Annonce
Livsstil

Realdania-projekt: Kystsikring er også beskyttelse af byers identitet

Højvandsmuren i Lemvig blev bygget i 2012 og har stået sin test under storme som blandt andet Bodil, Egon og Dagmar. Med et fornyelsesprojekt af Lemvig Østhavn, der blev afsluttet i 2018, er muren nu over halvanden kilometer lang. - Et højvandsværn er ikke bedre end det svageste led, forklarer borgmester Erik Flyvholm om baggrunden for forlængelsen. Foto: Lemvig Kommune/ fotograf Mads Krabbe

Kystsikring og livet ved vandet skal være i balance, når det gælder arbejdet med at beskytte de danske kyster mod fremtidens oversvømmelser. Det er Realdanias håb med en støtte på 60 millioner kroner til 20 projekter. Argumentet er, at kysten og adgangen til havet er en stor del af mange byer og menneskers identitet. Realdanias projektchef for indsatsen fremhæver Lemvig Østhavn som et godt eksempel.

Annonce

Vand i kælderen, oversvømmelse i gaderne og store bølger, der slår ind mod havnekanten, er ikke længere et særsyn. Det er en del af naturens kræfter, som danskerne skal forberede sig på at opleve mere hyppigt i fremtiden i takt med, at havvandet stiger, og oversvømmelser og stormflode bliver flere. Disse konsekvenser af klimaforandringen er grunden til, at Realdania sidste sommer indgik et partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet, hvor foreningen støtter 20 kommunale projekter med 60 millioner kroner.

- Vi håber, at vi med de penge kan blive klogere og få gode eksempler, som på et fagligt niveau kan hjælpe os med at træffe beslutninger for fremtiden. Alle har brug for at blive klogere på, hvordan byerne i fremtiden kan møde vandet, fortæller Mikkel Suell Henriques, som er Realdanias projektchef for indsatsen.

En beregning foretaget af rådgivningsvirksomheden Cowi anslår, at det kan komme til at koste 100 milliarder kroner i skader i forbindelse med oversvømmelser frem til 2117, hvis ikke der bliver taget hånd om udviklingen.

- Udfordringen er stor nok til, at flere byer i øjeblikket arbejder konkret med at sikre sig på forskellige måder ved at bygge højvandsmure, sluser, diger og forhøjede diger, fortæller han.

Kystbeskyttelse

Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet indgik i august 2018 et partnerskab om at beskytte byer mod oversvømmelser og skabe attraktive byområder.Realdania har afsat 60 millioner kroner til 20 projekter, som kommuner har mulighed for at søge.

Kriterier og rammer for at søge forventes offentliggjort i starten af 2019.

Udover økonomisk støtte fra Realdania får de udvalgte kommuner mulighed for at udvikle projekterne med vejledning fra Kystdirektoratet.

Realdania er en filantropisk forening, hvis formål er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Læs om flere gode eksempler som blandt andet Kanalbyen i Fredericia i folderen "Good Practice-guide 2. Klimatilpasning i kystnære byer", som findes på www.realdania.dk.

Indvielse af den nye havnescene på Østhavnen i Lemvig i oktober 2018. Udover beskyttelse mod oversvømmelse er havnen også blevet omdannet til et område, der skal gøre det attraktivt for erhvervsliv og borgere. Arkivfoto: Morten Stricker
Annonce

Identitet med havet

Kriterierne for at søge støtten er endnu ikke helt fastlagt og bliver først offentliggjort i marts, men det er ingen hemmelighed, hvad Realdania mener, er en prioritet i arbejdet med kystbeskyttelse. Et vigtigt perspektiv er at koble kystsikringen sammen med udvikling af byerne på en måde, så de bliver bedre byer at bo i. Svaret på hvorfor finder man i byernes tilknytning til havet og danskernes kærlighed til vandet.

- Vandstanden kommer til at stige de næste mange hundrede år. Vi ved bare ikke præcis, hvor hurtigt det kommer til at gå. Det afhænger blandt andet af, hvor gode vi er til at holde den globale temperatur nede. De løsninger, vi vælger nu, skal håndtere, at det ikke bliver værre, men på en måde så det ikke hindrer adgangen til vandet eller ødelægger de identiteter, som mange kystbyer har, og som knytter sig til vandet på forskellige måder, forklarer Mikkel Suell Henriques.

Ny Østhavn i Lemvig

Forhøjet vandstand i Limfjorden har altid været et vilkår for Lemvig, men med årene er antallet af store oversvømmelser taget til. I 2010 søsatte kommunen derfor en forundersøgelse med fokus på tilpasning til klimaet, sikring mod stormflod og med fokus på Lemvig Havn som rekreativt område.Arkitektkonkurrencen blev vundet af virksomhederne Ivan Jacobsen, SLA og ORBICON med et forslag, som kombinerede en fremtidssikret klimaløsning med en ny promenade.

Fornyelsesprojektet stod på i et år og byggede videre på en allerede eksisterende 2,10 meter høj højvandsmur med navnet Le Mur, som er suppleret med 280 meter. Muren er nu over halvanden kilometer lang og binder den østlige og vestlige del af havnen sammen med en promenade langs vandkanten.

Når der er udsigt til oversvømmelse, er det muligt at lukke porte i højvandsmuren og dermed beskytte byen og nogle af de huse, der ligger lavt i baglandet.

Langs promenaden er en beddingstrappe (en bedding er et skrånende underlag for et skib, der er ved at blive bygget eller repareret. Red.). Den fører ned til et havnebassin med plateauer og ramper, der er bygget til leg, ophold og aktiviteter, og som samtidig kan tåle at blive oversvømmet. Der er også bygget en vidensscene til foredrag og koncerter.

På højvandsmuren er der installeret bænke med inskriptioner om målinger af højvande gennem tiden.

I de kommende år bliver projektet suppleret med et Klimatorium, som skal være centrum for deling af viden om klimasikring.

Projektets samlede budget er på 22 millioner kroner. Realdania har bidraget med 10 millioner.

Læs mere på www.realdania.dk eller www.lemvig.dk.

Den ny Østhavn i Lemvig lægger rammer til forskellige aktiviteter som for eksempel krabbefiskeri, vandaktiviteter og små overraskelser som denne hængekøje. - Vi kan utrolig godt lide at bo ved kysten og opholde os i vandet. Det afspejler sig i boligpriser og i vores fritid. Det er nogle af de kvaliteter, vi skal passe på, at vi ikke mister, når vi ønsker at sikre os mod havvandstigninger, fortæller projektchef ved Realdania, Mikkel Suell Henriques. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Annonce

Sikring af gammel fiskerby

Han fremhæver Lemvig som et godt eksempel på, hvordan det er lykkes at klimasikre havnen og samtidig skabe et område, der understøtter byens historie og borgernes adgang til havnen. Et projekt, som Realdania var med i. Lemvigs borgmester, Erik Flyvholm, er enig i den betragtning, som allerede var en del af udviklingsplanen med havnen i 2010, da fiskeauktionen lukkede, og byen i stedet ønskede at skabe rammer om en oplevelses- og erhvervshavn.

- Grunden til at vi (lemvigboere, red.) bor, hvor vi gør, er, at vi synes, det er et dejligt område. Hvis ikke vi finder smarte løsninger, kunne resultatet være blevet en betonmur rundt om hele Limfjorden. Det er der ingen, der ønsker, for vi drages af vand og vil gerne have adgang til det, mener borgmesteren, der er begejstret for resultatet, som han kalder en multifunktionel højvandsløsning. Den giver mulighed for at nyde området på de dage, hvor vandstanden er normal, hvilket er det meste af tiden. Og omvendt er byen beskyttet mod oversvømmelser, når det er aktuelt.

- Det, synes vi i al beskedenhed, er lykkes, fastslår han.

Ved indvielse af Østhavnen i Lemvig var rammerne på plads til at give en smagsprøve på både zumba og spinning. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Annonce

Beskyttelse af adgang til vandet

Realdania håber, at projektet med kystsikring af danske byer vil resultere i flere eksempler på en balance mellem beskyttelse mod vandstigninger og borgernes adgang til havet.

- Det er noget, som vedrører os alle sammen. Der er desværre en vis tendens til at diskussionen, om hvilke løsninger vi vil have, spidser til, når der har været en ulykke. Derfor er det vigtigt at tage snakken i god tid, så vi finder de bedste løsninger, fortæller Mikkel Suell Henriques om en udfordring, der ikke ser ud til at forsvinde.

Frem til år 2100 forventer DMI, at vandstanden omkring Danmark vil stige mellem 20-140 centimeter, men det er ikke umuligt, at stigningen bliver højere.

- Hvis vi kigger 10-20 år i fremtiden, er kystsikring stadig noget, man taler om. Forhåbentlig er vi bare blevet bedre til at finde gode løsninger, som resten af verden kan lade sig inspirere af. For det er en udfordring, som alle lande, der ligger ud til vandet, står med, påpeger Mikkel Suell Henriques.

Fra indvielsen af Østhavnen i Lemvig. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce