Annonce
Læserbrev

- Sådan et omsorgssvigt må bare ikke ske

Læserbrev: Kirsten Jakobsen fortalte i et læserbrev i (HF 13. april) om et omsorgssvigt, hendes mor havde været udsat for. Den hjemmehjælp, der skulle have hjulpet moderen i seng en aften, kom ikke, hvorfor moderen tilbragte natten i sin kørestol.

Sådan noget må bare ikke ske!

Jeg har fulgt op på sagen. Den kommunale hjemmepleje var den aften ramt af akut sygdom, hvorfor man får hjælp fra et vikarbureau. Vikaren skal besøge moderen to gange på sin vagt. Det sidste besøg glemmes.

Da den kommunale hjemmehjælp opdager fejlen næste morgen, bliver der taget hånd om borgeren, og der tages kontakt til datteren.

Jeg vil gerne her dybt beklage det skete. Vore borgere skal trygt kunne stole på, at de får den hjælp, de er blevet lovet.

Det er en meget alvorlig hændelse, som naturligvis giver anledning til en gennemgang af hjemmeplejens procedurer såvel som en opfølgende dialog med det pågældende vikarbureau.

Annonce
Ellen T. Schmidt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce