x
Annonce
Erhverv

Skrinlagt vindmølleprojekt genoplives

Der er planer om nye vindmøller ved Blåhøj, men de er ikke lige om hjørnet. En eventuel opstilling af møllerne kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. Arkivfoto: Mette Mørk
European Energy A/S i Søborg vil opsætte tre Siemens Gamesa vindmøller ved Blåhøj.

Blåhøj: Tilbage i 2014 behandlede byrådet en igangsættelse af planlægningen af opsætningen af fem vindmøller øst for Blåhøj for enden af Buelundvej tæt op ad kommunegrænsen mod Vejle. Projektet blev sammen med stort set al anden vindmølleplanlægning sat i bero i maj 2016, men nu er det hentet frem fra gemmerne igen.

Ansøger er European Energy A/S i Søborg, der nu ønsker at opsætte tre Siemens Gamesa 6.0 MW-vindmøller á 167,5 meter i højden med en forventet samlet årsproduktion på 50.000 MWh.

Da det ansøgte område ikke for nuværende er udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen, forudsætter opsætningen af møllerne et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Det fremgår af sagsbeskrivelsen, at ”planprocessen indebærer en løbende inddragelse af berørte parter i form af høringer, hvorved det sikres, at projektets fordele og ulemper afvejes på et oplyst grundlag”, men på baggrund af det vindmøllekodeks, et enigt byråd vedtog sidste år, er det på forhånd så godt som givet, at plangrundlaget for opsætning af møllerne tilvejebringes – eventuelle indsigelser kan derfor højst medføre mindre justeringer af projektet.

Projektudvikleren har forud for projektanmeldelsen afholdt at informationsmøde for naboerne til projektet, et møde Henrik Engedahl (V) i sin egenskab af formand for Teknik- og miljøudvalget var blandt deltagerne i.

Teknisk Område har fået oplyst, at støjgrænser og vejledende skyggegrænser overholdes for alle naboboliger, og vurderingen er, at området som udgangspunkt er velegnet til opsætning af vindmøller, da det er et tyndtbefolket område, og der tages hensyn til de omgivende landskabelige og miljø- og naturmæssige interesser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Politiet og kommunen advarede om at besøge Den Genfundne Bro: - Hvis der havde været for mange her, var vi gået igen

Hedensted

On the Corner kan ikke få corona-lån: Vi ved ikke, hvornår hjælpepakkerne kommer

Hedensted

Påskefrokost og familiesamvær er rykket udenfor: Vi er nødt til at gøre, som Mette siger

Annonce