Annonce
Horsens

Se punkterne her: Ny politik for hele oplandet

Landsbyerne har de seneste år kunne søge om penge fra Tryg Landsby-puljen. Det har medvirket til mere liv på landet. Trækfærgen på billedet blev søsat i dammen i Vrønding, da landsbyen deltog i Tryg Landsby i 2016. Arkivfoto: Mads Dalegaard
Oplandsudvalget har lavet sit svendestykke. Nu er der retningslinjer for Horsens-området uden for byskiltet.
Annonce

Horsens: Horsens Kommune har for første gang fået en lokalsamfundspolitik.

Det er udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund, også kaldet oplandsudvalget, der har udarbejdet en politik for området, der efter en tur tilbage til udvalget er blevet endeligt vedtaget i byrådet.

Formand for udvalget Jørgen Korshøj (V) glæder sig over, at der nu er retningslinjer for området uden for Horsens.

- Vi har nu har det rigtige værktøj i forhold til lokalsamfundene - specielt fordi vi har haft Landsbyrådet og Samby (Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune, red.) med ind over, og de har stået fadder til meget af det her, siger Jørgen Korshøj.

Samtlige partier i byrådet har rost den nye lokalsamfundspolitik, og borgmester Peter Sørensen (S) har understreget, at man fremover i udvalgene skal være opmærksom på at få de nye retningslinjer indarbejdet.

Annonce

Overskueligt værk

Målet med en lokalsamfundspolitik er at sikre et levende og aktivt nærmiljø, uanset hvor i kommunen man bor. Der skal være gode vilkår for alle, også selv om man ikke bor i Horsens midtby.

Det betyder f.eks., at der fremover skal arbejdes for, at børn og unge kan blive transporteret til og fra uddannelser og fritidsinteresser. Et andet konkret eksempel er, at ældre og plejekrævende skal kunne blive i eget hjem længst muligt - på samme måde, som hvis man boede i byen.

- Nu sidder jeg jo selv med i plan- og miljøudvalget, hvor vi skal nytænke den offentlige transport, og det skal vi gøre ud fra den her lokalsamfundspolitik. Det betyder, at vi skal arbejde for at sikre børn transport til uddannelser og fritidsinteresser. Jeg er godt klar over, at det ikke kommer fra dag ét, men det kommer efterhånden, og det er netop tanken med den her lokalsamfundspolitik, at det er noget, vi arbejder henimod, siger Jørgen Korshøj.

Han glæder sig over, at resultatet er blevet et overskueligt værk på omkring 10 sider.

- Jeg synes, det er blevet kort og præcist. Jeg havde på forhånd mine bange anelser om, at det kunne være blevet et digert og uoverskueligt værk. Jeg synes, vi er havnet, hvor jeg på forhånd håbede, vi ville havne med nogle gode pejlemærker på, hvad det er byrådet vil arbejde for fremover. Alligevel synes jeg, det er blevet meget konkret, siger Jørgen Korshøj, der glæder sig over, at alle i byrådet har taget godt imod lokalsamfundspolitiken.

Formand foroplandsudvalget Jørgen Korshøj (V) gav i 2019 startskuddet til områdefornyelse i oplandet. Foto: Jens Amtoft

Den nye lokalsamfundspolitik er blevet opdelt i fem hovedoverskrifter.

1 Det gode liv i oplandet

Byrådet skal arbejde for, at livet i oplandet skal fastholdes og udvikles. Det indebærer bl.a., at det skal være muligt som barn og ung at blive transporteret til og fra uddannelser og fritidsaktiviteter.

Der skal arbejdes på en digital infrastruktur, så borgere og erhvervsliv kan gøre brug af ny teknologi.

Ældre skal have mulighed for at være længst muligt i eget hjem på samme måde som i byen.

Aktive i arbejdet med lokale sociale og kulturelle initiativer skal anerkendes og understøttes.

2 De stolte landsbyer og lokalcenterbyer

Byrådet skal arbejde for, at planlægning og projekter i oplandet skal ske med respekt for lokale forhold og traditioner - og med borgerinddragelse.

Der skal være respekt for, at man i det enkelte lokalsamfund kender sit eget behov bedst.

3 Videndeling, netværk og samarbejde

Byrådet vil arbejde for, at der etableres et øget samarbejde mellem Landsbyrådet, Samby og kommunen. Det betyder, at der skal gøres en indsats  for at øge videndeling på tværs af oplandets landsbyer og lokalcenterbyer via en formidlingsplatform.

Der er lagt op til, at der årligt skal holdes inspirations- og vidensarrangementer for Samby og Landsbyrådets landsbyer, og der skal være kommunal deltagelse i møder i Landsbyrådet og i Samby.

Landsbyrådet og Samby skal involveres i kommunal planlægning vedr. landsbyer og lokalcenterbyer.

4 Områdefornyelse

Byrådet skal arbejde for, der skal ske permanent områdefornyelse i hele Horsens Kommune, og landsbyerne og lokalcenterbyerne har mulighed for at søge områdefornyelse.

Der er brede rammer for, hvad landsbyer og lokalcenterbyer kan lave inden for rammerne af områdefornyelse.

5 Bosætning

Byrådet skal arbejde for aktivt at støtte op om byudvikling i lokale centerbyer.

Der skal arbejdes for, at landsbyerne i videst mulig omfang kan benytte sig af de udviklingsmuligheder, som planloven giver.

Man skal understøtte lokalområdernes ønsker om en varieret boligmasse i oplandet, herunder almene boliger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Lokal meningsmåling: S udbygger føringen - to nye partier er på vej ind i Horsens Byråd

Odder

Gør noget: Gå en tur

Annonce