Annonce
Østjylland

Sejrede demokratiet?

Læserbrev: Byrådet i Randers besluttede på mødet mandag den 15/6 2020 at ændre grænserne i den eksisterende vandforsyningsplan i Randers Kommune. Ændringen blev stemt igennem af Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti. Afstemningsresultatet skal respekteres, det er grundvilkår i demokratiet. Men er beslutningen taget på et sagligt og fuldt belyst grundlag? Det mener bestyrelsen i Dronningborg Vandværk ikke. Beslutningen er båret igennem af en forvaltning, som i den grad har svigtet sin opgave, og et byrådsflertal, som helt tydeligt har valgt at støtte op om Verdo Vand A/S´ ulovlige aktiviteter og drift.

Forvaltningen i afdelingen for Miljø og Teknik iværksatte i efteråret 2019 en partshøringsproces om ændring af et vandforsyningsområde. Det fremgår af korrespondance hos Randers Kommune, at processen er igangsat ifølge aftale med Verdo Vand A/S. Det forekommer yderst betænkeligt, at udgangspunktet for høringen er efter aftale med den ene part, der skal høres i processen. Hvor er forvaltningens neutralitet henne?

I høringsprocessen afgav Dronningborg Vandværk høringssvar, hvor forvaltningen undlod at viderebringe væsentlige oplysninger, herunder at vandforsyningen til det omhandlede område fremover vil komme til at foregå ulovligt i forhold til lov om vandforsyning. Vi fremhævede også, at området kunne blive overdraget til et vandforsyningsselskab, som opkræver vandafgift efter ikke-godkendt takster. Heller ikke det fandt vej i indstillingen til udvalget for Miljø og Teknik.

Annonce

For at sikre, at oplysningerne kom til kundskab for medlemmerne i udvalget for Miljø og Teknik, søgte Dronningborg Vandværk personligt foretræde for udvalget via henvendelse til forvaltningen. Dérfra fik vi afslag på foretræde bl.a. med den begrundelse, man mente, at sagen var tilstrækkeligt belyst fra vandværkets side overfor politikerne. For os kan det kun tolkes som et bevidst forsøg på at lægge hindringer i vejen for viderebringelse af oplysninger. Forvaltningen har ikke hjemmel til at afslå anmodning om foretræde – det kan alene det samlede udvalg tage stilling til! Om det er en sædvanlig procedure i forvaltningen kan vi ikke vide, men det er under alle omstændigheder ikke omfattet af forvaltningens beføjelser. Det er bekymrende, hvis forvaltningen i landets 6. største kommune ikke har styr på proceduren over for den politiske del af sagsbehandlingen. En fornyet henvendelse direkte til udvalgsmedlemmerne medførte, at Dronningborg Vandværk med afstemningsresultat 4-3 fik foretræde for udvalget. Vi blev samtidig informeret om, at det var besluttet at også Verdo Vand A/S blev indbudt til foretræde. Ud fra et demokratisk synspunkt er det ikke kritisabelt, men vi kender ikke andre eksempler på fremgangsmåden.

For at sikre, at Dronningborg Vandværks input ikke blev ”glemt” afleverede vi ved foretrædet den 2/6 2020 et kort notat til medlemmerne af udvalget for Miljø og Teknik. Dette notat er tillige fremsendt til samtlige byrådsmedlemmer den 8/6 2020 – samme dag som punktet var på dagsorden i Økonomiudvalget. Hensigten med afleveringen var bl.a. at få synliggjort det forhold, at forvaltningen ikke har dokumenteret, hvorvidt der er taget stilling til planerne om ulovligt at omklassificere en anlagt nødforsyningsledning til en forsyningsledning. Den omklassificering var en væsentlig forudsætning for slutmålet, nemlig at få ændret den eksisterende vandforsyningsplan.

Overskriften til dette indlæg er inspireret af en overskrift i Amtsavisen den 17/6 med teksten ”Demokratiet sejrede – Dronningborg Vandværk tabte”. Men sejrede demokratiet på et korrekt oplyst grundlag? Vurder selv.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

En vaskeægte, spil-levende legende blev hædret med kongelig belønningsmedalje, bog, taler og kærligt dril

Annonce