Annonce
Horsens

Skole står til at vokse med 230 elever på 10 år: 10 nye klasselokaler og faglokaler på vej

Lone Møller, skoleleder på Lundskolen, kigger ind i en fremtid, hvor skolen får brug for plads til ni flere folkeskoleklasser. Foto: Morten Pape
Med udsigt til et stigende antal skolebørn tager Lundskolen i foråret hul på en udvidelse, som efter planen skal være tilendebragt i sommeren 2023.
Annonce

Lund: I løbet af de kommende 10 år vil elevtallet på Lundskolen stige fra 493 til 723. I samme periode vil antallet af skoleklasser vokse fra 21 til 30.

Det er det scenarium, som venter, hvis Horsens Kommunes forudsigelse holder stik.

Et scenarium, som skolen ikke er rustet til i sine nuværende rammer, hvor to skoleklasser i forvejen er indlogeret i midlertidige i barakker, og hvor genstande og kasser optager gulvplads rundt omkring på skolens areal.

Derfor venter der i de kommende år en større udvidelse af Lundskolen, som der bliver taget hul på til marts næste år.

Det fortæller Lone Møller, skoleleder på Lundskolen.

- På sigt går vi fra at være en tosporet til at blive en tresporet skole, og det skaber pres på klasselokaler og faglokaler. Derfor er det dejligt, at vi nu kan komme i gang med at udvide, siger hun.

Allerede i dag er Lundskolen presset på pladsen og må have genstande og kasser opmagasineret på gulvet rundt omkring på skolen. Foto: Morten Pape

I dag er det kun ottende årgang, som har tre klasser, men det tal vil forventeligt stige løbende, indtil der er tre klasser på samtlige årgange, forudser Lone Møller.

Allerede ved starten af næste skoleår vil minimum to årgange være tresporet.

- Vi står over for en kapacitetsudvidelse med 10 klasselokaler og nye faglokaler, som skal stå færdig til skolestarten i 2023/2024, siger Lone Møller.

Annonce

Ældre del trænger til kærlig hånd

Allerede i 2017 gik Lundskolen og Horsens Kommune i gang med forberedelserne til en ny helhedsplan for Lundskolen. Denne har til hensigt at imødegå en hastig befolkningstilvækst og en aldrende skole.

- Området omkring Lund har i nogle år været begunstiget af en masse udstykninger, som har trukket børnefamilier til området. Det fører til et stigende elevtal, og bare til næste skolestart har vi p.t. 78 mulige børn til at starte i 0. klasse, siger Lone Møller.

- Dertil kommer skolens stand. Den midterste del er fra 2008, men resten af skolen er gammel. Her blæser det ind ad vinduesrammerne, det drypper ned fra loftet, og faglokalerne er ikke tidssvarende, siger Lone Møller.


Mit håb er, at ombygningen vil give os nogle rammer, som gør det mere enkelt at lave varieret undervisning, hvor børnene kan være aktive. Det bliver mere hands on, og det praksisfaglige kommer i fokus.

Lone Møller, skoleleder


Foruden udvidelsen er der derfor behov for renovering af de eksisterende rammer.

Helhedsplanen er delt op i fem faser, hvoraf der er fundet finansiering til de første to faser, som gælder udvidelserne frem mod skoleåret 2023/2024.

De øvrige faser, der handler om vedligehold af de eksisterende rammer, er der endnu ikke fundet penge til.

Annonce

Rammer til varieret undervisning

Til fase et er der afsat tre millioner kroner, som skal bruges på at omdanne skolens gymnastiksal til to fleksible musiklokaler med depot og øverum. Skolen bruger i dag Lunds multihal til idrætsundervisning, og den gamle gymnastiksal bliver derfor kun brugt til forældremøder, foredrag, eller når flere klasser skal samles på én gang.

De aktiviteter vil der efter planen fortsat være plads til, når de nye musiklokaler er etableret, blandt andet ved hjælp af en skydevæg, som kan trækkes fra.

Skolens gamle idrætssal skal til foråret laves om til to nye musiklokaler. Foto: Morten Pape

I det eksisterende musiklokale skal der indrettes almindeligt klasselokale.

Med denne udvidelse vil Lundskolen have en kapacitet, som ifølge forventningen rækker til 2023.

I løbet af 2021 går skolen ifølge planen i gang med at etablere ni nye klasselokaler. Her bliver fire klasselokaler i den nuværende indskoling og en SFO-bygning brækket ned for at give plads til en ny bygning med 12 klasselokaler og faglokaler. Det giver otte ekstra klasselokaler. Herudover skal der etableres et nyt klasselokale gennem ombygning af de eksisterende rammer.

- Mit håb er, at ombygningen vil give os nogle rammer, som gør det mere enkelt at lave varieret undervisning, hvor børnene kan være aktive. Det bliver mere hands on, og det praksisfaglige kommer i fokus, siger Lone Møller, der glæder sig til det færdige resultatet.

- Men vi ved, at processen vil give nogle udfordringer, hvor vi i en periode må massere rundt med klasserne for at få plads til alle. Det tager vi med oprejst pande, siger hun.

Lundskolen tyvstarter allerede i december med et vedligeholdelsesprojekt, som ikke er en del af helhedsplanen. Her bliver klasselokaler på mellemtrinnet renoveret, blandt andet med nyt tag og vinduer.

Lundskolen har i dag 493 elever. Det tal vil i løbet af 10 år stige til 723, viser Horsens Kommunes prognose. Foto: Morten Pape
Lundskolen får med udvidelsen 10 nye klasselokaler og et antal faglokaler. Foto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Ny meningsmåling ryster posen i byrådet: Hver tredje vælger vil forlade V

Coronavirus

Live: En typisk minkavler får udbetalt over 11 millioner kroner - se tallene her

Hedensted For abonnenter

Familiens hund blev kørt ihjel: Nu kræver borger fartbegrænsning

Annonce