Annonce
Debat

Replik: Venstres manglende tilslutning til budgettet skyldes ikke lancering af valgkamp, Henrik Alleslev

Bent Poulsen. Arkivfoto

Læserbrev: Socialdemokratiet og rød blok efterlyser Venstres budgetforslag. I Venstre kan vi med lige så god ret efterlyse et forslag fra den røde blok.

Det er nemlig økonomiudvalget, der hvert år sørger for, at administrationen udarbejder et forslag, som fremlægges for kommunalbestyrelsen. Det følger direkte af styrelsesloven.

Det bør Henrik Alleslev egentlig også vide. Det forekommer imidlertid, at rød blok sætter lighedstegn mellem økonomiudvalgets/administrationens forslag og eget forslag.

Annonce

Venstre og Ole Vind har deltaget loyalt og konstruktivt i hele budgetfasen helt frem til de sidste timer. Venstre har fremlagt forslag og ændringsforslag, hvoraf nogle blev indarbejdet i det endelige budget. Men ikke alle rød bloks intentioner og budgetændringer tilgik Venstre.

Det blev som tidligere nævnt bl.a. et spørgsmål om økonomisk ansvarlighed, men også en række andre hensigter og mangler, som blev afgørende for, at Venstre står udenfor budgettet.

Afgørende var det således også, at der som følge af det smalle budget på skoleområdet direkte fra rød blok lægges op til skolelukninger og/eller overflytninger af 5. og 6. klasser til overbygningsskoler.

Birgit Jacobsen (KD) bekræftede under budgetdebatten, at der er intention om at kigge på skolestrukturen.

Angående de små skoler er det klart, at de ikke løser opgaven dårligere end de større skoler - snarere tværtimod. Derfor undrer det også Venstre, at rød bloks partier, hvor der sidder flere læreruddannede, tilsyneladende er forhippet på ændringer i skolestrukturen.

Her varetager man ikke nødvendigvis elevernes tarv.

Samtidig er det klart, at det er Venstre qua formandsposten i læringsudvalget, der skal foretage de tilpasninger, rød blok ønsker.

Venstre værner om den decentrale struktur og således skolestrukturen, der er et væsentligt incitament for decentralisering.


Venstre har ved tidligere lejligheder i byrådssalen gjort opmærksom på, at rød bloks håndtering af økonomien synes for løs. At der mangler overblik og styring.

Bent Poulsen


Henrik Alleslev mener, at Venstres manglende tilslutning til budgettet skyldes lanceringen af valgkamp. Det er imidlertid ikke korrekt.

Venstre har ved tidligere lejligheder i byrådssalen gjort opmærksom på, at rød bloks håndtering af økonomien synes for løs. At der mangler overblik og styring.

Derudover har Venstre utallige gange i økonomiudvalget gjort opmærksom på, at den økonomiske sti, der bliver trådt, ikke er helt i tråd med Venstres ønsker.

Venstre samarbejder altid konstruktivt ansvarligt og inddrager hensynet til borgerne, som det fremmeste. Det gælder alle borgergrupper fra ung til gammel.

En væsentlig forudsætning er imidlertid bred ansvarlig økonomisk styring, hvilket er hele fundamentet for varetagelse af den kommunale opgave.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Se højdepunkterne: En vigtig redning gav AC Horsens endnu et point mod AaB

Annonce