Annonce
Brevkasse

Spørgsmål til juristen: Hvem har ansvaret for graffitihærværk efter fest?

Hvis en gæst til dit selskab har lavet hærværk med f.eks. graffiti mod en bygning, som er ejet af andre, så kan du blive erstatningsansvarlig. Foto: Colourbox
Annonce

For nylig havde en af andelshaverne i vores forening en større fest med 50 gæster, efter forudgående aftale med foreningen.

Desværre endte festen i tumult, og der blev lavet hærværk i form af graffiti på ejendommens facade.

Synderen er udpeget, men han hverken kan eller vil betale 12.000 kr., som det koster at få renset facaden.

Kan vi drage andelshaveren, der havde gæster, til ansvar og forlange, at han skal betale?

Bestyrelsen

Annonce

Svar

Det følger af lejelovens paragraf 25, som finder analog anvendelse for personer, der har brugsret til andelsboliger, at en lejer skal behandle det lejede forsvarligt, ligesom det fremgår af paragraf 25, at lejeren er erstatningsansvarlig for den skade, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede.

Andelshaveren er derfor, i medfør af en analogi af lejelovens paragraf 25, erstatningsansvarlig over for foreningen for udgifterne til afrensning af graffiti.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce