i bedre balance.

Skal det blive til noget, mere end mundsvejr og skåltaler, så skal der viden og forskning til. Og vi har på det her område videnscentre, der beskæftiger sig med disse emner på en seriøs forskningsmæssig basis. Det er derfor også med store forventninger, at man tager den sidste udgivelse fra Center for Landdistriktsforskning i hånden. Den hedder Vækst og vilkår på landet. Viden, visioner og virkemidler og er netop udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Bogen vil samle og formidle relevant viden om de danske landdistrikter. Den behandler fem aktuelle og indbyrdes tæt forbundne temaer, nemlig 1) Landdistriktspolitik, 2) Udnyttelse af naturressourcer, 3) Beskæftigelse, 4) Migration og 5) Italesættelsen af landdistrikterne. De enkelte afhandlinger vil bidrage med ny, tværvidenskabelig viden, der kan være med til at nuancere billedet af livet på landet i dag. Bogens kapitler henvender sig, siger de, til både menigmand, journalister, forskere, studerende, interesseorganisationer, foreninger, embedsfolk og politikere. Det er jo en temmelig bred målgruppe, og den rammer nok ikke alle. På trods af, at de mener, at bogen er letlæselig, så vil de fleste opleve, at den videnskabelig dragt virker hæmmende. Jeg ved det jo godt: Forskerne er underlagt alle mulige krav om fagfællebedømmelse, henvisninger og forskningsoversigter. Men al denne (pseudo)videnskabelighed skulle jo ikke gerne gå ud over brugbarheden. For den i bogen indeholdte viden er gavnlig, ja nødvendig. Den giver for eksempel et overblik over befolkningsudviklingen, der i nogen grad går op imod den almindelige opfattelse af, at befolkningen ensidigt og uafvendeligt søger mod byerne. En modurbanisering står muligvis for døren, hævdes det. Og som sagt med gode grunde og statistik. Og det er det der skal til: viden, så de politiske initiativer kan finde bund i virkeligheden.

I den mobilisering i kampen for udkanterne og et Danmark i bedre balance, som i øjeblikket foregår, har vi brug for forskerne. Det var en landdistriktsforsker, der formede udtrykket ´den rådne banan´, som er blevet skamredet i den efterfølgende debat. Nu behøver vi nogle forskere, der mere direkte og begrundet kan give stof til de nye positive fortællinger, der skal præge udkantsdebatten; herunder nogle mere direkte og underbyggede forslag til, hvad man skal gøre i balancens tjeneste.

For år tilbage var det på mode at tale om aktionsforskning. 'Grav hvor du står', 'begynd med dig selv' etc. Vi har igen brug for, at der slås bro over kløften mellem de akademiske indsigter og den samfundsmæssige og politiske virkelighed. Mon ikke en ny forstærket organisation som BALANCE DANMARK, der nu er under opbygning, kan bidrage til at det sker. "Man skal ud til kanten for at komme ind til kernen", har en klog mand sagt. Det er i hvert fald den erfaring jeg har gjort efter at have beskæftiget mig med udkantsproblematikken i de senere år, at når man begynder at kradse lidt i de problemer, som udkanten er konfronteret med, så kommer man lynhurtigt frem til at beskæftige sig med dybe menneskelige spørgsmål om, hvad det gode liv er, hvad er et menneske, og hvad har det brug for, og hvordan tager vi bedst vare på det naturgrundlag, som vi har fået givet.

Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Sport

Su-su-superliga! Reportage og masser af billeder fra kæmpe AC-fejring på stadion og fest i Forum Horsens

Erhverv For abonnenter

Borgere glæder sig til at få fjernvarme - men udsigten til to store varmetanke vækker bekymring

AC Horsens

Stolt og tilfreds cheftræner: Oprykninger vænner man sig aldrig til, og denne her var meget fortjent

Horsens

John Andersen runder snart 83 år, men arbejder syv timer hver dag med sin enestående have

Kristian bor i en campingvogn og vender hver en krone, mens han uddanner sig på ny: - Vi har brug for at se på, hvordan det ikke er urealistisk for voksne at lave et sporskifte

AC Horsens

Se alle billeder og reaktioner: Her rykker AC Horsens op i superligaen

AC Horsens For abonnenter

Karakterbogen: Genial satsning gjorde angriber til dagens spiller i superliga-sovs

Brædstrup

29-årig erkender bilbrande i retten: Jeg var depressiv og nede i livet

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Seneste plus

Horsens

Yvonne fik hjernerystelse, brækkede næsen og slog tænderne løse på parkeringspladsen foran Lidl: Ejer anerkender problem - kanterne er simpelthen for små

Se Victor og Birgittes vilde drømmehus med 360 graders terrasse, snedkerkøkken og privat shelter direkte ned til åen

Debat

Det er med stor bekymring for de foreslåede besparelser, at vi skriver dette: Særlige borgere har brug for særlige indsatser

Odder For abonnenter

Bager får sur Smiley for smuds i krogene og kondensvand i fryserummet

Hedensted

Nu vil Tørring også med på padelbølgen: Mangler mindst en million for at få projektet skudt over nettet

Annonce