Annonce
Horsens

Støj er den store bekymring inden udvidelse af E45 ved Horsens

Borgere tæt på motorvejen oplever allerede nu trafikstøj i dagligdagen. De håber, at der tænkes i støjvolde og -afskærmninger i netop deres områder. Arkivfoto: Michael Svenningsen
Høringsfasen om motorvej E45 kører frem til 27. september. Allerede nu har 14 borgere tæt på motorvejen ytret sig - de 13 af indlæggene handler om støjgener.
Annonce

Horsens: Der er et stykke vej endnu til en politisk blåstempling af seks spor på E45 omkring Horsens og Hedensted, men høringsfasen i kølvandet på Vejdirektoratets vvm-undersøgelse er i fuld gang.

En del borgere med bopæl tæt på E45 har allerede meldt sig på banen med i alt 14 indsigelser, og temaet i 13 af dem er støjgener fra en motorvej, der bliver mere og mere trafikeret. I omegnen af 60.000 køretrøjer dagligt forventes at blive til gennemsnitligt ca. 75.000 i 2030.

Særligt Hatting-borgerne har reageret. Her en række eksempler:

- Jeg er opmærksom på behovet for en udvidelse af E45. Dog er jeg allerede voldsomt generet af trafikstøj. En form for støjværn vil derfor være nødvendig ved en udvidelse, skriver Camilla Degn, der bor på Hyldemarken.

- Grundet afstanden fra ny motorvej til bebyggelse i den vestlige ende af Hatting by bør der etableres støjværn på strækningen langs Hatting by, skriver Nicolai Arvedsen fra Hyldemarken.

- Jeg mener helt klart, at der skal sættes støjværn op mod øst, da trafikstøjen er øget betydeligt de sidste år. Den er især udtalt, efter at den nye Horsens C er åbnet. Støjskærmen skal starte ved rute 30 /Vestvejen) og slutte ved Lund-afkørslen, skriver Jan Riskær Nielsen fra Østerhåbsvej.

- Udvidelsen vil forårsage markant mere støj i Hatting by, som bl.a. tættest på motorvejen huser en børnehave mm. Der foreslås støjværn omkring østsiden af motorvejen mod Hatting by, lyder det fra Christian Holmberg, Frederiksbergalle.

Annonce

To tiltag ved Hatting

I vvm-undersøgelsen anbefales en 1,2 kilometer lang støjvold i 12 meters højde og en 1,0 kilometer lang og seks meter høj støjskærm ved netop Hatting - i begge tilfælde på østsiden af motorvejen.

Folkebladet har talt med Lars Bjarne Andersen, der bor på Storegade i Hatting.

Han slår til lyd for, at en støjvold går hele vejen ned til Horsens S-afkørslen. Og kan det teknisk ikke lade sig gøre med en vold, håber han på en skærm det sidste stykke sydpå.


Dog er jeg allerede voldsomt generet af trafikstøj. En form for støjværn vil derfor være nødvendig ved en udvidelse.

Camilla Degn i indsigelse


- Vi har vel vestenvind 3/4 af tiden, og da er støjen markant. Når vinden er i øst, hører vi næsten ikke noget, siger han.

Han bed allerede i 2018 mærke i flere end 80 indsigelser fra Hatting-området, da der første gang var debatmøder om E45-udvidelse.

- Det overraskede mig, da der ikke var tale om noget koordineret aktion. Det er der heller ikke denne gang - i hvert fald ikke mig bekendt, siger han.

Annonce

Støjskærm der virker

Lars Bjarne Andersen fremhæver en løsning med en syv meter høj støjskærm ved Bramdrupdam. Den fungerer visuelt, og da han arbejder på en skole i Harte, ved han fra forældre dér, at støjdæmpningen er markant.

Støjafskærmning ved E45

Ifølge Vejdirektoratets vvm-undersøgelse er der i dag (2018-tal) 1120 støjbelastede boliger på strækningen Vejle N-Skanderborg S.

852 boliger er målt til et støjniveau 58-63 decibel, 185 boliger ligger i niveauet 63-68 dB, 76 boliger i niveauet 68-73 dB, mens seks boliger oplever støjbelastning over 73 dB.

Hvis man intet foretager sig med motorvejen, lyder Vejdirektoratets bud, at 2115 boliger i 2040 vil være ramt af mindst 58 dB støj.

Med en udbygget motorvej forventes tallet at lande på 930 boliger i 2040, fordi der regnes ca. 1,8 km støjvold og ca. 5,8 km støjafskærmning ind i planerne. Den præcise udstrækning fastlægges først ved detailprojekteringen af vejanlægget, lyder det.

Der foreslås støjskærme ved Gammelsole (6 meter høj - vest for motorvejen), Løsning (6 meter/øst), Hatting (støjvold på 12 meter og støjskærm på 6 meter - begge øst for motorvejen) og Nymøllevej (5 meter/vest).

Ifølge Vejdirektoratet tilbydes der normalt tilskud til støjisolering, hvis niveauet overskrider 63 dB - det kan være udskiftning af vinduer og forbedring af facaden.

Lars Bjarne Andersen, der tidligere har været til to E45-borgermøder og er klar igen, når der kommer et nyt i efteråret, sender også en appel til Horsens Kommune.

- De må gerne være helt fremme i skoene for vores egen skyld. Byen bevæger sig herudad, og kommunen må have en interesse i at skubbe til Vejdirektoratet, siger han.

Han henviser bl.a. til, at forvaltningen i forbindelse med en lokalplan om byggeri på Stationsvej i Hatting lovede at gå i dialog med direktoratet - også om motorvejsstøj.

Annonce

Borgermøder i september

Andre borgere peger i indsigelser på støjdæmpende behov ved Hedensted og Egebjerg/Gedved - meget i tråd med meldingerne fra Hatting.

Vejdirektoratet har lige nu kun en støjskærm over en strækning på 600 meter ved Nymøllevej vest for motorvejen med i planerne omkring Horsens N.

Fra direktoratet lyder det, at der planlægges borgermøder i Skanderborg, Horsens og Hedensted i september. Datoerne er ikke helt på plads.

Projektlederen på Vejle-Skanderborg-undersøgelsen, Jacob Pryds Winkel, er på ferie, så direktoratet vil gerne vente med at kommentere på indsigelserne til uge 32.

Seks spor på motorvejen mellem Vejle N og Skanderborg S betyder også behov for mere støjafskærmning end i dag. Her Vejdirektoratets bud omkring bl.a. Hedensted/Løsning og Horsens. Illustration: Vejdirektoratets vvm-undersøgelse
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Tirsdagens coronatal: Laveste antal smittede i måneder - men den britiske mutation spolerer glæden

Annonce