Annonce
Ikast-Brande

Skolegrund kan blive til boligområde

Dette oversigtskort viser området ved den nuværende Præstelundskole. Foto: Google Earth/Ikast-Brande Kommune
Kommuneplantillæg om grunden ved Præstelundsskolen sendes i offentlig høring.
Annonce

Brande: Kommuneplantillægget for den grund, der bliver ledig, når den nuværende Præstelundskole engang er blevet revet ned, er nu klar til at blive sendt i offentlig høring. Der lægges op til afholdelse af et borgermøde sidst i september eller i starten af oktober.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for, at området, hvor Præstelundskolen ligger i dag, kan anvendes til boligområde og rekreativt grønt område, når skolen næste sommer flytter til de nybyggede lokaler i Artium.

En forhøringsfase baseret på et debathæfte udløste seks høringssvar, tre fra privatpersoner, et fra Danske Handicaporganisationer, et fra Brandlundparken og et samlet høringssvar fra beboerne på Solkrogen, og det er i en eller anden grad lykkedes at indarbejde flere af høringssvarene i planen i det omfang, de ikke allerede indgår i den.

Danske Handicaporganisationers ønske om at få beregnet, hvad det vil koste at bevare Ungdomsskolen og kemi- og fysiklokalerne for eventuelt at omdanne dem til specialskoletilbud på et senere tidspunkt, er der dog ikke blevet arbejdet videre med, da en af forudsætningerne for kommuneplantillægget er, at samtlige bygninger indenfor planområdet rives ned. Desuden blev der allerede regnet på dette, da skolen blev flyttet, anføres det.

Annonce

Op til 16 meter i højden

Til gengæld er der på grund af naboskabet med Brandlundparken bl.a. indarbejdet handicapvenlige stier og muligheden for etablering af bofællesskaber i kommuneplantillægget. Selve afgrænsningen af planområdet og anvendelsen af området er fastholdt, som det blev fremlagt i debathæftet, dog med den ændring, at vejstykket fra skolen hen til Ågade er taget med i planområdet.

Det forudsættes som nævnt, at alle skolens bygninger rives ned. Dermed bliver der mulighed for at opføre et helt nyt boligområde, hvor der bliver mulighed for både tæt-lave boliger og etageboliger. Tættest ved naboer fastsættes en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, mens der bliver mulighed for at bygge i op til 16 meter længere inde i området.

De endelige boligtyper, eksempelvis om der skal bygges ældreboliger eller lignende, fastsættes først i lokalplanen. Det bliver ikke nødvendigt at nedlægge parkeringspladser ved Brandlundparken, da planområdet ikke bevæger sig ind på Brandlundparkens matrikel.

Trafikalt vil planområdet blive betjent af de eksisterende vejadgange fra henholdsvis Skolestien, Ågade, Præstelunden og Søndervænget. Målet er, at størstedelen af trafikken skal ankomme fra Skolestien via lyskrydset på Brandlundvej.

Annonce

Kræver jordbundsundersøgelser

Centralt i planområdet udlægges et areal til rekreativt grønt område, som skal være med til at binde området sammen og give både områdets kommende beboere og resten af Brande et nyt grønt område. Desuden skal der gå stier på tværs af området for at sikre gående og cyklende gode forbindelser.

Før arbejdet sættes i gang, anbefaler Teknisk område, at der afsættes 200.000 kr. til forundersøgelser af jordbunden, da der er en forventning om, at der ligger et lerlag, som ikke bør gennembrydes.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt så hurtigt som muligt at undersøge, hvad der kan bygges på grunden, så der ikke bliver planlagt for et byggeri, som ikke kan opføres i praksis.

Annonce
Annonce
Horsens

HFS rystede topholdet

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Guds eget land

Østjylland

Coronavirus viser tænder: Der er enorme forskelle i smittespredningen i de østjyske kommuner

Annonce