Annonce
Horsens

Regionens hospitalsudvalg om forslag: Det er en ommer

Udvalgsformand Henrik Gottlieb Hansen og resten af hospitalsudvalget har sendt forslag om at flytte senge fra Horsens og Randers tilbage til embedsfolkene. De vil blandt andet gerne høre lidt mere om økonomien i forslaget. Arkivfoto: Annelene Petersen
Høringssvar til forslaget om at flytte genoptræningssenge for apopleksipatienter fra Randers og Horsens er givet på et forkert grundlag, mener udvalget, som også gerne vil have en nærmere forklaring på økonomien.

Region: Beslutningen om, hvorvidt der skal flyttes genoptræningssenge for apopleksipatienter fra regionshospitalerne i Randers og Horsens til Aarhus Universitetshospital, er udsat.

Regionsrådets hospitalsudvalg besluttede på sit møde mandag at sende sagen tilbage til forvaltningen, blandt andet med den begrundelse, at de berørte hospitaler og deres ansatte har indsendt høringssvar på et falsk grundlag.

Det oprindelige forslag, som altså har været i høring, gik nemlig ud på at flytte de i alt 10 genoptræningssenge til Viborg, fire fra Horsens og seks fra Randers. Inden det nåede hospitalsudvalgets bord, blev det ændret til, at man i stedet ville samle alle senge til genoptræning af patienter, der har haft en hjerneblødning eller blodprop i Aarhus.

- Men alle høringssvar er baseret på de oprindelige planer om at flytte sengene til Viborg, siger hospitalsudvalgets formand Henrik Gottlieb Hansen (S).

Han peger dog samtidig på, at læger både i Randers og Horsens har vurderet, at det rent fagligt ikke vil være så tosset en idé at samle genoptrænings-sengene i Aarhus, hvor patienterne også behandles.

- Men så er der økonomien i forslaget. Noget tyder på, at det faktisk vil koste sygehusene i Randers og Horsens penge, hvis de ender med at skulle afgive sengene. Vi vil derfor gerne have undersøgt og redegjort nærmere for økonomien i forslaget, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Er der økonomi i det?

Forslaget er del af et samlet spareforslag inden for neurologi- og neurorehabiliteringsområdet. Opdraget til dem, der skulle udarbejde forslaget, var at finde besparelser for 10 millioner kroner. Her i avisen pegede regionsrådsmedlem Steen Thomsen (DF) allerede 28. august på, at det samlede forslag faktisk ville give besparelser på 16 millioner kroner, og at man ved at flytte de i alt 10 senge fra Randers og Horsens til Viborg ville kunne spare blot én million, hvorfor den samlede besparelse alligevel ville være 15 millioner, hvis sengene blev, hvor de er.

Thomsen og hans parti, som ikke er repræsenteret i hospitalsudvalget, konkluderede på den baggrund, at det ville være tåbeligt at berøve sygehusene i Randers og Horsens deres genoptræningssenge og dermed lokale pårørendes mulighed for hyppigere besøg hos patienterne.

Steen Thomsen afviste dog ikke, at det kunne give mening at samle genoptræningen i Aarhus, hvor ekspertisen i forvejen findes. Men også han har siden stillet sig kritisk over for det nu foreliggende forslag.

Ifølge beregninger, som Steen Thomsen har fremlagt, vil en samling af sengene på universitetshospitalet i Skejby betyde, at Randers og Horsens ikke bare mister deres genoptræningspladser, men også påføres årlige besparelser på henholdsvis 1,8 og 1 million kroner.

Med hospitalsudvalgets beslutning om at sende forslaget tilbage til embedsværket, kommer første politiske behandling af sagen ikke til at finde sted før 7. oktober, hvor udvalget holder sit næste møde.

Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Læserbrev

Korshærsleder: Hjemløsetallet i Horsens stiger igen - der bør være flere 'skæve boliger'

Læserbrev: Mens hjemløsetallet i Danmark stort set er uændret, er der ifølge den seneste landsdækkende hjemløsetælling nu 181 hjemløse i Horsens. Det er en stigning på 45 personer i forhold til 2017. Det betyder, at der er 181 borgere, der på optællingstidspunktet ikke havde en fast adresse. Det er mennesker, der f.eks. sover hos en ven eller bor i et kolonihavehus, en garage, en forladt bygning eller i telt. 30 horsensianere bor på herberger (§ 110) rundt omkring i landet. Det koster ca. 30.000 kr. pr. måned for hver person, hvoraf Horsens Kommune betaler halvdelen. Staten betaler den anden halvdel. En udgift for Horsens Kommune på ca. 5,5 mio. kr. At være hjemløs er en ulykkelig situation, det er flovt og skamfuldt ikke at have et sted at bo. At have en bolig er en basal ting, som alle vi andre tager for givet. Vi møder dem på Kirkens Korshærs varmestue i Borgergade, hvor de kommer for at få morgenmad, et bad og et måltid varm mad. Vi møder dem, når de kommer direkte udskrevet fra psykiatrisk hospital eller løsladt fra fængslet uden en funktionel bolig. Vi sender dem på gaden igen, når varmestuen lukker kl. 13.30, velvidende at nogen af dem ikke har et sted at gå hen, før vi åbner igen næste morgen. Gæstfriheden er dog stor hos varmestuens øvrige brugere, som ofte inviterer de hjemløse hjem til sig. En nødløsning, som der desværre sjældent kommer noget godt ud af. Hjemløshed er et komplekst problem, fordi det ikke blot handler om at få en billig bolig. Det er komplekst, fordi man sjældent bare er hjemløs. Ofte er man også plaget af misbrug og stor gæld forårsaget af kviklån, narko og spil. Har man så også en psykiatrisk lidelse, så er det meget svært at få hverdagen til at fungere. Får man endelig en bolig, varer det ikke længe, før man ender på gaden igen. Som hjemløs er man truet på sin eksistens, og det er en ond cirkel, der starter. Man er i ekstrem fare for at blive involveret i vold, kriminalitet, afpresning og prostitution, og gentagne gange møder de hjemløse op på varmestuen og har mistet alt, og varmestuens medarbejdere må hjælpe dem med at få bragt orden i kaos igen. Mange af varmestuens brugere har fået gentagne tilbud om bolig og misbrugsbehandling i løbet af deres liv, men det har ikke fungeret. De passer ikke ind nogen steder, og misbruget fortsætter. Derfor bør der bl.a. være flere "skæve boliger" med en social vicevært tilknyttet, hvor de kan bo og leve i fred og have deres misbrug uden at genere nogen naboer. Desuden bør der være en fokuseret og forebyggende hjemløseindsats, hvor alle kommunens instanser og samarbejdspartnere arbejder sammen om konkrete løsninger for den enkelte hjemløse.

Annonce