Annonce
Hedensted

Skarp duel: Milliarderne er væk, men jernbanebroen lever fortsat

Sådan illustrerer Vejdirektoratet en mulig bro over Vejle Fjord - her ved Sellerup Strand og Holtser Hage på sydsiden af fjorden. Illustration fra VVM-rapporten
Finansminister Nicolai Wammen (S) afviste 1:1-sammenhængen mellem finansieringen af det store togforlig fra 2014 og skatteindtægterne fra Nordsøen, da han var i ordduel med Venstre-politikerne Christoffer Melson og Troels Lund Poulsen.
Annonce

Vejle: Hvor mange penge mangler der fra skat på nordsøolien til milliardregningen for projekterne i  Togfonden - blandt andet den fem milliarder kroner dyre jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord?

Det spørgsmål gentog de to Venstre-folketingsmedlemmer Christoffer Melson, Vejle, og Troels Lund Poulsen, Hedensted, adskillige gange i et samråd med finansminister Nicolai Wammen (S). Men et svar, fik de aldrig.

De to politikere havde torsdag indkaldt finansministeren til samråd i Finansudvalget for at følge op på et samråd med transportminister Benny Engelbrecht (S) i juni.

Dengang forsøgte de at få ministeren med ansvar for den danske infrastruktur til at forholde sig til, at forudsætningerne for projektet er bristet. Dengang henviste Christoffer Melson til  antallet af togpassagerer, der er faldet - ikke steget. Et argument, han gentog på torsdagens samråd.

Målet var at få transportministeren til at aflive togbroen - først og fremmest af hensyn til de naboer på begge sider af fjorden, der i dag lever i uvished.

Den mission lykkedes ikke - og heller ikke torsdag havde de to lokale politikere held til at hive det økonomiske tæppe væk under den snart syv år gamle infrastrukturaftale til 28,5 milliarder kroner.

Annonce

Manko på 15 milliarder - mindst

Da forliget mellem den daværende S-R-SF-regering, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blev fremlagt i januar 2014, byggede det på en aftale fra 2013 om såkaldt harmonisering af beskatningen af olie og gas fra Nordsøen.

Forventningen var en ekstra indtægt til staten på netop 28,5 milliarder kroner - penge, der skulle reserveres til kollektiv trafik.

Her snart syv år senere står det klart, at de mange milliarder er et fatamorgana. Olieprisen er raslet ned, og for fire år siden meddelte daværende finansminister Claus Hjorth Frederiksen (V),  at der manglede 15,5 milliarder kroner i forhold til forventningen.

Nu ville de to Venstre-politikere så have svar på, hvordan regnestykket ser ud i dag.

Men nej. Finansministeren kom ikke med et konkret tal. Han nøjedes med at henvise til en såkaldt følsomhedsanalyse, der viste, at hvis olieprisen faldt med 30 procent ville statens provenu blive halveret.

Annonce

Forbehold skrevet ind i aftalen

Finansministerens hovedpointe var dog, at det var ligegyldigt i forhold til aftalen om togfonden. Her havde man taget højde for, at skatteindtægten kunne ændre sig, lød det fra Nicolai Wammen, der utallige gange oplæste følgende passus fra den oprindelige aftale:

"Parterne noterer sig, at eventuelle afgivelser mellem det realiserede og forudsatte merprovenu fra harmoniseringen af Nordsø-beskatningen vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken..."

Finansministeren oversatte selv ovenstående til, at hvis det senere skulle vise sig, at der var for få penge, ville man hente de nødvendige midler i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger.

Hverken Troels Lund Poulsen eller Christoffer Melson gav sig dog uden kamp i det timelange samråd. Finansordfører Troels Lund Poulsen kunne tydeligt huske det pressemøde, hvor togfonden blev præsenteret, og sammenkædningen med olie-milliarderne.

Annonce

Solgt på Nordsø-indtægter

Og når man læser forligsteksten, fylder sammenhængen mellem Nordsø-milliarderne og finansieringen da også betydeligt mere end forbeholdet. Man gør klart, at man udmønter 23,3 milliarder til de projekter, der er beskrevet - blandt andet timemodellen med genvejen over Vejle Fjord - og lover, at man i 2024 vil gøre status og finde ud af, hvordan de resterende 5,2 milliarder kroner skal bruges.


Har regeringen i bagklogskabens lys fortrudt, at man over for befolkningen gav indtryk af, at man kunne finansiere med de funny money, som vi var nogen, der dengang var klar over, ikke kom ind? Er det en praksis, man vil fortsætte med?

Christoffer Melson (V), folketingsmedlem


Men forbeholdet er skrevet ind. Og finansministeren fastholdt, at man ikke brød nogle aftaler ved at hente en del af finansieringen i statskassen.

Endnu er man ikke så langt. I 2017 delte man fonden op i to faser. Fase 1 til 15 milliarder kroner indeholder ikke bro- eller tunnelløsningen ved Vejle Fjord.

Annonce

Nye forhandlinger nærmer sig

Spørgsmålet er så, om projektet overlever de infrastrukturforhandlinger, som finansministeren gentagne gange henviste til.

Regeringen indkalder i starten af 2021 til drøftelser. Her vil man fremlægge et forslag, som Nicolai Wammen håber vil føre til et bredt forlig om fremtidige investeringer i kollektiv trafik, motorveje og andre infrastruktur-projekter.

Skal aftalen være bred, har Venstre dog gjort det klart, at jernbanebro eller -tunnel ved Vejle Fjord ikke er med. Akkurat, som den var pillet ud af det forlig, den daværende VLAK-regering indgik med Dansk Folkeparti i marts sidste år - et forlig, som folketingsvalget senere samme år spændte ben for.

Projektet der ikke vil dø

  • Forslaget om en jernbane-forbindelse på tværs af Vejle Fjord udspringer fra det politiske forlig om "Togfonden DK" mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der blev indgået i januar 2014 - en plan til knap 28,5 milliarder kroner. Her er timemodellen en del af projektet.
  • Som navnet antyder betyder timeplanen, at en tur mellem København og Aarhus skal klares på præcis to timer - en time fra København til Odense og igen en time fra Odense til Aarhus.
  • For at spare togtid genoplivede Trafikstyrelsen en snart 30 år gammel idé om en forbindelse over Vejle Fjord. Den kan skære cirka otte minutter af togturen og give hurtige tog mulighed for at overhale de langsomme.
  • Oprindelig var fokus på en bro, men i forbindelse med miljøundersøgelserne valgte Vejdirektoratet samtidig at vurdere konsekvenserne af en tunnel. Analysen viste, at der ikke var stor prisforskel på bro og tunnel.
  • Bro- eller tunnelplanerne til rundt regnet fem milliarder kroner kom ikke med blandt de projekter, der var prioriteret i første del af det omfattende anlægsarbejde, der blandt andet indeholder en opgradering af jernbanenettet på Vestfyn og elektrificering af nye strækninger.
  • Siden forliget har Dansk Folkeparti lagt afstand til planerne ved Vejle Fjord, og projektet var ikke en del af det infrastrukturforlig, som DF indgik med den daværende VLAK-regering i foråret 2019. Men siden er folketingsflertallet skiftet, og blandt andet regeringens støtteparti Enhedslisten holder markant fast i timemodellen fra det oprindelige forlig og dermed forbindelsen på tværs af fjorden
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Ny meningsmåling ryster posen i byrådet: Hver tredje vælger vil forlade V

Coronavirus

Live: En typisk minkavler får udbetalt over 11 millioner kroner - se tallene her

Annonce