Annonce
Hedensted

Sådan skal Tørring byudvikles

Få overblikket over detaljerne i byudviklingsplanen for Bredgade/Aagade samt torvet i Tørring

Sådan ser den nuværende plan for Torvet i Tørring ud. Arbejdet forventes tidligst at gå i gang i 2020. Illustration: Hedensted Kommune

Tørring: Den overordnede vision for byudviklingen i Tørring er at trække Gudenåens natur op på land. Byudviklingen begynder allerede ved rundkørslen på Viborg Hovedvej, hvor arbejdet med at etablere en to mio. kr. dyr udsmykning netop er gået i gang. Derudover er der afsat 19 mio. kr. til en fornyelse af den gennemgående vej i Tørring Bredgade/Aagade samt en omlægning af Torvet. Se planens detaljer herunder:

1

Aagade fra Tørring Kirke til Aalevej

Hele vejen på både Bredgade og Aagade skal der laves en grøn stribe med vejtræer og græstræer i den østlige side af vejen. På stykket fra Aalevej til Tørring Kirke skal der anlægges fortov i begge sider af vejen, samt parkeringslommer i vejens østlige side. Der vil kun blive plantet enkelte vejtræer. Den eksisterende cykelsti på strækningen sløjfes, og cyklisterne henvises i stedet til den parallelle Skolesti.

2

Aalevej til Postvej

Vejtræerne langs den østlige side af vejen plantes tættere i takt med, at man nærmer sig Gudenåen. Omkring åen vil der dog være en åbning, så der kan komme kig til vandet.

Der vil blive fortov på begge sider af vejen, mens der i den østlige side også vil være en cykelsti i samme niveau som fortovet. På den måde kan gående og cyklister bedre deles om den begrænsede plads.

3

Postvej til Sønderbrogade

Den nuværende hastighedsbegrænsning på 30 km/t fra Sønderbogade til Torvegade skal udvides helt hen til Postvej. Det sker dels for at synliggøre sammenhængen med Torvet og dels for at skabe plads til parkeringslommer langs vejen. Belægningen i hele 30 km/t zonen vil være den samme som på Torvet.

4

Torvet

Torvet kommer til at bestå af en støbt betonflade, der nogle steder vil folde sig op og blive til siddeelementer, cykelparkering og en scene, der kan overdækkes efter behov. Der vil desuden blive grønne øer og i midten en "fortællergryde" med trædesten, der kan anvendes til balanceleg, bålsted samt byens juletræ. I udkanten af Torvet vil der desuden blive et mindre område til leg med en oplevelses-sti, hængekøjer og små trampoliner. For at skabe sammenhæng med udsmykningen af rundkørslen på Viborg Hovedvej vil der også blive plads til to af projektets "lysende juveler" på torvet.

På og omkring Torvet vil der blive samme antal parkeringspladser (110) som i dag. Parkeringsarealet vil kunne lukkes af, så det kan tages i brug ved større arrangementer. Ensretningen af Torvegade og Jernbanegade forbliver som i dag med den tilføjelse, at ensretningen af Torvegade sandsynligvis bliver videreført til Postvej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce