Annonce
Ikast-Brande

Realdania skal på banen i midtbyen

Ved åen er det tanken at anlægge en bro og en friluftsscene/amfiteater på den modsatte brink. Illustration: Arkitektfirmaet Domo
Ikast-Brande Kommune lægger op til at involvere Realdania i finansieringen af planerne for den fremtidige udvikling af midtbyen i Brande.
Annonce

Brande: Sidst i november blev resultatet af tre måneders forarbejde vedrørende den fremtidige udvikling af midtbyen i Brande præsenteret i Remisen. Nu lægges der fra kommunens side op til, at der skal indsendes en ansøgning til Realdania om medfinansiering af et forprojekt til udviklingen af midtbyen.

I forprojektet skal der især fokuseres på Brande Citys forslag om at etablere en trappeforbindelse og et helt nyt byrum fra Torvet ned mod og henover åen mod Artium. Projektet har fået arbejdstitlen ”Den cubanske trappe”, og trappen kommer til at ligge i naturlig forlængelse af den eksisterende akse, der går fra Torvet mod stationen og Remisen.

I den endelige rapport om perspektiverne for midtby-udviklingen er der blandt andet skitseret en mulighed for at forbinde den nordlige del af byen og Remiseområdet mere aktivt med midtbyen med en ny cykel- og gangbro over banen. En sådan broforbindelse vil understrege aksen, som strækker sig helt fra Gl. Arvadvej i nord via Borgergade til Torvet. Broen vil kunne forsyne Brandes midtby med langt flere "bløde trafikanter" og dermed mere liv og spontanitet i den daglige brug af byen.

Annonce

Mange spørgsmål

Nogle af de aspekter, der skal undersøges i forprojektet, er:

- Hvem skal bruge området og hvordan?

- Hvordan de nyetablerede projekter skal ejes og driftes?

- Stillingtagen til det landskabelige hovedgreb.

- Midtbyens hovedakse og den mulige forbindelse mellem nordbyen, Torvet og Strømmen.

Til det formål skal der foretages en brugerundersøgelse, som redegør for interessen for området de næste mange år, og der skal foreligge en beskrivelse af projektets styregruppe og ikke mindst en finansierings- og tidsplan for selve projektet.

Fra Realdanias side er der en forventning om, at der inddrages en ekstern rådgiver i processen.

Forprojektet kan efterfølgende munde ud i en fase 2, som vil kræve endnu en ansøgning til Realdania om medfinansiering af en arkitektkonkurrence, som skal vise forskellige bud på konkrete løsninger.

Annonce

Tre faser

Partnerskabet med Realdania forudsætter en kommunal medfinansiering til samtlige faser af samarbejdet, typisk på minimum 50 procent.

Et projekt består af tre faser, hvoraf forprojektet er fase 1. Imødekommer Realdania ansøgningen om at medfinansiere forprojektet, skal der påregnes en kommunal udgift i størrelsesordenen 0,5 – 1 mio. kr.

De øvrige faser er afholdelse af en arkitektkonkurrence (fase 2) og sidenhen gennemførelse af selve projektet (fase 3).

Fase 2 og 3 forudsætter dels, at forprojektet vurderes egnet til at arbejde videre med, dels at byrådet skal tage beslutninger om først medfinansiering af arkitektkonkurrencen og sidenhen et evt. anlægsprojekt.

Et Realdania-projekt er længerevarende, og projektets succes og gennemførelse beror på politiske prioriteringer og beslutninger i takt med, at de enkelte faser bliver gennemført.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce