Annonce
Læserbrev

Replik til replik: Landbruget er og bliver det erhverv i landet, der sponsoreres mest af de danske skatteydere

Hvad angår svinetransporterne til udlandet, må beskrivelsen af de trygt sovende smågrise stå for Knud Jeppesens egen regning. Jeg tror, vi alle har passeret lastbiler på vejen med slagtesvin, der har stået i lag, presset ud mod lastbilens tremmer; der er ikke meget Disney over dén køretur.

Læserbrev: Når man frasorterer personlige angreb, ligegyldigheder og usande påstande, er der som sædvanligt ikke megen substans i Knud Jeppesens seneste lange læserbrev, men her kommer alligevel et par bemærkninger.

Landmænd får ikke kun hektarstøtte, men også del i landdistriktstilskud, tilskud til indretning af stalde, tilskud fra Vækstfonden til opbygning af svineproduktion i udlandet, tilskud til etablering af vådområder og meget mere.

Man har åbenbart også allerede glemt den såkaldte Tørkepakke fra sidste år, hvor landmændene fik hjælp for 380 mio. kr.

Landbruget er og bliver det erhverv i landet, der sponsoreres mest af de danske skatteydere.

Detailsalget af økologiske varer steg fra 2017 til 2018 med 14 procent ifølge Danmarks Statistik.

Hvad angår svinetransporterne til udlandet, må beskrivelsen af de trygt sovende smågrise stå for Knud Jeppesens egen regning.

Jeg tror, vi alle har passeret lastbiler på vejen med slagtesvin, der har stået i lag, presset ud mod lastbilens tremmer; der er ikke meget Disney over dén køretur.

I øvrigt har slagteriernes afregningspris ikke meget med det danske afgiftssystem at gøre.

At man vælger at køre slagtesvin til Tyskland, fordi afregningsprisen er højere end i Danmark, er én holdning at have, men man skal ikke samtidig komme og påstå, at man skaber job i Danmark, når beskæftigelsen på de danske slagterier er faldende - senest resulterende i en fyreseddel til 125 mand i Horsens.

Fortsat god høst.

Annonce
Anni Jakobsen. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce