Annonce
Ikast-Brande

Skytteforening med 150 år på bagen

I 2016 blev markeringen om dermed pointtællingen gjort elektronisk og dermed fuldautomatisk, den seneste store tekniske landvinding hos Brande Skytteforening. Arkivfoto: Mikael Lund
Brande Skytteforening har fyldt rundt og udgiver et jubilæumsskrift.
Annonce

Brande: Brandes med afstand ældste idrætsforening – og måske byens ældste forening i det hele taget, Brande Skytteforening, rundede tidligere på året i al ubemærkethed det skarpt hjørne. Og nu udgiver foreningen et jubilæumsskrift.

17. juni i år var det præcis 150 år siden, Brande Skytteforening blev stiftet.

Foreningens nuværende navn er til gengæld noget yngre: Først i 1992 blev det besluttet at slette ”Sogns” i det, der indtil da hed Brande Sogns Skytteforening. Begrundelsen var, at det gamle navn var for tungt og ”støvede” for meget.

Siden 2. Verdenskrig har skytteforeningen haft 10 forskellige formænd, og i 2017 fik de lokale skytter for første gang en kvindelig i skikkelse af Christina Lybker, men den formand, der har siddet på posten længst, er ubetinget Svend Aage Pedersen. Kun afbrudt af en kort pause fra 1991 – 1992 var han formand for skytteforeningen fra 1979 til 2006, hvor han blev afløst af Jens Ove Skjøth, så samlet set har han kunnet kalde sig formand for Brande Skytteforening i 26 år. Det er da også Svend Aage Pedersen, der har stået for at samle indholdet til et 20-siders jubilæumsskrift i stil med det jubilæumsskrift, han som formand fik fhv. overlærer Arne Norup til at udfærdige i forbindelse med foreningens 125-års jubilæum i 1995.

Annonce

Sport i fremgang

Fælles for de to jubilæumsskrifter er den indledende hilsen fra borgmesteren. For 25 år siden hed borgmesteren i Brande Karl Kristensen; i 2020 hedder borgmesteren i Ikast-Brande som bekendt Ib Lauritsen.

Som sin partifælle 25 år tidligere sender Ib Lauritsen sine varme lykønskninger med jubilæet, og han hæfter sig ved, at sporten efter en tilbagegang i antallet af skytter på landsplan igen er inde i en positiv udvikling på medlemsfronten – og at Brande Skytteforening med bl.a. skole-DM i skydning og den årlige firmaskydning er med til at gøre sig synlig overfor potentielle nye medlemmer.

Annonce

Fra Brande til EM og VM

Et par af de medlemmer, der har drevet det vidt indenfor sporten efter at have løsnet de første mange skud i Brande Skytteforenings regi, er den forhenværende formands datter, Pernille Pedersen, og Mikkel Damholt Hansen fra Fasterholt. Begge har deltaget ved både nationale og internationale mesterskaber, og Pernille Pedersen har både været med til at vinde guld og sølv ved EM og bronze ved VM for hold.

Mikkel Damholt har, på trods af at han endnu kun er 21, allerede vundet mere end 50 danmarksmesterskaber, mens en bronzemedalje i mix-rækken ved EM i 2019 er det foreløbige resultatmæssige højdepunkt internationalt. Begge fortæller i jubilæumsskriftet om nogle af deres største bedrifter, og om hvad Brande Skytteforening har betydet for dem og deres karriere.

Annonce

Militært præg

Svend Aage Pedersen gennemgår med udgangspunkt i Arne Norups 25 år gamle jubilæumsskrift foreningens 150-årige historie, og han lægger ud med at konstatere, at det måske i virkeligheden er meget passende, at jubilæumsfestlighederne er udskudt til 2021. Ganske vist blev foreningen stiftet i 1870, men først året efter begyndte man at skyde.

Svend Aage Pedersen, som med et enkelt års afbrydelse var formand for Brande Skytteforening fra 1979 – 2006, har stået for udarbejdelsen af et jubilæumsskrift i anledning af skytteforeningens 150-års jubilæum tidligere i år (arkivfoto: Svend Aage Pedersen, som med et enkelt års afbrydelse var formand for Brande Skytteforening fra 1979 – 2006, har stået for udarbejdelsen af et jubilæumsskrift i anledning af skytteforeningens 150-års jubilæum tidligere i år. Arkivfoto: Mikael Lund

I de år blev der landet over stiftet mange tilsvarende foreninger, og forklaringen var ganske ligetil: Krigen i 1864. Også i forbindelse med de to verdenskrige har sporten oplevet en opblomstring på landsplan, og i den første formålsparagraf for det, der langt senere blev til Danmarks Skytte Union, fremgår det da også, at ”foreningens formål er at uddanne og vedligeholde færdigheder i riffelskydning blandt mænd af alle samfundslag”, dels for at forberede dem til militærtjeneste, dels for ”at udvikle evnen og viljen til at forsvare fædrelandet”.

Øvelser i geværgreb og eksercits havde ligesom legemsøvelser og lege en plads i skytteforeningernes aktiviteter i mange år, men i 1976 vedtog medlemmerne af Brande Skytteforening en ny, opdateret formålsparagraf uden de store krigserklæringer: ”Foreningens formål er ved skydning og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel”.

Annonce

Jubilæumsfest i teltet

Jubilæet i 1995 blev fejret med en stor fest i et telt opstillet til lejligheden ved skytteforeningens udendørs baner på Nedergårdsvej. Festen samlede omkring 80 deltagere.

Ved den lejlighed blev der optaget en tre kvarter lang film, som Svend Aage Pedersen jævnligt genser:

- Filmen minder mig om en god dag sammen med gode skyttevenner og andre, som viste interesse for skydning, siger han.

Det var for øvrigt ved den lejlighed, han fandt ud af, at han var ved at blive gammel: Ved den lejlighed var der en dreng, der spurgte ham, om han havde været med i alle årene!

Klubhuset på Nedergårdsvej blev indviet i 1986 og benyttes i sommerhalvåret, mens skydningen i vinterhalvåret i mange år er foregået i Brande Hallernes kælder. I 2005 flyttede skytterne fra kælderen under Hal A til de nuværende lokaler under Hal B. Samme år blev der lagt nyt tag på klubhuset, et stort arbejde, som blev udført af foreningens medlemmer på frivillig basis.

Desuden er en del af aktiviteterne over de lange distancer samt pistolskydningen henlagt til jagtforeningens flugtskydningsbane på Risbjergvej, og gennem årene har skytterne holdt til mange forskellige steder.

Den første skydebane havde således standplads, hvor Socialpsykiatrisk Center Syd (Ørbæklund) langt senere blev opført; skuddene blev affyret tværs over Brande Å mod de skydeskiver, der var opstillet neden for skrænten op mod Ørbækvej. Senere flyttede skytterne til ”Kromandens mark” ved Ejstrupholmvej, før jernbanen blev forlænget til Brande i 1914.

Annonce

Skydevåben beslaglagt

Mens 1. Verdenskrig ikke gjorde den store forskel for de lokale skytter, medførte 2. Verdenskrig, at alle privatejede våben blev beslaglagt, også skytteforeningernes.

Efter krigen blev foreningens aktiviteter genoptaget med en ny ”stiftende generalforsamling” 11. september 1945, så den ”nye” skytteforening har altså også kunnet fejre jubilæum i 2020, omend den kun er halvt så gammel som den oprindelige forening.

Nu foregik skydningen på Brandlund Hede, som også var blevet anvendt som øvelsesterræn af de tyske besættelsestropper. I 1951 købte skytteforeningen 10 tønder land på heden af Chr. Truelsen formedelst 4000 kr., som det efter stort møje og besvær lykkedes at rejse.

Knap 20 år senere – i foreningens 100-års jubilæumsår i 1970 – opfordrede kommunen så til, at man afstod en del af arealet på heden og flyttede skydningerne over de længere distancer til Risbjerg. Der blev aftalt en kompensation på 15.000 kr., og skytterne kunne desuden fortsætte med at skyde på 50-meter-banen på heden.

Annonce

Mageskifte blev løsningen

Sidst i halvfjerdserne røg den mulighed så også, da det var kommet på tale at frede heden. Flere forskellige løsninger var på bordet, bl.a. en flytning til Jyllandsvej, men først i 1985 lykkedes det ved foreningens fhv. formand, Niels Truelsens mellemkomst at finde en løsning. Et mageskifte kom på plads, og årets efter kunne et nyt klubhus og skydeanlæg tages i brug. I forbindelse med 125-års jubilæet blev Niels Truelsen da også udnævnt til æresmedlem af Brande Skytteforening, dels som tak for mange års frivillig indsats, dels som anerkendelse for hans store indsats i forbindelse med opførelsen af den nye 50-meterbane.

Fem år tidligere var Johs. Jørgensen blevet tildelt den samme hæder for sin store, frivillige indsats for foreningen gennem det meste af en menneskealder. I bestyrelsen var man rørende enige om, at han altid havde været en god repræsentant for foreningen, både sportsligt og som frivillig arbejdshest.

Annonce

Mange er blevet hædret

Også eksternt er foreningens ledere og udøvere blevet hæder til del. I 1992 blev skytteforeningens børnehold således kåret til ”Årets navn” af Samvirkende Idrætsklubber i Brande (S.I.B.), og året efter tilfaldt samme hæder en ung Jesper Nygård, der både blev landsmester på 50 meter og danmarksmester på 200 meter, begge gange med maksimumpoint.

Førnævnte Johs. Jørgensen blev udnævnt til ”Årets leder” af S.I.B. i 1986, en hæder der også tilfaldt Svend Aage Pedersen i 1997, og i 2006 blev foreningens formand de efterfølgende 8 år, Jens Ove Skjøth, udnævnt til æresmedlem af Vejle Amts Skytteforening.

Den seneste tekniske landvinding hos skytterne er den elektroniske markering, som blev indført på 15-meterbanerne i efteråret 2016 og det efterfølgende år også på 50-meterbanerne.

- Skydning har betydet meget for en masse mennesker, og især for børnene er det en god sport, da man lærer at koncentrere sig og får mange gode venner, fremhæver Svend Aage Pedersen, der altid har vægtet det sociale element i idrætten mindst ligeså højt som det sportslige.

- I starten var det kun for drenge og mænd, men i dag er der næsten lige så mange piger som drenge der skyder, uddyber den mangeårige formand, der stadig er meget aktiv i – og et stort aktiv for – den jubilerende forening, uanset om det drejer sig om firmaskydning, Idræt for sjov, skole-DM i skydning eller for den sags skyld salg af julekalendere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce