Annonce
Horsens For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Horsens virksomheder

Tallene vendt: Thomas Bang - El & Montage ApS i Horsens gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Thomas Bang - El & Montage ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -52.730 til 48.238 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 358.496 kroner til 457.597 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 80.718 til 118.099. Virksomheden ledes af direktør Thomas Bang. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Bang. I Erhvervsstyrelsens register er Thomas Bang - El & Montage ApS anbragt i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med montage og el-arbejde samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Meldrup & Pugholm ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Meldrup & Pugholm ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 877.684 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på otte i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 890.872 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Meldrup og Martin Pugholm Hansen. I første omgang er det MELDRUP HOLDING ApS,M. Pugholm Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Meldrup,Martin Pugholm Hansen, der er de dominerende ejere. Meldrup & Pugholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets primære formål er rådgivning og projektledelse inden for byggeri og anlæg
På vej frem: Lidt mindre tab hos United Properties A/SUnderskuddet i Horsens-virksomheden United Properties A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -558.875 til -458.927 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 92.270 kroner i det foregående regnskabsår til 199.531 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,1 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Viktor Madsen. I første omgang er det NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Troels Holch Povlsen, der er den dominerende ejer. United Properties A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Horsens ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Horsens-virksomheden Nine United Properties Denmark A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 38,2 millioner til -14,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 38,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 22,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 22,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 751,9 millioner til 736,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Viktor Madsen. I første omgang er det AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 2003, der står som ejer. I sidste ende er det Troels Holch Povlsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nine United Properties Denmark A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vimmelskaftet A/S i Horsens ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Vimmelskaftet A/S, der er et firma i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,1 millioner til -1,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 28,3 millioner til 27,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Viktor Madsen. I første omgang er det NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Troels Holch Povlsen, der er den dominerende ejer. Vimmelskaftet A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fungere som ejendomsselskab og i øvrigt drive hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Louises Hus A/S i Horsens ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Louises Hus A/S, der er et firma i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 25,9 millioner til -8,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 25,9 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 12,2 millioner kroner til 13,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 110,6 millioner til 104,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Viktor Madsen. I første omgang er det NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Troels Holch Povlsen, der er den dominerende ejer. Louises Hus A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fungere som ejendomsselskab og i øvrigt drive hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Frederiksgade A/S i Horsens gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Frederiksgade A/S i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -738.560 til 406.251 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 40,7 millioner til 40,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Viktor Madsen. I første omgang er det NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Troels Holch Povlsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Frederiksgade A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som ejendomsselskab og i øvrigt drive hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Horsens får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Horsens-virksomheden AT Boligudlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 69.121 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 280.523 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Stine Dam Thagaard og Frantz Brodersen Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Stine Dam Thagaard,Frantz Brodersen Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er AT Boligudlejning ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Salg og udlejning af ejendomme/lejligheder, sundhedsfremmende virksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Café Afrin ApS i Horsens er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Café Afrin ApS i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2855 til 172.146 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 18.875 kroner i det foregående regnskabsår til 172.159 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra -4361 til 130.680. Virksomheden ledes af direktør Michael Murad Alloush. Virksomhedens reelle ejere er Michael Murad Alloush. I Erhvervsstyrelsens register er Café Afrin ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er café drift og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: M. Krøje Horsens ApS i Horsens går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i M. Krøje Horsens ApS, der er et firma i Horsens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 884.050 til -338.020 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 884.050 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -28.736 kroner til -25.257 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikael Krøjgaard Lund. Virksomhedens reelle ejere er Mikael Krøjgaard Lund. M. Krøje Horsens ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i HorsensLUND ENGINEERS & CONTRACTORS A/S, der er en virksomhed i Horsens, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,7 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 4,7 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 11 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 10,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i LUND ENGINEERS & CONTRACTORS A/S fra 4,7 millioner til 2,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Mikael Krøjgaard Lund. I første omgang er det KROJGAARD HOLDING ApS,RLJ Consult Holding ApS,Sidika Holding ApS,3xKrojgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mikael Krøjgaard Lund, der er den dominerende ejer. LUND ENGINEERS & CONTRACTORS A/S hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er konsulentvirksomhed og handel og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn
Overskud hos Painto Malerfirma ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hovedgård-virksomheden Painto Malerfirma ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 396.187 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 655.211 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Daniel Emil Chodzynski. Virksomhedens reelle ejere er Daniel Emil Chodzynski. Painto Malerfirma ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Horsens-virksomheden Autoværkstedet Horsens ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Autoværkstedet Horsens ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 93.892 til 51.653 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 378.154 kroner til 381.972 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 306.901 til 345.139. Virksomheden ledes af direktør Hanne Gade Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Gade Larsen. Autoværkstedet Horsens ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive autoværksted samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Horsens er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ASEAN FOODY Import ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -366.909 til 204.613 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -318.405 kroner året før til 757.532 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra -192.690 til 11.923. Virksomheden ledes af direktør Kenny Chen. Virksomhedens reelle ejere er Kenny Chen. I Erhvervsstyrelsens register er ASEAN FOODY Import ApS anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af asiatiske fødevarer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Underskuddet er blevet mindre hos Østjysk Maskinskovning A/SHorsens-virksomheden Østjysk Maskinskovning A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -126.199 til -6130 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 836.142 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,1 millioner til 4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peder Bent Skovgaard Hansen. I første omgang er det SKOVGAARD HOLDING. EGEBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Bent Skovgaard Hansen, der er den dominerende ejer. Østjysk Maskinskovning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er skovfældning, udkørsel af træ, plantning og lignende, køb og salg af træ m.m. samt investering og udlejning af skovningsmaterielKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Horsens er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PB Invest, Egebjerg ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -416.900 til 251.548 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 287.089 kroner til 287.210 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 6 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Bent Skovgaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Peder Bent Skovgaard Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er PB Invest, Egebjerg ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, løsøre, aktier og andre værdipapirer samt formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Lundum Savværk ApS i Horsens gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Lundum Savværk ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -212.959 til 133.153 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 361.967 kroner i det foregående regnskab til 291.691. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 1,2 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Bent Skovgaard Hansen. I første omgang er det SKOVGAARD HOLDING. EGEBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Bent Skovgaard Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Lundum Savværk ApS anbragt i branchen "Udsavning og høvling af træ". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er savværksdrift, handelsvirksomhed, herunder import og eksportKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Horsens er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NORTEK ApS i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -14.902 til 214.735 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 897.442 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-firmaet fra 356.130 til 522.893. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kent Andersen og Kim Andersen. I første omgang er det KTRADE ApS,HF TRADE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kent Andersen,Kim Andersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er NORTEK ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med agenturhandel indenfor hydraulikslanger og fittings i Skandinavien, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Sweeptech ApS i Brædstrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Sweeptech ApS, der er et firma i Brædstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 29.513 til -26.593 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 103.801 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 39.405 kroner året før til -16.831 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 376.158 til 349.475 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bjarne Bak Sørensen. I første omgang er det BBS & TSS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Bak Sørensen,Tove Skovgaard Sørensen, der er de dominerende ejere. Sweeptech ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og service af maskiner og køretøjer samt anden dermed beslægtet virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. Selskabet er berettiget til kapitalbesiddelser i andre virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i HorsensOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KKS Invest ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 278.545 til 198.522 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 747.929 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 293.970 kroner i det foregående regnskab til 211.355 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 924.506 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. KKS Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning og/eller finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HorsensIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i WRE Danmark ApS, der er et firma i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 90.360 til 118 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 129.808 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 569.212 kroner i det foregående regnskab til 552.566. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 153.003 til 152.210 kroner . Firmaet ledes af direktør Nicolaj Washuus Kjærulff. Virksomhedens reelle ejere er Nicolaj Washuus Kjærulff. WRE Danmark ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er handel- og produktionsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Byggevirksomhed i Horsens fik igen tabHorsens-virksomheden Byg af 18-1-2018 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -31.702 til -32.504 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -23.446 kroner til -24.201 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -51.549 til -76.903 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. Byg af 18-1-2018 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet formål er drift af virksomhed med opførelse, salg og køb af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HorsensHBR Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Horsens, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,9 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,8 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,1 millioner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner - et fald på -68 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 26,9 millioner til 27,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. HBR Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom med henblik på udlejningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Horsens tjente flere penge i seneste regnskabASX 6919 ApS, der er en virksomhed i Horsens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 65.571 til 979.429 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 357.078 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 6 millioner til 6,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. ASX 6919 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, byggeri og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Robert Holmsvej 3 ApSHorsens-virksomheden Robert Holmsvej 3 ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -216.741 til -231.418 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -202.922 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -31.147 kroner til -35.979 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2 millioner til -2,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. Robert Holmsvej 3 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, byggeri og investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Alkenim ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Alkenim ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 304.112 til 375.411 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 414.445 kroner til 480.572 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. Alkenim ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Horsens har skåret underskuddet nedHorsens-virksomheden Grøn udvikling af 1/11 2020 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -84.145 til -74.641 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -24.054 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -64.030 kroner til -52.375 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Grøn udvikling af 1/11 2020 ApS var ligesom året før på -1,1 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Grøn udvikling af 1/11 2020 ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af produkter samt finansierings- og ejendomsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jysk Andelsbyg ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jysk Andelsbyg ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 846.107 til 927.152 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 970.773 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 5,5 millioner til 6,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. Jysk Andelsbyg ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er opførelse af ejendomme til salg og udlejningKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Byggevirksomhed i Horsens fik igen tabHorsens-virksomheden Byg af 9-9-2016 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.786 til -37.488 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -34.563 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.367 kroner til -12.917 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -81.982 til -111.224 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. Byg af 9-9-2016 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er drift af virksomhed med opførelse, salg og køb af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Byggevirksomhed i Horsens fik igen tabHorsens-virksomheden Byg af 1-3-2017 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -31.594 til -32.801 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -29.870 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -23.225 kroner til -22.287 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -69.816 til -95.402 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Baltzer Rasmussen. I første omgang er det H.R. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Baltzer Rasmussen, der er den dominerende ejer. Byg af 1-3-2017 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er drift af virksomhed med opførelse, salg og køb af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Reklamevirksomhed i Horsens får underskudDet seneste år er endt med underskud i Horsens-virksomheden VIPstore & halfprice Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2292 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 6187 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ulrik Studsgaard Skjærbæk. Virksomhedens reelle ejere er Ulrik Studsgaard Skjærbæk. I Erhvervsstyrelsens register er VIPstore & halfprice Denmark ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Horsens går fra overskud til underskudOverskuddet i ASX 14246 ApS, der er et firma i Horsens, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 151.353 til -198.361 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 267.292 kroner året før til -8752 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,5 millioner til 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Thomsen Nymark. Virksomhedens reelle ejere er Birgitte Nymark,Charlotte Nymark. I Erhvervsstyrelsens register er ASX 14246 ApS anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri og investering og handel med værdipapirer og fremmed valuta og hvad der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Horsens får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Horsens-virksomheden RT EJENDOMME ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 55.413 kroner. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 345.787 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 592.901 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bjarne Winther. I første omgang er det BW HOLDING, VEJLE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Winther, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RT EJENDOMME ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, finansiering og kapitalanbringelse
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Gedved er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CSP Invest Horsens ApS i Gedved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -8228 til 29.750 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6221 kroner til -6125 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gedved-firmaet fra -76.413 til -53.197. Virksomheden ledes af direktør Poul Sohn Christensen. I første omgang er det JEPOC INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Sohn Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CSP Invest Horsens ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, handel, samt anden virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Horsens-virksomheden Østjyllands Murerservice ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Østjyllands Murerservice ApS, der er en virksomhed i Horsens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 249.099 til 160.008 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsens-virksomheden fra 244.705 til 252.787. Virksomheden ledes af direktør Morten Feldt. Virksomhedens reelle ejere er Morten Feldt. Østjyllands Murerservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murerfirma all-round indenfor detteKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Horsens virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Først var der Bruun Kola: Nu vil lokal colaproducent lave flere typer sodavand

Annonce
For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Annonce
Annonce
Trafik og politi

Alvorlig ulykke spærrer tåget motorvej ved Horsens: Nu er genåbningen udskudt igen

Kultur For abonnenter

Festival-lukning får en bekymret Frank Panduro på barrikaderne: Er Horsens omdømme ved at smuldre?

Horsens

I Horsens cykler vi da! Eller..? Her er læsernes undren over cykelforholdene i byen

I øvrigt mener jeg For abonnenter

Brug inspiration fra Oldenburg og Berlin: Horsens mangler bytræer

50-59-årige sakker bagud med boostervaccine: - Man får det bare ikke gjort

Horsens

Mand kørt ihjel på motorvejen: Gik formentlig rundt ude på kørebanen

Odder For abonnenter

Præst og datter advarer mod flere nedskæringer: Vi børn af ældre gør allerede, hvad vi kan

Hedensted For abonnenter

Presset familie søger hjælp: - Det gør mig virkelig ked af det, at jeg ikke kan give en ordentlig jul til mine drenge

Novo Nordisk tjener kassen på, at de rige i Hollywood hamstrer fedmemedicin - nu er der bare ikke nok til sukkersygepatienterne

Kultur

Ny museumsleder har fundet sit drømmejob 150 kilometer fra bopælen: - Jeg måtte bare gå efter det

Kim glemte alt om nummerpladen - nu skylder han 252.500 kroner: Han er ikke den eneste

HH Elite For abonnenter

Ingen råd til fejltagelser: Nøglen til succes for HH Elite skal findes i disse tre kampe og evnen til at kompensere for tabet af profil

Leder For abonnenter

Når man gambler og taber på sit boliglån, vil vi ikke høre hverken brok eller klagesang

Kultur

Lille museum er i stor knibe: Blev udsultet i årevis mener støtteforening

Annonce