Annonce
Hedensted

Rungende nej til lukning af små skoler: De er livsnerven i vores landkommune

Hedensted Kommune har 21 folkeskoler, og de er en del af kommunens dna, mener byrådet. Der er bred enighed om, at det ikke kan komme på tale at lukke skoler. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Både skolelukninger og flytning af 5. og 6. klasser blev taget af bordet, da byrådet holdt møde onsdag aften. Læringsudvalget skal dermed finde andre modeller til at løse de store udfordringer, som skolerne tumler med.
Annonce

Hedensted: Hvis der ude i de små lokalsamfund har hersket usikkerhed om, hvorvidt politikerne ønsker at bevare de små skoler, så kan borgerne nu pakke den tvivl væk.

På foranledning af Ole Vind (V) tog byrådet på sit møde onsdag aften stilling til, om skolelukninger skal indgå i værktøjskassen, når der skal skaffes penge til at indføre en ny skolepolitik, og svaret var et stort, rungende nej.

Kun Liberal Alliances Lars Bro ville ikke på forhånd udelukke skolelukninger som en mulighed, men den holdning stod han helt alene med.

- Folkeskolerne er Hedensted Kommunes dna, og det vil få store konsekvenser for arbejdspladser, bosætning med mere, hvis vi begynder at lukke dem. Det kommer ikke til at ske med Dansk Folkepartis stemmer. Så vil vi hellere sætte skatten op og øge grundskylden, hvis det skulle blive nødvendigt, fastslog Hans Kristian Skibby (DF).

Annonce

V: Det er ikke en gratis omgang

Når punktet havde fundet vej til byrådets dagsorden, skyldes det, at byrådet har vedtaget en ny skolepolitik, som vil koste 34 mio. kr. at indføre. Politiken skal tage hånd om især fire store udfordringer, som skolerne tumler med lige nu, nemlig specialundervisning, driftsbudgettet til inventar og undervisningsmidler, mere tid til lærerforberedelse og udfordringer med mange store og små klasser.

Borgmester Kasper Glyngø (S) har i forbindelse med finansieringen af skolepolitikken bedt forvaltningen om en beregning på, hvor mange penge der kan spares på at lukke skoler med under 100 elever, og den beregning indgår som et af 17 forslag i den værktøjskasse, udvalget for læring arbejder med.

Udvalget kunne have afvist at gå videre med forslaget internt, hvilket ifølge borgmesteren ville have været en fin løsning, men udvalgsformand Ole Vind ville have det til behandling i byrådet af to årsager.

- Forslaget handler helt grundlæggende om, hvilken kommune vi gerne vil være. Det, synes jeg ikke, vi skal sidde fem mand bag en lukket dør og tage stilling til, det skal hele byrådet tage stilling til. Derudover har borgmesterens ønske om en beregning skabt en usikkerhed i lokalsamfundene om, hvorvidt de kan regne med at beholde deres skole. Den tvivl vil jeg gerne have fjernet hurtigst muligt, og det kræver, at vi alle giver vores holdning til kende, forklarede Ole Vind (V) og understregede nok engang, at Venstre vil beholde alle kommunens 21 folkeskoler.

Hvis man lukker de små skoler, fratager man borgerne noget centralt, og man frarøver lokalsamfundet nogle mulligheder for udvikling, mener Merete Skovgaard-Jensen. Arkivfoto: Benny F. Nielsen

Partifællen Merete Skovgaard-Jensen fulgte op:

- Det er ikke en gratis omgang at sætte sådan en beregning i gang, for det skaber usikkerhed i lokalsamfundene, det har jeg også oplevet lokalt i Øster Snede. I de mindre lokalsamfund er en skole meget mere end en skole, den er hele omdrejningspunktet, livsnerven. Derfor ville jeg ønske, vi kunne indgå et kompromis om at bevare de små skoler, så vi ikke en anden gang skal se sådanne beregninger, der skaber usikkerhed og tvivl, sagde hun.

Annonce

Mange vælger den lokale skole fra

Borgmester Kasper Glyngø (S) forklarede endnu engang, at hensigten ikke havde været at så tvivl, men derimod at skabe åbenhed og få alle tal på bordet, inden der bliver truffet vigtige beslutninger.


Der er løbende folk, der har sagt til mig, at vi skal lukke de små skoler, med en underforståelse af, at så vælter det nok ind med penge. Nu kender vi tallet. En skole med under 100 elever, giver i snit tre mio kr. Så nu kan vi forholde os til det på et oplyst grundlag.

Kasper Glyngø (S)


Både borgmesteren og Henrik Alleslev (S) slog fast, at det heller ikke bliver med socialdemokratiske stemmer, der kommer til at ske skolelukninger.

- Men det ærgrer mig, at diskussionen skal være så sort-hvid. For når vi alle sammen bare står og siger, at vi vil holde hånden under strukturen, så lukker vi måske øjnene for nogle af de problemer, vi kan støde på, sagde Henrik Alleslev og uddybede:

- Vi er for eksempel nødt til at forholde os til, at der er nogle lokalområder, som ikke er ret gode til at gøre brug af den lokale folkeskole. Jeg vil gerne opfordre læringsudvalget til at gå i dialog med de lokalsamfund om, hvordan vi kan sørge for, at elevgrundlaget ikke bliver udhulet. For ellers går det ligesom med købmanden. De steder, han ikke blev brugt, lukkede han.

Annonce

SF: Potentiale i færre årgange

Selvom enigheden blandt partierne om at bevare skolerne således var stor, ville Ole Vind havde punktet til afstemning, og her stemte 26 af de 27 byrådsmedlemmer altså for at fjerne forslaget fra læringsudvalgets værktøjskasse.

I samme ombæring blev et forslag fra SF's Torsten Sonne Petersen sendt til afstemning, og her var der lidt større usikkerhed. Torsten Sonne Petersen vil gerne holde en mulighed åben for at lave flere løsninger på skoleområdet a la den i Korning, hvor skolen kun går til 4. klasse.

- Det er ikke noget, jeg vil indføre på alle de små skoler, men det kan måske give mening et sted eller to, hvis det også er noget, lokalsamfundet kan se idéen og det pædagogiske potentiale i. Jeg synes i hvert fald, det er noget, vi skal undersøge nærmere, sagde Torsten Sonne Petersen.

Torsten Sonne Petersen (SF) mener, der kan være et pædagogisk potentiale i at have færre årgange på en skole, men et flertal i byrådet var imod, at den model skulle undersøges nærmere. Arkivfoto Michael Svenningsen

Socialdemokratiet ville helst have forslaget sendt tilbage til videre behandling i læringsudvalget, men det var der ikke flertal for. I stedet kom det til afstemning, og da de 16 politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti var enige om, at det skulle fjernes fra udvalgets værktøjskasse, er det nu også taget af bordet.

Når udvalget for læring mødes næste gang for at snakke videre om, hvordan skolepolitikken skal føres ud i livet, og hvordan pengene til forandringerne skal findes, bliver det altså uden de to forslag om skolelukninger og flytning af 5.-6.-klasser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Næste runde starter: Beboere på to plejecentre får andet stik i denne uge

Danmark

Partier afviser regeringens forslag om krav om mundbind i det offentlige rum: - Det kom som en tyv om natten

Annonce