Annonce
Horsens For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Horsens virksomheder

Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Horsens tjente flere penge i seneste regnskabsårABJ Company Group ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 73.357 til 123.307 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6424 kroner til -6076 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 594.309 til 678.493. Firmaet ledes af direktør Anders Bjerggaard Johansen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Bjerggaard Johansen. ABJ Company Group ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt beslægtede investeringerKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Beautystyle Products ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Horsens-virksomheden Beautystyle Products ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3106 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 221.898 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Anders Kristian Mikkelsen og Svitlana Mikkelsen. Virksomhedens reelle ejere er Svitlana Mikkelsen. Beautystyle Products ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed som eksklusiv forhandler og distributør af alle former for maskiner til skønhedsbranchen, og udvalgte eksklusive produkter til brug for skønhedspleje, og hermed forbundet virksomhed. Alle virksomhedens aktiviteter tilstræbes at foregå på en bæredygtig og socialt ansvarligt måde
Tallene går op: Virksomhed i Horsens fik større overskud end året førBEAUTYSTYLE APS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 39.602 til 51.069 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 200.388 i det foregående regnskabsår til 74.418 - et fald på -63 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra -38.073 til 52.996. Firmaet ledes af direktør Svitlana Mikkelsen. Virksomhedens reelle ejere er Svitlana Mikkelsen. BEAUTYSTYLE APS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HorsensVfood aps, der er en virksomhed i Horsens, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,9 millioner til 74.387 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,9 millioner i det foregående regnskabsår til 74.387 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 58.041 kroner efter skat, faldt formuen i Vfood aps fra 4,9 millioner til 194.166 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nam Minh Nguyen. Virksomhedens reelle ejere er Nam Minh Nguyen. Vfood aps hører hjemme i branchen "Speditører". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Horsens ryger fra overskud til underskudOverskuddet i BH 2020 ApS, der er et firma i Horsens, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 15.781 til -43.486 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 219.148 kroner året før til -24.742 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 558.653 til 458.666 kroner . Virksomheden ledes af direktør Birte Hvarregaard. Virksomhedens reelle ejere er Birte Hvarregaard. I Erhvervsstyrelsens register er BH 2020 ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Reklamevirksomhed i Horsens går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Horsens-virksomheden What to do ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 387.277 til -46.661 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 387.277 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 656.771 i det foregående regnskabsår til 299.598 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 375.235 til 263.018 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michela Guldahl Andersen. I første omgang er det What to do Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michela Guldahl Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er What to do ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er online marketing, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i finansvirksomhed i HorsensDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Horsens-virksomheden TESM Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 5,1 millioner kroner. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var på -27.895 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 49.300 til 5,1 millioner. Selskabet ledes af direktør Morten Langhoff-Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Langhoff-Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er TESM Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Horsens fik større overskud end året førSEBO Ejendoms Invest ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.594 til 59.708 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 76.319 kroner til 90.454 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 29.334 til 75.872. Firmaet ledes af en direktion, der består af Hans Jørgen Nielsen og Mads Bryde Pedersen. I første omgang er det MADS PEDERSEN 2011 HOLDING ApS og Creio Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Jørgen Nielsen og Mads Bryde Pedersen, der er de dominerende ejere. SEBO Ejendoms Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Din Udlejning ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Haldrup-virksomheden Din Udlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 21.293 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 162.840 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anette Due Laursen. I første omgang er det A. Due Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anette Due Laursen, der er den dominerende ejer. Din Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og investere i og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Sønderbro Invest ApS i Horsens gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sønderbro Invest ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -73.672 til 56.642 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1000 kroner til -4438 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 347.016 til 401.946. Virksomheden ledes af direktør Arvid Stene Langgaard. Virksomhedens reelle ejere er Arvid Stene Langgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Sønderbro Invest ApS anbragt i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og besidde aktier, erhverve ejendomme til videreudlejning, investering i værdipapirer, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Horsens fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i SEBO ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 302.946 til 363.216 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mads Bryde Pedersen. I første omgang er det MADS PEDERSEN 2011 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Bryde Pedersen, der er den dominerende ejer. SEBO ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsservice, herunder renovering og ombygning af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Sønderbro Ejendomme ApS fik større overskud end året førSønderbro Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.746 til 74.073 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 24.792 kroner i det foregående regnskabsår til 39.218 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 282.141 til 339.917. Firmaet ledes af direktør Arvid Stene Langgaard. I første omgang er det SØNDERBRO INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Arvid Stene Langgaard, der er den dominerende ejer. Sønderbro Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje og udleje ejendomme og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Buccaneer Trading ApSHorsens-virksomheden Buccaneer Trading ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -30.207 til -3931 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.955 kroner til -2841 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra -69.322 til -68.048. Virksomheden ledes af direktør Arvid Stene Langgaard. I første omgang er det SØNDERBRO INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Arvid Stene Langgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Buccaneer Trading ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og produktion, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Skovhøjens Ejendomsselskab ApS i Yding ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Yding-virksomheden Skovhøjens Ejendomsselskab ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 568.401 til -6,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 568.401 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 684.331 kroner i det foregående regnskab til 611.350. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6 millioner til -416.576 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Flink Madsen og Connie Sundorph Madsen. I første omgang er det CSM YDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Flink Madsen og Connie Sundorph Madsen, der er de dominerende ejere. Skovhøjens Ejendomsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i og udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Frandsen Frugt A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårFrandsen Frugt A/S, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.024 til 223.461 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 1,8 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Svend Aage Frandsen. I første omgang er det SKF HOLDING, TVINGSTRUP ApS, PJF HOLDING og TVINGSTRUP ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Svend Aage Frandsen, Paul Johan Frandsen og Karl Johan Frandsen, der er de dominerende ejere. Frandsen Frugt A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af frugt og grønt samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Horsens hold fast i overskuddetAA Research & Development ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 172.506 til 182.825 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 153.983 kroner til 154.860 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 399.557 til 542.157. Firmaet ledes af direktør Asger Andersen. I første omgang er det AA INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Asger Andersen, der er den dominerende ejer. AA Research & Development ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktudvikling indenfor stål-/metalbearbejdning, forskning, investerings- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HorsensOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DANSK TRANSPORT INDUSTRI ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 265.819 til 181.468 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 626.286 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 3,9 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Palle Stidsen. I første omgang er det DTI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Palle Stidsen, der er den dominerende ejer. DANSK TRANSPORT INDUSTRI ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og produktion og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HorsensHorsens-virksomheden HB Rens A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -89.432 til -368.177 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9285 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 805.604 kroner i det foregående regnskab til 675.966. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,8 millioner til 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hanne Bonde. I første omgang er det BONDE HOLDING HORSENS ApS og H. B. HORSENS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Bonde, der er den dominerende ejer. HB Rens A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive renseri- og vaskerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Maskinfabrikken Trofa ApS i Horsens er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Maskinfabrikken Trofa ApS i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.849 til 554.035 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 431.300 kroner efter skat, faldt formuen i Maskinfabrikken Trofa ApS fra 2,4 millioner til 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Troels Søvang. I første omgang er det Troels Søvang Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Troels Søvang, der er den dominerende ejer. Maskinfabrikken Trofa ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og salg af maskiner og reservedele til alsidig brug i have, park, læhegn og skov samt dermed beslægtet virksomhed samt at investere et eventuelt overskud i henhold til ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Horsens får underskudDet seneste år er endt med underskud i Horsens-virksomheden BRUUN KOLA APS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -163.670 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -161.353 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Bruun Rasmussen. I første omgang er det DINGELING DEVELOPING APS og BøjlerBrink Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Bruun Rasmussen og Martin Brink, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er BRUUN KOLA APS anbragt i branchen "Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion af og handel med læskedrikke og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn
Overskuddet stiger: Tandlæge-virksomhed i Horsens fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlægeselskabet Inger Vinther ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 821.000 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 24.000 kroner i det foregående regnskabsår til 50.562 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Inger Vinther. Virksomhedens reelle ejere er Inger Vinther. Tandlægeselskabet Inger Vinther ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Danitop Concept ApS fik millionoverskudDanitop Concept ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 69.748 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 203.178 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 1,2 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Christian Secher Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Secher Hansen og Jette Hagbart Hansen. Danitop Concept ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder ved erhvervelse af anparter i associerede selskaberKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Byggevirksomhed i Horsens hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i BASE Erhverv A/S, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11,7 millioner til 12,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 23 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 22,0 millioner kroner til 24,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 29,8 millioner til 35 millioner. Virksomheden ledes af direktør Klaus Rønslev. I første omgang er det DANSK BOLIGBYG HOLDING A/S, BASE ERHVERV MEDARBEJDERSELSKAB ApS og KR FINANS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristen Vangsø Laursen og Klaus Rønslev, der er de dominerende ejere. BASE Erhverv A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve entreprisevirksomhed, herunder erhvervsbyggeri i såvel total- som hovedentreprise, projektudvikling samt investerings- og udlånsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Super Robotic Solutions ApSHorsens-virksomheden Super Robotic Solutions ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3015 til -13.185 kroner før skat. Årets bruttotab blev noteret til -10.017 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 36.985 til 23.800 kroner . Virksomheden ledes af direktør Sune Larsen. I første omgang er det LARSENS LANDMÅLER SERVICE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sune Larsen, der er den dominerende ejer. Super Robotic Solutions ApS hører hjemme i branchen "Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle løsninger til brug for bl.a. landmålervirksomhed samt al virksomhed, som efter di- rektionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Larsens Landmåler Service ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Horsens-virksomheden Larsens Landmåler Service ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -399.536 til -140.981 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 686.961 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Sune Larsen. I første omgang er det LLS Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sune Larsen, der er den dominerende ejer. Larsens Landmåler Service ApS hører hjemme i branchen "Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er landmåling og dermed beslægtet virksomhed herunder udlejning af materielKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Brædstrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Brædstrup Vognmandsforretning A/S, der er en virksomhed i Brædstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,1 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 9,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brædstrup-virksomheden fra 5,6 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Aslak Jensen. I første omgang er det ASLAK HOLDING ApS og ASLAK INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karsten Aslak Jensen og Jacob Aslak Jensen, der er de dominerende ejere. Brædstrup Vognmandsforretning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed, transportvirksomhed samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med ovennævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Aspendos ApSHorsens-virksomheden Aspendos ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -113.495 til -3405 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 27.989 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 350.397 kroner til 503.770 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -239.015 til -242.420 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Asso Khosrawi. I første omgang er det Khosrawi Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Asso Khosrawi, der er den dominerende ejer. Aspendos ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive pizzeria, grillbar og restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Gantrup tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Entreprenør Rasmus Johansen ApS, der er en virksomhed i Gantrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 261.179 til 530.504 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 656.544 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gantrup-virksomheden fra 302.905 til 513.793. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Bomholt Høgh Johansen. I første omgang er det RBHJ Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Bomholt Høgh Johansen, der er den dominerende ejer. Entreprenør Rasmus Johansen ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for totalentrepriser, delentrepriser, herunder udfører murerarbejder mv., samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Treatment ApS i Horsens går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Treatment ApS, der er et firma i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 162.722 til -3363 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -3351 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2538 til -5161 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tove Resen. I første omgang er det Tove Resen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tove Resen, der er den dominerende ejer. Treatment ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er drive virksomhed med Kranio-Sakral terapibehandlinger, kropsterapi, Mindfullness / Meditation samt alternativ behandlinger og efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos arkitekt-virksomhed i HorsensOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Arkitektfirmaet Vallentin og Haugland A/S, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 9,0 millioner kroner til 10,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 808.193 kroner efter skat, faldt formuen i Arkitektfirmaet Vallentin og Haugland A/S fra 4,9 millioner til 4,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Haugland Andersen. I første omgang er det BENT VALLENTIN PEDERSEN HOLDING ApS, BO HAUGLAND ANDERSEN HOLDING ApS, Lise Krebs Nielsen Holding ApS og Jacob Misser Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Haugland Andersen og Bent Vallentin Pedersen, der er de dominerende ejere. Arkitektfirmaet Vallentin og Haugland A/S hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er arkitektvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Byggevirksomhed i Horsens tjente flere penge i seneste regnskabEntreprenør Jonas Christensen ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.845 til 381.282 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 129.848 kroner i det foregående regnskabsår til 687.291 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 96.189 til 392.515. Firmaet ledes af direktør Jonas Evers Christensen. I første omgang er det JONAS CHRISTENSEN HORSENS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Evers Christensen, der er den dominerende ejer. Entreprenør Jonas Christensen ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Horsens-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabPL Spedition A/S, der er en virksomhed i Horsens, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,3 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 14 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 28 ansatte - en fremgang på 100 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 14,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 2,4 millioner til 3,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Per Lund. I første omgang er det BROCH-LIPS HOLDING ApS og PL Holding Horsens ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Lund og Kim Ole Broch-Lips, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er PL Spedition A/S anbragt i branchen "Speditører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Bilværksted i Horsens er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SES Biler A/S i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -147.757 til 5415 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -49.960 kroner året før til 5619 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra -610.905 til -605.490. Virksomheden ledes af direktør Søren Erik Sørensen. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET UTHVEJ ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Erik Sørensen og Birgitte Sørensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SES Biler A/S anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af biler samt udførelse af serviceydelser knyttet hertil, herunder transport samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Horsens fik igen tabHorsens-virksomheden LBF Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6000 til -7111 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -6000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -6907 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 306.000 til 298.884 kroner . Virksomheden ledes af direktør Elsebeth Fredsted. I første omgang er det Lars Bo Fredsted, Anders Egmose Fredsted, Elsebeth Fredsted, Line Egmose Fredsted og Jacob Cnops Laursen, der står som ejere. I sidste ende er det Elsebeth Fredsted og Jacob Cnops Laursen, der er de dominerende ejere. LBF Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Horsens fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CNC Team A/S, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,3 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 20 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,7 millioner kroner til 15,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 3,7 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Fredlev og Claus Lindquist. I første omgang er det CLAUS LINDQUIST HOLDING ApS, JESPER FREDLEV HOLDING ApS og FREDLEV HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Fredlev og Claus Lindquist, der er de dominerende ejere. CNC Team A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Maskinforarbejdning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og handel og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Horsens tjente flere penge i seneste regnskabsårJohn Jensen VVS og Blik ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 150.632 til 405.764 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 416.096 til 729.643. Firmaet ledes af direktør Steen Lindquist Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Steen Lindquist Jensen. John Jensen VVS og Blik ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af VVS-virksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Horsens har underskudOgså sidste år var der underskud i Horsens-virksomheden GLOBAL BEDS A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -212.130 til -210.578 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 246.817 kroner til 318.815 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,3 millioner til -2,5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jesper Lyng Christoffersen. Virksomhedens reelle ejere er Max Christoffersen og Jesper Lyng Christoffersen. GLOBAL BEDS A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion og salg af boligudstyr og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Horsens-virksomheden Unidura Assets ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Unidura Assets ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 140.975 til 122.021 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2750 kroner til -4625 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 99.225 til 221.246. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Palle Andersen og Abdiarti Puji Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Palle Andersen. Unidura Assets ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel med aktier og virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Horsens-virksomheden Rosenberg Malerfirma A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rosenberg Malerfirma A/S, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,6 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 53 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 47 ansatte - en nedgang på 11,32 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 27,9 millioner kroner til 29,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 5,8 millioner til 6,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Rosenberg og Hans Henrik Høj. I første omgang er det Michael Rosenberg, GERT P. HOLDING ApS, VANGSOE GRUPPEN ApS, FJORDPARKEN HOLDING ApS og Højer Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Rosenberg, der er den dominerende ejer. Rosenberg Malerfirma A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve malervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Åndbar ApS fik større overskud end året førÅndbar ApS, der er en virksomhed i Hovedgård, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.841 til 45.128 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 196.991 kroner til 204.671 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hovedgård-virksomheden fra 68.745 til 103.908. Firmaet ledes af direktør Annette Øllgaard Holm. Virksomhedens reelle ejere er Annette Øllgaard Holm. Åndbar ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i GammelstrupVIUFF ApS, der er en virksomhed i Gammelstrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 240.820 til 67.627 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 240.820 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 822.268 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 55.754 kroner efter skat, faldt formuen i VIUFF ApS fra 649.446 til 648.700 kroner . Firmaet ledes af direktør Kristian Hedegaard Viuff. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Hedegaard Viuff. VIUFF ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrer og byggevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hedensted Ejendomme ApS fik større overskud end året førHedensted Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 100.000 til 117.267 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 126.000 kroner til 146.239 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. På trods af et overskud på 91.420 kroner efter skat, faldt formuen i Hedensted Ejendomme ApS fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Hedensted. Virksomhedens reelle ejere er Jan Hedensted. Hedensted Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejningsejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lethni Invest ApS fik større overskud end året førLethni Invest ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 167.916 til 198.521 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -32.004 kroner året før til 36.184 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 87.295 til 171.916. Firmaet ledes af direktør Niels Christian Leth Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Christian Leth Nielsen. Lethni Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, rådgivning, udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: It-virksomhed i Horsens ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Horsens-virksomheden StressDown ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -3174 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -13.654 kroner til -3164 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -33.336 til -36.510 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anne-Mette Holst Villumsen. I første omgang er det NETVISION A/S og Develop Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne-Mette Holst Villumsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er StressDown ApS anbragt i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling og salg af mobile appsKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tandteknikeren ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandteknikeren ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 923.515 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 2,4 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af John Leed og Fadi Elali. I første omgang er det Leed Elali Holdings ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Leed og Fadi Elali, der er de dominerende ejere. Tandteknikeren ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fremstille medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Oberngrub A/S i Vestbirk går fra overskud til underskudOverskuddet i Vestbirk-virksomheden Oberngrub A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 549.534 til -917.595 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -144.767 kroner til -152.176 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,2 millioner til 4,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Lind Pedersen. I første omgang er det FMB HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Lind Pedersen, der er den dominerende ejer. Oberngrub A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom og vindmølledrift og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Grænsebundgaard ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Horsens-virksomheden Grænsebundgaard ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 28.824 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 144.142 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Claus Grænse Bundgaard. Virksomhedens reelle ejere er Claus Grænse Bundgaard. Grænsebundgaard ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af fast ejendom og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Assenholt & Nielsen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Horsens-virksomheden Assenholt & Nielsen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,2 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på fem i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 4,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jonas Libergren Assenholt og Thomas René Nielsen. I første omgang er det V. Assenholt Holding ApS og TNielsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonas Libergren Assenholt og Thomas René Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Assenholt & Nielsen ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Horsens ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Horsens-virksomheden LingPuzz ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,5 millioner til -455.098 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -35.096 kroner til -33.019 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,3 millioner til 2,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ove Tommy Philbert. Virksomhedens reelle ejere er Ove Tommy Philbert. I Erhvervsstyrelsens register er LingPuzz ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er FormueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Østbirk fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hi-Fix A/S, der er en virksomhed i Østbirk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 855.326 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Østbirk-virksomheden fra 2,7 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Helle Merete Larsen. I første omgang er det HI-FIX A/S, HELADAN HOLDING ApS og Convic ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Helle Merete Larsen, der er den dominerende ejer. Hi-Fix A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre gummiprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive Handels- og produktionsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i HorsensSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Horsens-virksomheden L. Søndergård ApS af 18.10.1988. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,6 millioner til -466.394 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,7 millioner kroner året før til 743.661 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 387.951 til 190.793 kroner . Firmaet ledes af direktør Jan Nielsen. I første omgang er det J.N. HOLDING AF 1.12.2005 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Nielsen, der er den dominerende ejer. L. Søndergård ApS af 18.10.1988 hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, investering og restaurationsdrift og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i BrædstrupHCSS Invest ApS, der er en virksomhed i Brædstrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 398.152 til 5771 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 398.152 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 181.255 kroner i det foregående regnskab til 161.378. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i HCSS Invest ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Hans Christen Skovgård Steffensen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christen Skovgård Steffensen. HCSS Invest ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, investere i anparter, andele, aktier, obligationer og pantebreve eller andre dele af virksomheden samt gennem datterselskaber at drive projekterings- , entreprenør- og byggevirksomhed, og at eje og udleje fast ejendom, samt anden virksomhed som efter direktionens skøn står i forbindelse med ovennævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Horsens fik igen tabNEUH - TALKS & EDUCATION ApS, der er et firma i Horsens, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -907.451 til -909.692 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 262.325 kroner året før til -19.581 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 165.434 til 149.742 kroner . Virksomheden ledes af direktør Karina Kring. I første omgang er det UDVIKLINGSHUSET INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karina Kring, der er den dominerende ejer. NEUH - TALKS & EDUCATION ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive pædagogisk psykologisk rådgivning og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Carsten Hansen Invest ApS i HorsensCarsten Hansen Invest ApS, der er en virksomhed i Horsens, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,9 millioner til 992.067 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -76.251 kroner til -175.315 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 15 millioner til 15,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hanne Munk. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Hansen. Carsten Hansen Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme samt formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Final Drive ApS i Horsens går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Final Drive ApS, der er et firma i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 66.955 til -59.065 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 66.955 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 76.338 kroner året før til -52.596 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 177.648 til 131.578 kroner . Virksomheden ledes af direktør Karen Fogh Jæger. I første omgang er det Karen Fogh Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karen Fogh Jæger, der er den dominerende ejer. Final Drive ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel af enhver art og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Horsens hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i REFSGAARD EJENDOMME HORSENS ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 469.011 til 492.353 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 627.585 kroner til 672.959 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 3,4 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ivan Refsgaard Jensen. I første omgang er det KIRA INVEST ApS og Familien Refsgaard ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ivan Refsgaard Jensen, der er den dominerende ejer. REFSGAARD EJENDOMME HORSENS ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom herunder køb og salg af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Horsens fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i REFSGAARD EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 436.604 til 612.930 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 805.860 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 2,7 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ivan Refsgaard Jensen. I første omgang er det KIRA INVEST ApS og Familien Refsgaard ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ivan Refsgaard Jensen, der er den dominerende ejer. REFSGAARD EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom herunder køb og salg af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos regnskabsvirksomhed i HorsensOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Leif Mikkelsen og Partnere A/S, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 980.305 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 21 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 10,7 millioner kroner til 12,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 760.456 kroner efter skat, faldt formuen i Leif Mikkelsen og Partnere A/S fra 4,1 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Lind Andreasen. I første omgang er det B.L. ØSTBIRK ApS, RAAHAUGE INVEST ApS, ECOPENDENCE HOLDING ApS og FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Lind Andreasen, der er den dominerende ejer. Leif Mikkelsen og Partnere A/S hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve registreret revisionsvirksomhed med revision, regnskabsudarbejdelse, rådgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtede opgaverKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Horsens går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Horsens-virksomheden BJØS ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 982.577 til -254.975 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 982.577 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 134.432 kroner i det foregående regnskab til 104.186. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,9 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bjarke Johan Ørnfeldt Svensson. Virksomhedens reelle ejere er Bjarke Johan Ørnfeldt Svensson. I Erhvervsstyrelsens register er BJØS ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering, handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Spisekammeret ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Haldrup-virksomheden Spisekammeret ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -218.427 til -44.512 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2100 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 660.662 kroner til 667.878 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -34.720 kroner efter skat, voksede formuen i Spisekammeret ApS sidste år fra 474 til 65.754 . Virksomheden ledes af direktør Søren Dam Josefsen. I første omgang er det HALDRUP 33 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Dam Josefsen, der er den dominerende ejer. Spisekammeret ApS hører hjemme i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med cafedrift og detailsalg af fødevarer samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Newtronic ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Newtronic ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 663.029 til 695.451 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Regel. I første omgang er det NIREG HOLDING HORSENS ApS og NIOL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Regel og Morten Rasmussen Windel, der er de dominerende ejere. Newtronic ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i HaldrupHymøller VVS ApS, der er en virksomhed i Haldrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,3 millioner til 412.876 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 321.030 kroner efter skat, faldt formuen i Hymøller VVS ApS fra 4,5 millioner til 1,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Søren Dam Josefsen. I første omgang er det HALDRUP 33 HOLDING ApS og Nutzhorn Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Dam Josefsen, der er den dominerende ejer. Hymøller VVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive VVS-forretning samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Larmaro ApSHorsens-virksomheden Larmaro ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -31.986 til -32.997 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 110.279 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -28.568 kroner til -32.448 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -32.997 kroner efter skat, voksede formuen i Larmaro ApS sidste år fra -180.629 til 77.075 . Virksomheden ledes af direktør Mads Norman Larsen. I første omgang er det MNL Invest Holding ApS og Rohamas Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Rohamas Stephansen og Mads Norman Larsen, der er de dominerende ejere. Larmaro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive en app samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Rom & Whisky Kompagniet ApSBrædstrup-virksomheden Rom & Whisky Kompagniet ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -14.503 til -15.681 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.237 kroner til -13.309 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -13.683 kroner efter skat, voksede formuen i Rom & Whisky Kompagniet ApS sidste år fra 5537 til 31.851 . Virksomheden ledes af direktør Theis Steen Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Theis Steen Hansen. Rom & Whisky Kompagniet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af diverse alkohol og spiritusprodukter samt relaterede produkter hertil og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Tønning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bilstrup Ejendomme & Service ApS i Tønning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -118.034 til 192.663 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 41.655 kroner i det foregående regnskabsår til 264.453 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønning-firmaet fra -110.606 til 67.757. Virksomheden ledes af direktør Rikke Marie Bilstrup. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Marie Bilstrup, Thomas Peter Bilstrup, Jakob Bilstrup og Hanne Maria Stender Bilstrup. I Erhvervsstyrelsens register er Bilstrup Ejendomme & Service ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Horsens-virksomheden Poul Thomsen Entreprise ApSPoul Thomsen Entreprise ApS, der er en virksomhed i Horsens, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 587.269 til 30.131 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 587.269 kroner. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,3 millioner kroner året før til -5632 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 23.502 kroner efter skat, faldt formuen i Poul Thomsen Entreprise ApS fra 975.934 til 399.436 kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Thomsen. I første omgang er det POUL THOMSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Thomsen og Lene Krogh, der er de dominerende ejere. Poul Thomsen Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er byggeri og handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dudzinski Design ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dudzinski Design ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 634.315 til 816.466 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 549.769 til 693.450. Firmaet ledes af direktør Thomas Martin Dudzinski Møller. I første omgang er det Dudzinski Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Martin Dudzinski Møller, der er den dominerende ejer. Dudzinski Design ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene er vendt: Tøjforretning i Horsens er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Super FA ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -108.609 til 45.540 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 281.581 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 557.131 til 591.920. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Fabricius og Klaus Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Fabricius og Klaus Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er Super FA ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og markedsføring af beklædning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Murervirksomhed i Østbirk hold fast i overskuddetØSTBIRK MURERFORRETNING ApS, der er en virksomhed i Østbirk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 48.786 til 51.182 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Østbirk-virksomheden fra 241.135 til 250.790. Firmaet ledes af direktør Brian Blicher Olsen. Virksomhedens reelle ejere er Brian Blicher Olsen. ØSTBIRK MURERFORRETNING ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murerforretning samt hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i Brædstrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Brædstrup-virksomheden McCabes Sales Stables ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 55.406 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 55.908 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Jonna Tarri Bak McCabe. Virksomhedens reelle ejere er Jonna Tarri Bak McCabe. I Erhvervsstyrelsens register er McCabes Sales Stables ApS anbragt i branchen "Engroshandel med levende dyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af heste
Nedgang på bundlinjen: Dehler Invest ApS i Horsens går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dehler Invest ApS, der er et firma i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 25.831 til -25.644 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 22.169 kroner året før til -20.140 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 86.681 til 61.037 kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Dehler. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Dehler. Dehler Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at levere konsulentydelser, drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendommen Vejlevej 79 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendommen Vejlevej 79 ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 473.866 til 541.114 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 950.931 kroner i det foregående regnskab til 949.115. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Westenholtz Nielsen og Britta Westenholtz Jensen. I første omgang er det J & B HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Westenholtz Nielsen og Britta Westenholtz Jensen, der er de dominerende ejere. Ejendommen Vejlevej 79 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bents Møbler A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bents Møbler A/S, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 5,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 4,4 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Westenholtz Nielsen. I første omgang er det J & B HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Westenholtz Nielsen og Britta Westenholtz Jensen, der er de dominerende ejere. Bents Møbler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Møbelforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, herunder drift af møbelforretningKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HorsensHorsens-virksomheden BELKIS CONTAINER STRUCTURES APS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -22.697 til -6180 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -22.697 kroner til -6180 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 21.324 til 16.503 kroner . Firmaet ledes af direktør Ilhami Yücelbas. I første omgang er det BELKIS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ilhami Yücelbas, der er den dominerende ejer. BELKIS CONTAINER STRUCTURES APS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er import, salg og udlejning af containere og beboelsesvogne o.lign
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Horsens er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BELKIS ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -14.589 til 376.451 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 230.564 kroner i det foregående regnskabsår til 663.564 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 517.847 til 858.595. Virksomheden ledes af direktør Ilhami Yücelbas. Virksomhedens reelle ejere er Ilhami Yücelbas. I Erhvervsstyrelsens register er BELKIS ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Brinch Byg ApS i Horsens gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Brinch Byg ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -50.096 til 76.241 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 342.219 kroner til 463.770 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 256.071 til 315.500. Virksomheden ledes af direktør Peter Thomas Brinch-Møller. I første omgang er det BRINCH BYG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Thomas Brinch-Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Brinch Byg ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hånsværks- og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: The Penthouse ApS i Horsens får underskudDet seneste år er endt med underskud i Horsens-virksomheden The Penthouse ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -44.844 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -18.764 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Anette Due Laursen og Maja Lundgaard Leth. I første omgang er det ML Lundgaard Holding Aps og Din Udlejning ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anette Due Laursen og Maja Lundgaard Leth, der er de dominerende ejere. The Penthouse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: At leje og drive et kontorhotel samt en eksklusiv business klub for selvstændigeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Profilmester ApS fik større overskud end året førProfilmester ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 165.988 til 289.455 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 191.243 kroner i det foregående regnskabsår til 312.744 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 209.520 til 305.775. Firmaet ledes af direktør Peter Drejer. I første omgang er det PETER DREJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Drejer, der er den dominerende ejer. Profilmester ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forhandle bygningsprofiler samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Horsens fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hovedgård Blikkenslagerforretning ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 295.218 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 797.633 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Drejer. I første omgang er det PETER DREJER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Drejer, der er den dominerende ejer. Hovedgård Blikkenslagerforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive blikkenslagervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Springkilde Bio ApSTvingstrup-virksomheden Springkilde Bio ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6746 til -4430 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6400 kroner til -4099 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -18.060 til -22.491 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Peter Andersen og Lars Bojsen. I første omgang er det SPRINGKILDE ÆG P/S:, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Peter Andersen og Annemarie Bojsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Springkilde Bio ApS anbragt i branchen "Fjerkræavl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive landbrug og energiproduktionKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Horsens Vand A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Horsens Vand A/S, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 34,9 millioner til 82,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 100,1 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 56,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 98,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 3,1 milliarder til 3,2 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Ole Texel Jakobsen. I første omgang er det HORSENS VAND HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Texel Jakobsen, der er den dominerende ejer. Horsens Vand A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vand- og spildevandforsyningsvirksomhed i Horsens Kommune og dermed tilknyttet virksomhed i overensstemmelse med Horsens Kom-munes til enhver tid gældende ejerstrategi. Tilknyttet virksomhed og spildevands-rensning kan udøves af selskabet gennem et eller flere datterselskaber. 3.2Selskabet skal sikre en stabil leverance af rent og koldt drikkevand med en høj kvalitet og under tilstrækkeligt tryk. 3.3Selskabet skal bortlede og rense spildevand uden gener for omgivelserne, og uden at spildevandsudledninger hindrer opfyldelse af vandområdernes målsætninger 3.4Selskabet skal sikre en vand- og spildevandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 3.5Selskabets skal varetage dets vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vand- og spildevandsforsyningsplan i Horsens KommuneKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Dansk Boligbyg A/S i HorsensDansk Boligbyg A/S, der er en virksomhed i Horsens, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 44,3 millioner til 20,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 44,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 106 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 109 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 133,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 110,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 15,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Dansk Boligbyg A/S fra 121,5 millioner til 120,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anton Nørgaard Jensen. I første omgang er det A. NØRGAARD HOLDING ApS, DANSK BOLIGBYG HOLDING A/S, DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS og Dansk Boligbyg Medarbejderselskab II Aps, der står som ejere. I sidste ende er det Kristen Vangsø Laursen, Mai Rosengren Laursen og Kim Jung Laursen, der er de dominerende ejere. Dansk Boligbyg A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at bygge boliger i hoved- og totalentrepriser samt rådgivning i forbindelse hermed - tillige med investerings- og udlånsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Usercrumb ApS i Horsens får underskudDet seneste år er endt med underskud i Horsens-virksomheden Usercrumb ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -84.717 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -81.650 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Marcus Frejlev Aoyama Rytman og Andreas Frejlev Rytman. I første omgang er det Usercrumb Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marcus Frejlev Aoyama Rytman og Andreas Frejlev Rytman, der er de dominerende ejere. Usercrumb ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive softwarevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos I See Your Legs ApSHorsens-virksomheden I See Your Legs ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8303 til -417 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -8310 kroner til -417 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -417 kroner efter skat voksede formuen i I See Your Legs ApS sidste år fra -63.889 til -35.120 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Neculai Deloiu og Mette Søby Lund. Virksomhedens reelle ejere er Neculai Deloiu og Mette Søby Lund. I See Your Legs ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at sælge tøj og modeprodukterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Gangsted får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Gangsted-virksomheden Gyldenløv Tømrer og Køkkenmontage ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 18.302 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 312.296 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jan Gyldenløv Sørensen. I første omgang er det Jan Gyldenløv Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Gyldenløv Sørensen, der er den dominerende ejer. Gyldenløv Tømrer og Køkkenmontage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bilhandel i Brædstrup tjente flere penge i seneste regnskabsårNN - Biler ApS, der er en virksomhed i Brædstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 148.596 til 435.285 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brædstrup-virksomheden fra 897.262 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Niels Kristian Ilum Nørskov. Virksomhedens reelle ejere er Niels Kristian Ilum Nørskov. NN - Biler ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er klargøring og salg af brugte biler samt serviceeftersynKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Boxdepotet Drift ApSStensballe-virksomheden Boxdepotet Drift ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.061 til -87.011 kroner før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5000 kroner året før til 653 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 22.337 til -64.674 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Carl Christian Suhr Kirketerp og Jannik Ahlefeldt-Laurvig. I første omgang er det Boxdepotet Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carl Christian Suhr Kirketerp og Jannik Ahlefeldt-Laurvig, der er de dominerende ejere. Boxdepotet Drift ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejning af depoter og boxrum samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skovbegravelse ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skovbegravelse ApS , der er en virksomhed i Stensballe. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 296.005 til 540.860 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 300.237 kroner i det foregående regnskabsår til 644.967 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stensballe-virksomheden fra 272.993 til 694.864. Virksomheden ledes af direktør Jannik Ahlefeldt-Laurvig. I første omgang er det Ahlefeldt-Laurvig Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jannik Ahlefeldt-Laurvig, der er den dominerende ejer. Skovbegravelse ApS hører hjemme i branchen "Bedemænd og begravelsesvæsen". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med urnenedsættelser, begravelsesservices og administration samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i StensballeSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Stensballe-virksomheden Ejendomsselskabet Mosetoften 3 ApS . Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -270.590 til -30.222 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 28.842 kroner i det foregående regnskabsår til 344.451 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -413.560 til -451.892 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Carl Christian Suhr Kirketerp og Jannik Ahlefeldt-Laurvig. I første omgang er det Boxdepotet Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carl Christian Suhr Kirketerp og Jannik Ahlefeldt-Laurvig, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Mosetoften 3 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje erhvervsejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Sødal Råstoffer A/SDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Nim-virksomheden Sødal Råstoffer A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 20.885 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 145.468 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jens Ole Sørensen. I første omgang er det LAURSDAL HOLDING APS, JPNIM HOLDING APS og JS NIM HOLDING APS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Ole Sørensen, Jens Kristian Pedersen og Jørn Erik Pedersen, der er de dominerende ejere. Sødal Råstoffer A/S hører hjemme i branchen "Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor råstofindvinding samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Horsens virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

Claus Kruuse har skabt sit eget stykke England på Horsens' skjulte værtshus: Jeg fik roserne pakket væk og fandt tinkrus til loftet og Beatles-plakat til væggen

Kaos med NemID og MitID gør Bo træt og civil ulydig: - Selv om jeg er it-kyndig, er det for bøvlet

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens For abonnenter

Her er de mest magtfulde personer i Horsens: Se Magtlisten fra nummer 40 til 31 - disse familiedynastier kommer vi ikke udenom

Se videoanalyse: Medstifter og eksformand Thulesen Dahl melder sig ud af DF

Erhverv For abonnenter

3F-formand genkender problem med hård tone i firma med 170 ansatte: En kultur, der tager tid at ændre

Odder

Ny højskoleforstander kommer fra museumsverdenen

Debat

Byrådsmedlem og selverklæret 'håbløs drømmer' har lavet svævebaneplaner med ingeniører: Vores idé er at forbinde Fængslet med Campus og havnen

Mød din nye pensionschef: - Hvis man fucker op her, vil det få betydning for rigtigt mange mennesker

Hedensted

Efter 14 år kan kok endelig realisere drøm om at åbne restaurant: - Jeg er jyde, så hvis jeg ikke troede på det, gjorde jeg det ikke

Horsens For abonnenter

Groft hjemmerøveri og vanvittig flugt fra politiet koster horsensianer flere år i fængsel: 45-årigt offer var i livsfare

Horsens

På søndag er der en unik mulighed for at opleve Tour de France på tæt hold: Her er en guide til, hvor du kan se rytterne omkring Vejle

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

Horsens

Skole er stadig truet af flytning og nedrivning: Jeg vil skyde på, at inden for et par år eller tre, finder vi ud af, hvad der skal ske, siger formand

Har de voksne tabt sutten - eller hvad er lige meningen med at tage vuggestuebørn ud på 'studenterkørsel'?

Debat

Træder borgmesteren nu ud af Kattegatkomitéen?

Odder For abonnenter

Linda føler sig snydt af kommunen: Havde jeg vidst, vi skulle køre efter en vuggestueplads, havde vi ikke købt den grund

Erhverv

Øl med usædvanligt grønt tilskud: Brygmester puttede friske granskud fra Hærvejen i sit nye bryg

Annonce