Annonce
KLUMME

Satser for skattefrie kørepenge og diæter i 2020

Satsen for kørepenge sættes ned i 2020, blandt andet fordi bilerne kører længere på literen, og fordi brændstofprisen forventes at falde. Nedsættelsen af den høje sats er dog kun på fire ører og er derfor uden væsentlig betydning.
Annonce

Reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser har stor praktisk betydning og anvendes på stort set alle arbejdspladser – private såvel som offentlige.

Annonce

Skattefri rejsegodtgørelse

Satserne er forhøjet en lille smule, hvilket oversigten viser. Se grafikken.

Den særlige 25 procent-godtgørelse kan udbetales til de medarbejdere, der er på en rejse af en varighed på mindst 24 timer, og derfor overnatter udenfor hjemmet, og som på rejsen får dækket deres udgifter til mad og drikke (kost) efter regning. Altså får betalt eller refunderet deres faktiske udgifter.

Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder – for eksempel lidt frugt, en kop kaffe eller et stykke chokolade – og kan udbetales uden dokumentation for de faktiske udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt knapt 1100 kroner skattefrit om måneden efter 25 procent-reglen. Vil arbejdsgiveren ikke udbetale godtgørelsen, kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende størrelse som et ligningsmæssigt fradrag.

Det giver dog kun en skattebesparelse på omkring 3300 kroner og er dermed mindre gunstigt end en udbetaling af godtgørelsen.

Annonce

Skattefrie kørepenge

Satserne for skattefri befordringsgodtgørelse er sat en lille smule ned. Dog ikke den sats, der gælder for cykler, knallerter og scootere. Den er sat op med en enkelt øre som følge af en øre-afrundingsregel.

En lønmodtager, der årligt kører 15.000 kilometer arbejdsmæssigt i sin egen bil, kan i 2020 få udbetalt 52.800 kroner i skattefri kørselsgodtgørelse. Det er 600 kroner mindre end i 2019. Godtgørelse for kørsel i december 2019, der udbetales i januar 2020, skal afregnes med 2019-satsen.

Arne B. Jepsen. Pressefoto

Arne Bs blog

Med 40 år i revisionsbranchen er Arne B. Jepsen rådgivende revisor for kunder fra vidt forskellige brancher.

Specialet er rådgivning inden for skat, køb og salg af virksomheder samt generationsskifte.

Interessen går især i retning af de små og mellemstore virksomheder, da det særligt er herfra, at landets vækst skal komme.

Arne B. Jepsen er Senior Partner og statsautoriseret revisor i rådgivningsvirksomheder BDO, som leverer nyheder om skat, moms og regnskab til Erhverv+.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce