Annonce
Brædstrup

Sommerhuse kunne blive til paladser: Nu kommer der loft på husbyggeriet

Slagballe Bakker er et kuperet naturområde, som siden 1976 har været udlagt som sommerhusområde. I bunden af billedet ses en lille sø, der hedder Karlsø. Arkivfoto: Morten Pape
Horsens Kommune havde sendt et forslag i høring, som ville tillade byggeri af sommerhuse på op til 375 kvm eller mere i sommerhusområdet Slagballe Bakker. Nu er svipseren opdaget, og hele sagen skal i en ny høring.

Slagballe: Der skal i fremtiden være loft over, hvor store sommerhuse der må bygges i sommerhusområdet Slagballe Bakker, som ligger sydøst for Karlsø ved Bryrup i den nordvestlige del af Horsens Kommune.

Det sker, efter Horsens Kommune havde sendt et forslag i høring, som ville tillade byggeri af sommerhuse på op til 375 kvm eller mere i det bakkede og specielle naturområde ved Slagballe Bakker.

Forslaget var kommet i stand, efter forvaltningen ønskede at ophæve byggefelterne i området. Byggefeltet definerer, hvor på en grund der må bygges. Bebyggelsens placering ville efterfølgende blive reguleret af det gældende bygningsreglement for sommerhusområder. Det indeholder også en bestemmelse om, at der må være en maksimal bebyggelse på grundene på 15 pct.

Ifølge den gældende byplanvedtægt for sommerhusområdet i Slagballe Bakker skal enhver matrikel være på mindst 2500 kvm., og det nye bygningsreglement ville således åbne op for nogle gigantiske byggerier i det unikke naturområde.

Annonce

Jeg synes, sagen viser meget godt, at vi lytter til borgerne, som kender området, og vi er kommet indsigelserne i møde.

Martin Ravn (V), formand for plan- og miljøudvalget

Modstand fra sommerhusejere

Forslaget om at ophæve byggefelterne, som netop har været i høring, og give mulighed for at bygge større huse faldt imidlertid ikke i sommerhusejernes smag.

Den lokale grundejerforening har derfor gjort indsigelser mod planerne, da større sommerhuse med øget synlighed i det unikke naturområde vil være til skade for den specielle natur i det bakkede landskab, lød bekymringen fra sommerhusejerne.

Nu sender plan- og miljøudvalget derfor et nyt forslag i høring, men denne gang med krav om, at fremtidigt byggeri maksimalt må være på 200 kvm bolig inklusive garage, udhus, overdækket og andet på grundene.

- I udvalget har vi ikke kunnet se i indstillingen, hvor store grundene har været, men det viser, at det er meget godt, at der er en høring. For hvis forvaltningen ikke er opmærksom på den problemstilling, så ved jeg, at borgerne, der bor i området, er opmærksomme på det. Derfor er det også en rigtig løsning at sætte et maksimum på 200 kvm, for ellers vil man i princippet give folk lov til at bygge store huse på over 375 kvm, men det har aldrig været intentionen for det område. Jeg synes, sagen viser meget godt, at vi lytter til borgerne, som kender området, og vi er kommet indsigelserne i møde, siger Martin Ravn (V), formand for byrådets plan- og miljøudvalg.

Udvalgsformanden vil ikke kalde sagen sjusket fra forvaltningen, men vælger i stedet at glæde sig over, at systemet med offentlige høringer virker.

Nemmere at bygge

Det er teknik- og miljøforvaltningen, der har ønsket at ophæve byggefelterne i Slagballe Bakker, fordi det vil gøre administrationen enklere, og det vil også gøre det lettere at bygge sommerhuse i området i fremtiden.

- Grunden til, at vi gerne vil ophæve byggefelterne, er, at det er meget svært rent administrativt. Ofte er der også givet dispensation fra byggefelterne, fordi de nuværende felter ligger uhensigtsmæssigt. Nogle gange giver felterne slet ikke mening på grund af det skrånende terræn. Det giver derfor fint mening at lave en mere fleksibel løsning frem for at have nogle byggefelter, som man ofte må dispensere fra, siger Martin Ravn.

Det nye forslag med byggeloft sendes nu i to ugers høring, og kommer der ingen høringssvar, vil forslaget blive gældende uden en ny omgang i plan- og miljøudvalget, oplyser formanden.

Byggefelter

Et byggefelt er et fastlagt areal, hvor alt byggeri skal ske indenfor. Et byggefelt fylder som regel kun en del af en byggegrund.

I sommerhusområdet Slagballe Bakker blev der i alt udlagt 75 byggefelter til sommerhuse, da området blev skabt i 1976-77.

Ifølge den gældende byplanvedtægt for området skal enhver matrikel være på mindst 2500 kvm.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

To anholdt ved McDonald's og Jem & Fix: Politiet havde fået tip om udlejningsbil

Annonce