Annonce
Horsens

Sådan sparer vi: Skærer i klippekort, bygger større plejehjem og laver virtuelle besøg af sundhedsplejersken

I dag får de svageste modtagere af hjemmepleje i Horsens Kommune 45 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen via det såkaldte klippekort. Den tid bliver reduceret til en halv time om ugen i det nye år. Tiden kan bruges efter borgernes eget ønske. Arkivfoto: Tommy Kofoed/Ritzau Scanpix
Politikerne i udvalget for velfærd og sundhed har fundet 9,9 af de 13 mio. kr., det skal spare. En besparelse, der svarer til 21,6 stillinger.

Horsens: Et klip på det såkaldte klippekort til ældre udløser næste år en halv time mod tre kvarter i år. Familier med små børn, vil få udskiftet et besøg af en sundhedsplejerske med et virtuelt besøg. Og så skal plejehjem sikres en størrelse, der giver en rentabel drift. Det betyder, at den gennemsnitlige personaletid per beboer mindskes. Den ændring er godt på vej på Klovenhøj i Brædstrup.

Det er tre af de syv spareforslag, som et flertal af politikere i udvalget for velfærd og sundhed er blevet enige om. Forslag, der samlet koster 21,6 stillinger på udvalgets område, som dækker ældre, sundheds- og socialområdet samt handicap og psykiatri.

Uden for flertallet står Enhedslistens Lisbeth Torfing.

Et merforbrug udløst af flere opgaver til den kommunale sygepleje, flere udgifter på familieområdet samt det specialiserede område for børn og voksne er årsagen til, at der skal findes 13 millioner kroner på næste års budget. På det seneste møde blev forvaltningens forslag gennemgået, ligesom politikerne forholdt sig til de mange høringssvar, som forslagene havde udløst.

I alt blev der sagt god for forslag, der udløser en besparelse på 9,9 millioner kroner.

Annonce

Her rammer sparekniven i 2020

Borgere, der modtager "let bostøtte", skal i højere grad end i dag støttes ved hjælp af virtuel rådgivning samt individuel og gruppebaseret rådgivning hos kommunen end derhjemme. Besparelsen er 1,5 mio. kr.

Skærer 15 procent af den kompenserende specialundervisning, som skal begrænse virkningerne af et handicap. Besparelse: 1 mio. kr.

Skærer 15 minutter af et klip på klippekortet, så det udløser 30 minutters ekstra hjælp mod 45 minutter. Det er de svageste modtagere af hjemmehjælp, der har kortet, samt borgere i plejeboliger. Besparelse: 2,9 mio. kr.

Sikre billigere drift af plejecentre ved, at alle rummer mindst 40 pladser. Pt. er en udvidelse af Klovenhøj i Brædstrup i gang. Besparelse 3 mio. kr.

Vask af borgeres tøj, som hjemmeplejen klarer i dag, overgår til privat leverandør: Besparelse 1,2 mio. kr.

Erstat nogle af sundhedsplejersken besøg i hjemmet med virtuelle besøg. Målet er 500 virtuelle besøg. Besparelse: 100.000 kr.

Halvering af den økonomiske ramme til Ungeforum, et tilbud til anbragte eller tidligere anbragte unge i alderen 11 år og opefter: Besparelse: 200.000 kr.

Væksthuset reddet

Samtidig valgte politikerne tre forslag fra. Det ene handler om at flytte det åbne aktivitets- og samværstilbud for sindslidende "Væksthuset" fra Tordenskjoldsgade og lægge det sammen med aktivitets- og samværstilbuddet for borgere med udviklingshæmning i Café Amalie på Nørrebrogade - samtidig med at man skærer i normeringen. Et forslag der udløste markant modstand fra de berørte, og politikere fra udvalget har været på besøg for at høre om brugernes protest.

- Vi var enige om, at det ikke ville være en god idé, fortæller Ellen T. Schmidt (S), der er formand for udvalget for velfærd og sundhed.

Væsentligt er det også, at Væksthuset er en forudsætning for en anden besparelse, der skærer i den såkaldt "lette bostøtte", hvor nogle hjemmebesøg skal afløses af individuel og gruppebaseret rådgivning, hvor netop Væksthusets lokaler er udset som stedet, hvor det kan foregå.

Også en sammenlægning Stoppestedet og Gnisten i Brædstrup - mødesteder for henholdsvis borgere med udviklingshæmning og psykisk lidelse - er blevet afværget. Her skal et forslag fra et høringssvar nu undersøges. Det går ud på at flytte Gnisten til lokaler på Søndergården og således spare på huslejen.

Forslag kan blive dyrt

Tanken om at skære på tilbud til hjemmeboende demente er også opgivet.

- Uden de tilbud vil borgerne hurtigere få brug for en plejehjemsplads, og mange vil gerne udsætte tidspunktet for at flytte i en plejebolig, forklarer Ellen T. Schmidt.

Og en plejehjemsplads er meget dyrere end tilbuddet til de hjemmeboende borgere med demens.

Et andet forslag er sat på standby. I dag kan borgere få intravenøs behandling hos den kommunale sygepleje - noget der tidligere foregik på hospitalet. Da der ikke er fulgt penge med til opgaven, overvejede kommunen at opsige aftalen.

- Men der er kommet et nyt udspil fra regionerne til afregning. Det skal vi kigge på, forklarer Ellen T. Schmidt.

Fra- og tilvalg fra sparekataloget betyder, at der er fundet besparelser for 9,1 millioner kroner. Der mangler stadig 3,1 millioner kroner.

Hvor de skal findes, besluttes i november. Pengene kan hentes ved flere besparelser, tages fra udvalgets buffer i budgettet for det kommende år eller fra det økonomiske løft, der er givet til området i budgettet for 2020.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Leder: Dårligt argument for dyrere børnepasning

Fra nytår bliver det dyrere at få passet sine børn i Horsens Kommune. Den slags er en politisk beslutning, og Horsens Byråd er naturligvis i sin gode ret til at sætte prisen op og ned alt efter politisk prioritering. Så langt så godt, og indrømmet, det er svært tit og ofte at skulle forklare prisstigninger, men det er er altså tæt på være verdens dårligste argument, når man forklarer prisstigningen med, at kommunen tilfører syv millioner kroner ekstra til området. Flere kommunale kroner er altså lig med, at man som forældre skal betale mere, lyder logikken. Argumentet holder også så langt, at for at få økonomien til at hænge sammen, når vi skal have passet de små i vuggestue, dagpleje, børnehave eller sfo, er der også en forældrebetaling. Den må maksimalt andrage 25 procent. En sats, der er indført, så ingen kommuner uhæmmet bruger den knap at skrue på, når der skal lægges budget. Nøgleordet her er maksimalt. For det er klart, at forældrebetalingen stiger, når procentsatsen fastholdes, og det samlede budget stiger, men i ordet maksimalt ligger også, at man selvfølgelig kan sætte satsen ned, så forældrene ikke skal betale mere for at få passet børn efter nytår. Der kan være mange gode argumenter for at tilføre midler til børnepasning og at lade forældrebetalingen stige, men der er ingen sammenhæng mellem flere midler og øget forældrebetaling. Horsens Byråd kunne uden problemer vedtage, at det fra nytår skulle være billigere for forældrene at sende deres børn i kommunale pasningstilbud og samtidig tilføre flere midler for at kunne ansætte eksempelvis flere pædagoger. Det kunne eksempelvis være begrundet i at ville tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Det er en politisk beslutning med tilhørende solide argumenter, som man så kan være enig eller uenig i, men at sige, at forældrene skal betale mere, fordi kommunen bruger flere penge på området, har ingen logisk sammenhæng.

Annonce