Annonce
Østjylland

Skanderborg: Besparelser og store investeringer i budgetforlig

Et enigt Skanderborg Byråd står bag budgetaftalen for 2020-23. Pressefoto
Samtlige partier i Skanderborg Kommune har indgået et forlig for næste års budget. Der skal spares på velfærden, fordi indtægterne ikke står mål med udgifterne, og fordi byrådet vil afsætte penge til investeringer i nye børnehaver, skoler og plejehjem og til en klimapulje.

SKANDERBORG: Samtlige partier i Skanderborg Kommune blev fredag eftermiddag enige om budgettet for de kommende fire år.

Skanderborg Kommune oplever i disse år en massiv vækst, og det presser kommunens økonomi. Om ti år ventes indbyggertallet at stige til 70.000 borgere fra nuværende 62.000. Det er en forventet stigning 13 procent. Og selv om indtægterne vokser som en konsekvens af befolkningstilvæksten, stiger udgifterne langt hurtigere. Det har præget årets budgetlægning.

Så selv om budgetterne til børnepasning, skolegang og ældrepleje vokser med 125 millioner kroner frem mod 2023 kan de ikke følge med befolkningsudviklingen. Derfor er der indeholdt en besparelse på serviceniveauet på 19 millioner kroner stigende til 60 millioner kroner i 2023. Besparelsen berører alle områder i kommunen.

Annonce

Lavere service

Men befolkningsvæksten stiller også krav om flere børnehaver, vuggestuer og plejehjem, som kan dække de fremtidige behov. Derfor skal der skabes et solidt overskud på den kommunale drift de kommende fire år for at få råd til disse anlægsinvesteringer.

- Det har været nogle svære budgetforhandlinger. Vi har økonomiske udfordringer, fordi vi oplever en rekordstor befolkningsvækst i Skanderborg Kommune. Derfor er jeg glad for, at et enigt byråd står sammen om et budget, hvor vi tager hånd om udfordringerne. Takket være et kritisk eftersyn af servicestandarder og udgiftsposter på alle politikområder har vi fået lagt et budget, der giver plads til de nødvendige kapacitetsudvidelser og nyanlæg på børn-, skole- og ældreområderne, siger borgmester Frands Fischer (S) i en pressemeddelelse.

Selvom serviceniveauet altså sænkes bredt set over alle områder, så stiger antallet af medarbejdere samlet set, fordi der kommer mange flere børn, skoleelever og ældre.

10-årig investeringsplan

Og for at sikre en langsigtet udvikling har byrådet lagt en tiårig investeringsplan, som skal sikre, at der kan bygges veje, børnehaver, skoler og plejecentre for nuværende og nye borgere. Samlet skal er behovet over de næste ti år at der skal investeres 1,4 milliarder kroner i anlæg for at kunne imødekomme behovet for nyt byggeri. Og i den kommende fireårige budgetperiode 2020-2023 er der derfor budgetteret med 549 millioner kroner til nye anlæg.

Det er langt over målet i den økonomiske politik, og derfor vil byrådet trække ekstraordinært på kassebeholdningen de næste fire år.

Fire langsigtede strategispor

Ud over besparelserne er det aftalt i budgetforliget, at der de kommende år arbejdes med fire langsigtede strategispor.

Det ene handler om at sikre øget kvalitet og en bæredygtig struktur på skoleområdet, blandt andet ved at drift og bygningsmasse optimeres, hvor det er muligt. Her er det aftalt, at de gevinster, der eventuelt kan høstes bliver på skoleområdet. Det indebærer blandt andet, at Columbusskolen for børn med for eksempel ADHD eller autisme spektrum forstyrrelser flyttes fra Skovbyskolen til Skanderborg-området.

Et andet strategispor handler om at sætte den grønne omstilling højt på dagsordenen. I første omgang afsætter byrådet tre millioner kroner til en klimapulje. men man håber at kunne finde flere penge til den de kommende år.

Idrætsvisioner

Der skal desuden udvikles en ny vision for Fælleden som centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg.

Og endelig er der truffet beslutning omkring den retning, som Landsbyen Sølund skal udvikle sig i de kommende år. Her lægges op til en model, hvor der både er plads til liberale erhverv og kommunale institutioner. Som en del af aftalen nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med planerne.

Byrådet skal andenbehandle budgettet på byrådsmødet den 30. oktober 2019.

Læs hele budgetforligsteksten her.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce