Annonce
Læserbrev

Socialdemokratiets forslag er et angreb på fri- og privatskolerne og et angreb på forældrenes ret til selv at vælge

Det vil helt konkret betyde, at Hulvej Privatskole skal spare mere end 1,8 mio. kr. om året, mens Tønning-Træden Friskole skal spare en halv mio. kr. om året.

Læserbrev: I det netop fremlagte finanslovsforslag vil Socialdemokratiet sænke statens tilskud til de frie skoler og privatskolerne ved at nedsætte koblingsprocenten fra 76 til 71 pct.

Sagt på dansk betyder det, at hver gang staten betaler 100 kr. til folkeskolen, så skal den i fremtiden kun betale 71 kr. til en fri- eller privatskole - i hvert fald hvis det står til socialdemokraterne.

Den nedskæring betyder, at hver enkelt friskole skal spare ca. 3000 kr. pr. elev.

Det vil helt konkret betyde, at Hulvej Privatskole skal spare mere end 1,8 mio. kr. om året, mens Tønning-Træden Friskole skal spare en halv mio. kr. om året.

Socialdemokratiets forslag er et angreb på fri- og privatskolerne og et angreb på forældrenes ret til selv at vælge.

Forslaget kan få konsekvenser i form af højere forældrebetaling, fyringer af lærere eller lukninger af flere skoler.

Som et plaster på såret har Socialdemokratiet afsat en pulje på 75 mio. kr. til skoler, der ligger i yderområderne eller har en høj andel af socialt udsatte børn.

Hvilke skoler, der kan få del i den pulje, vil socialdemokraterne dog ikke frem med. Det hænger formegentlig sammen med, at puljen på 75 mio. kr. ikke rækker langt, når der er 552 frie skoler.

I Venstre værner vi om fri- og privatskolerne. Vi værner om forældrenes frie valg og den enkeltes ret til selv at vælge.

Det handler om mere end kroner og ører. Det handler om børns hverdag og skoleliv. Derfor kommer jeg til at kæmpe for at beholde koblingsprocenten på 76 pct.

Annonce
Britt Bager. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce