Annonce
Odder

Skybrud skal ikke overraske mere

Der er behov for at skrue tempoet op, hvad angår klimatiltag erkender Ole Lyngby Pedersen (V), der er formand for miljø-, teknik- og klimaudvalget. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Odder Kommune skruer op for klimatilpasningsplan, men vil formentlig aldrig kunne sikre borgere mod skybrud som det 14. august.

Odder: Handelsfagskolen, området omkring Odder Museum og Mejerivej. Det har i flere år været kendt, at høj vandstand i åer og bække giver anledning til oversvømmelser i Odder, og at disse bliver hyppigere og mere omfattende. Derfor forsøger embedsfolk på rådhuset lige nu at få et overblik over "de svage led" samt at komme med forslag til, hvordan man kan nedsætte risikoen for oversvømmelser.

Udgangspunktet har hidtil været den klimatilpasningsplan, som blev vedtaget i 2014, og som førte til, at der bl.a. blev afsat godt tre mio. kr. til at gøre Stampmøllebækkens gennemløb ved Handelsfagskolen bedre, så vandet ikke stopper på den vestre side af vejen. Frigørelsen af pengene blev dog senere udskudt.

Af andre igangværende tiltag kan nævnes, at Odder Kommune og Odder Museum allerede nu er i gang med et forprojekt, der skal sikre Mølleparken og dens mange naboer mod oversvømmelse fra Odder Å.

- I det hele taget har vi i flere år forberedt klimatiltag for at kunne håndtere de udfordringer, vejret giver. Men set i lyset af skybruddet 14. august er der behov for, at vi skruer op for tempoet, siger formanden for miljø-, teknik- og klimaudvalget Ole Lyngby Pedersen (V), der dog tvivler på, at kommunen nogen sinde vil kunne sikre borgerne mod regnmængder som det 14. august, hvor der på få timer faldt 110 mm regn i Fillerup og opland.

Annonce

Nogle undrer sig over, hvorfor vi ikke allerede er i gang med at bygge broer om, flytte å-løb og lave regnvands bassiner, og jeg kan på en måde godt følge dem. Jeg er dog overbevist om, at det lønner sig bedst at få lavet en komplet klimatilpasningsplan for Odder by. Men okay, jeg indrømmer, at det vil være en katastrofe, hvis vi får en skybrud som det i august, før planen er ført ud i livet.

Ole Lyngby Pedersen (V) formand for miljø-, teknik- og klimaudvalget i Odder Kommune

Skal kende ambitionerne

Men mindre sikring kan også gøre en forskel, og derfor har politikerne afsat 10 mio kr. fordelt over de næste tre år med fem mio kr. i 2019, tre mio kr. i 2020 og to mio kr. i 2021.

Pengene er endnu ikke øremærket, men der skal bl.a. satses meget på at tilbageholde vand ovenfor Odder By samt arbejdes med indsatsområderne Mejerivej, Østergade, Mølleparken og Odder Museum. Hvad Stampmøllebækken angår skal der ses på Christianslund, Torvald Køhlsvej og Rådhusgade, så vandet ikke hober sig op ved boliger og Handelsfagskolen.

Lederen af afdelingen for teknik og miljø Casper Grønborg fortæller, at byrådet på et temamøde mandag 17. december skal høre om klimaudfordringerne samt diskutere, hvilket servicenivea, der skal fastlægges.

- At lave et oplæg til en egentlig klimahandlingsplan er omfattende, fordi vi skal give politikerne mulighed for at vælge, om de ønsker en plan, der sikrer mod 25 års-hændelser, 100-års-hændelser eller endnu mere (statistiske udregninger, der viser, hvor ofte man kan forvente oversvømmelser red.). Derfor er vi lige nu ved at gennemgå alle de "kritiske" steder langs åerne i Odder. Senere kommer så resten af byen og områderne i oplandet, siger lederen.

Måske varslinger

Forvaltningen er også ved at undersøge, om man kan lave et system, så beboere, der kan blive udsat for oversvømmelse, får en advarsel eksempelvis på sms, hvis vandstanden bliver meget høj i åer og bække.

- Vi styrker indsatsen med de mange input, der er kommet fra borgerne efter 14. august. Oversvømmelser er en udfordring, vi skal løse sammen, og jeg fornemmer, at der også er politisk vilje til at bakke op om, at vi gør en ekstra indsats, siger Ole Lyngby Pedersen (V).

Går det efter planen, vil byrådet blive præsenteret for et forslag til serviceniveau på sit møde 4. februar næste år, og i løbet af foråret vil de så skulle forholde sig til en klimahandlingsplan med prioriterede indsatser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Erling kaster op to gange hver nat - du må ikke begå samme fejl som mig

Annonce