Annonce
Horsens

Over 600 meter garn med levende og døde hummere fundet syd for Endelave

Mandskabet på fiskerikontrolskibet Havørnen er her i gang med at bjærge nettet, der blev fundet 700 meter syd for Endelave. Foto: Fiskeristyrelsen
Fiskerikontrollen fandt lørdag morgen over 600 meter garn, der havde stået i lang tid uden at være blevet passet. De såkaldte spøgelsesnet kan være til stor fare for dyre- og fuglelivet og skibe, der risikerer at få garnet i skruen.
Annonce

Horsens: Fiskeristyrelsens kontrolskib foretog lørdag morgen en undersøgelse af det kystnære fiskeri omkring Endelave, og 700 meter syd for øen fandt man over 600 meter "spøgelsesnet".

Det oplyser Fiskerikontrollen i en pressemeddelelse.

Garnene havde stået meget længe uden at været blevet røgtet og var helt filtret sammen. Under bjærgningen af garnene blev 30 store hummere og to døde måger pillet ud af garnene og genudsat i havet.

Heldigvis var de fleste af hummerne fortsat i live.

Det tog knap to timer at bjærge den lange garnrække på 600 meter, oplyser Fiskeristyrelsen.

Annonce

Overgives til politiet

Der var ingen afmærkning på garnene, så det er ikke muligt for fiskerikontrollørerne at finde ud af, hvem der ejer dem.

Garnene vil derfor blive overgivet til politiet som hittegods. Hvis en ejer skulle melde sig, vil fiskeren modtage en bøde for ikke at røgte sine garn og for ikke at afmærke dem.

- Erhvervsfiskere skal anmelde mistede fiskeredskaber til Fiskerstyrelsen. Vi er i øjeblikket ved at undersøge, om der er anmeldt mistede garn i området. Det kan også være en fritidsfisker, som har fisket med garnene. Så er der ingen krav om at anmelde mistede fiskeredskaber, men så bliver sagen alvorlig på en anden måde, fordi fritidsfiskere kun må fiske med op til 135 meter garn, siger Max Nørgaard, skibsfører på fiskerikontrolskibet Havørnen.

Annonce

Udgør stor fare

Spøgelsesnet udgør en stor fare. Umiddelbart fanger garnet fortsat fisk og krebsdyr, men kan også fange fugle og andre havpattedyr så som marsvin.

Hvis garnet flyder ved vandoverfladen er der også fare for, at skibe får garnet i skruen og dermed mister manøvremuligheden. Over tid falder garnet ned på havbunden, hvor det langsomt nedbrydes.

Derved frigives der mikroplast i vandmasserne, som så optages i fødekæden hos blandt andet fisk.

Annonce

Indberetningspligt

Når Fiskeristyrelsen finder spøgelsesgarn i vandet, bliver de så vidt muligt altid bjærget. Indtil en ejer melder sig, bliver garnene betragtet som hittegods.

Som nævnt har erhvervsfiskere ifølge EU-reglerne pligt til at indberette til myndighederne, hvis man taber et fiskeredskab, som ikke kan bjærges.

Dette gælder ikke fritidsfiskere, men fiskeriminister Mogens Jensen (S) har annonceret, at reglerne vil blive ændret, så indberetningspligten også kommer til at gælde fritidsfiskere.

Klaus Thomsen, overstyrmand på Havørnen, ses her med en af de hummere, der blev fundet i garnet og genudsat. Foto: Fiskeristyrelsen
Det tog ifølge Fiskeristyrelsen knap to timer at bjærge den lange garnrække på 600 meter. Foto: Fiskeristyrelsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

HFS rystede topholdet

Odder

Bedre velfærd

Annonce