Annonce
Erhverv

Rabat på lufthavnsbidrag - men kritiske røster i byrådet

Midtjyllands Lufthavn, der indtil for to år siden hed Karup Lufthavn, har igen behov for tilskud. Arkvfoto
Flere politikere i byrådet har svært ved at acceptere behovet for kapitalindskud til Midtjyllands Lufthavn.

Midtjylland: Siden 2012 har skiftende byråd en gang årligt sendt kapitalindskud i omegnen af en halv million kroner til Midtjyllands Lufthavn i Karup, men næste år bliver bidraget sat ned.

I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget blev det aftalt mellem forligspartierne, at Ikast-Brande i 2020 og 2021 bidrager med 400.000 kroner årligt til dækning af lufthavnens kroniske driftsunderskud. Udregnet i forhold til kommunens ejerandel på 9,32 procent skulle beløbet have udgjort 559.200 kr., men borgmester Ib Lauritsen (V), som i en periode har vikarieret for Ikast-Brandes repræsentant i lufthavnsbestyrelsen, socialdemokraten Frank Heidemann Sørensen, kunne oplyse, at de øvrige otte ejerkommuner har accepteret en ny beregningsmodel, hvor der bliver taget højde for befolkningstal, antal brugere og transaktioner.

Eftersom beløbet allerede var aftalt i budgettet, var det reelt kun en formel godkendelse af udbetalingen af de første 400.000, byrådet skulle tage stilling til, men det fik alligevel flere til at knytte en kommentar til sagen.

Annonce

Politikernes legeplads

Skarpest i retorikken var Fælleslistens Henrik Kraglund, der kaldte Midtjyllands Lufthavn ”politikernes legeplads”. I lighed med de konservatives Annette Mosegaard, der betegnede kapitalindskuddet for ”et erhvervstilskud”, så han gerne, at lufthavnens bestyrelse, som består af 12 politikere og en enkelt erhvervsmand, direktør Claus Berthelsen fra Peter Larsen Kaffe i Viborg, blev professionaliseret.

Han angreb desuden lufthavnens direktør, Frans Bjørn-Thygesen, for at tegne et glansbillede af udviklingen. Tidligere på året er lufthavnsdirektøren blevet citeret for, at han tror på fremgang, men de seneste passagertal tyder på en tilbagegang på 18 procent i år. Dermed står Midtjyllands Lufthavn for den samlede tilbagegang i indenrigstrafikken på landsplan, anførte Henrik Kraglund. Ib Lauritsen betegnede de årligt tilbagevendende behov for kapitalindskud som ”en sag vi her i byrådet har lidt svært ved at acceptere”, og han vil tage spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning med tilbage. Til gengæld imødegik han Henrik Kraglunds postulat om, at ingen fra den sydlige del af kommunen benytter lufthavnen, men i stedet benytter lufthavnen i Billund, som Ikast-Brande Kommune faktisk også er medejer af.

Dansk Folkeparti har som de eneste konsekvent stemt imod bevillingerne, og den holdning har ikke ændret sig, fastslog partiets 1. viceborgmester, Simon Vanggaard Nielsen. Når partiet alligevel stemte for at bevilge de 400.000, skyldes det, at ”vi bakker 100 procent op om budgetforliget”, sagde han.

– Lufthavnen har en værdi for vores erhvervsliv, erkendte DF’eren, der samtidig satte spørgsmålstegn ved, hvor længe man skal blive ved med at holde hånden under det, han sammenlignede med kollektiv trafik. At man var endt med 400.000 kroner kaldte han et bedre resultat end alternativet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hedensted

Restaurantforpagter efter coronaudbrud og serieindbrud: Det kan ikke blive meget værre

Annonce