Annonce
Horsens

Spørgsmål til advokaten: Må vi opsige medarbejder, der er i fertilitetsbehandling?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape


Vi er en virksomhed, der er i tvivl om, om der gælder særlige regler for opsigelse af medarbejdere under fertilitetsbehandling.

Vi står i den ærgerlige situation, at vi i virksomheden bliver nødt til at opsige flere medarbejdere på grund af nedgang i arbejdsmængden. Én af de medarbejdere, vi overvejer at opsige, er netop påbegyndt fertilitetsbehandling.

Kan vi opsige denne medarbejder, selvom hun er under fertilitetsbehandling?

Svar

Jeres tvivl er ikke helt ubegrundet, idet lønmodtagere er beskyttet mod afskedigelse helt eller delvist begrundet i fertilitetsbehandling.

Det er ikke en objektiv beskyttelse af medarbejderen, hvilket betyder, at man gerne må opsige medarbejderen af en anden rimelig årsag.

Beskyttelsen af en medarbejder under fertilitetsbehandling gælder fra det tidspunkt, hvor den egentlige fertilitetsbehandling er påbegyndt. Hvis en medarbejder blandt andet er under udredning hos egen læge eller henvist til fertilitetsbehandling, men selve behandlingen endnu ikke er begyndt på opsigelsestidspunktet, er medarbejderen ikke omfattet af beskyttelsen.

Hvis en medarbejder opsiges under fertilitetsbehandling er der delt bevisbyrde. Medarbejderen skal derfor påvise de omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun er opsagt helt eller delvist på grund af fertilitetsbehandlingen.


Lønmodtagere er beskyttet mod afskedigelse helt eller delvist begrundet i fertilitetsbehandling.


Hvis hun kan det, flyttes bevisbyrden over på arbejdsgiveren, som skal bevise, at medarbejderen er blevet opsagt af en anden rimelig grund, og ikke på grund af fertilitetsbehandling.

Man skal dog være opmærksom på, at der ændres fra delt til omvendt bevisbyrde, hvis medarbejderen bliver gravid. I så fald påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at medarbejderen ikke er blevet opsagt på grund af graviditet.

Praksis viser, at den omvendte bevisbyrde gælder fra det tidspunkt, hvor det kan konstateres, at graviditeten er fastholdt.

Jeres virksomhed bør derfor overveje, om i med sikkerhed kan bevise, at opsigelsen af medarbejderen hverken helt eller delvist er grundet fertilitetsbehandling, men at opsigelsen derimod skyldes nedgang i arbejdsmængden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce