Annonce
Debat

Replik: Borgmesterens magtbrynde - det, der foregår i Horsens Byråd, har absolut intet med ægte demokrati at gøre

Søren Lind Jensen. Privatfoto

Læserbrev: En af Venstres kandidater til byrådet, Niels Povlsgaard, skriver i et udmærket læserbrev ("Godt samarbejde er et fælles ansvar", red.), at det overordnede ansvar for at sikre et godt samarbejde i byrådet er borgmesterens.

Det evner og magter han imidlertid ikke. Eksempelvis bliver Venstre og Konservative i vigtige anlægs- og byggesager ofte bare kørt over. Kritiseres borgmesterens håndtering af sager, lukker han som mødeleder hurtigt punktet. Det har intet med et åbent og velfungerende lokalt folkestyre at gøre.

Alt er før byrådsmøderne lagt til rette med benhård socialdemokratisk partidisciplin af gruppeformand Andreas Boesen og borgmester Peter Sørensen.

Annonce

Debatterne i byrådet er ren staffage. Dagsordenpunkterne bliver selvfølgelig diskuteret, men der er aldrig spænding om afstemningsresultatet. Flertallet er sikret på forhånd, uagtet hvor mange gode argumenter der bliver ført i felten.

Det, der foregår i Horsens Byråd, har absolut intet med ægte demokrati at gøre. Det er rendyrket demokratur.


Hvornår har en socialdemokrat sidst udvist mod, fulgt sin overbevisning og gået imod borgmesteren og gruppeformanden? I valgte forsamlinger i et folkestyre lytter man til gode argumenter og lader sig gerne overbevise og ændrer sin stillingtagen.

Søren Lind Jensen


Hvornår har en socialdemokrat sidst udvist mod, fulgt sin overbevisning og gået imod borgmesteren og gruppeformanden? I valgte forsamlinger i et folkestyre lytter man til gode argumenter og lader sig gerne overbevise og ændrer sin stillingtagen.

Nye Borgerlige går benhårdt efter to mandater i byrådet, og krones vore bestræbelser med held, vil jeg bede min partifælle stemme efter sin egen sunde borgerlige overbevisning og sin udlægning af vort lokale valgprogram.

Egnsredaktør Elisabet Hyttel skrev bl.a. i en velformuleret leder grundlovsdag om sin skoletid med debatklubben: "...alle havde respekt for, at der findes forskellige meninger, og formålet med debatten var at blive klogere." Netop - og derfor og for det lokale folkestyres skyld skal vi have et magtskifte ved kommunalvalget til november.

Lad Peter Sinding Poulsens rigtige beslutning om at fratræde som kommunaldirektør være et signal om en kulturændring på rådhuset, som krones med, at de blå partier får flertallet ved kommunalvalget.

Kommunens øverste embedsmand havde i alt for lang tid ikke kun flettet fingre med borgmesteren, men også med den lokale byggematadors familie til stor skade for byen, hvilket man kan forvisse sig om ved at gå en tur på Strandpromenaden fra Silvan ind til Lilli Gyldenkildes Torv.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

En vaskeægte, spil-levende legende blev hædret med kongelig belønningsmedalje, bog, taler og kærligt dril

Annonce