Annonce
Brædstrup

Pulje på fem millioner kroner åbner snart: Trætte huse i midtbyen skal have et løft

Midtbyen i Brædstrup skal have et løft, så derfor åbner Horsens Kommune fra nytår op for ansøgninger til en pulje på fem millioner kroner til bygningsfornyelse. Arkivfoto

Horsens Kommune åbner fra nytår op for, at husejere og lejere centralt i Brædstrup kan søge midler til bygningsfornyelse. Formålet er at gøre midtbyen pænere og mere attraktiv til glæde for beboerne og ikke mindst tilflyttere.

Brædstrup: En række ejendomme i den centrale del af Brædstrup trænger i høj grad til renovering af facade og klimaskærm, hedder det i programmet for områdefornyelsen i Brædstrup.

Det er grunden til, at Horsens Kommune fra nytår åbner en pulje på fem millioner kroner til bygningsfornyelse i den centrale del af Brædstrup, særligt koncentreret omkring hovedgaden.

Ifølge områdeprogrammet er der registreret 42 boliger med installationsmangler i Brædstrup midtby, og ud af dem er 16 boliger ubeboede. Samtidig hedder det i områdeprogrammet, at "enkelte ejendomme er i så dårlig vedligeholdelsesstand, at der under hensyn til kulturhistorisk og arkitektonisk værdi kan stilles spørgsmål til hensigtmæssigheden af bevarende foranstaltninger".

Annonce

Om bygningsfornyelsen

Der er i alt afsat fem millioner kroner til bygningsfornyelse i Brædstrup i perioden 2019-2022.Det forventes, at der kan sættes mellem to og fire renoveringsprojekter i gang om året

Horsens Kommune tildeler støtten til bygningsfornyelse efter tre opstillede parametre:

Behovsrelateret renovering, hvor støtten tildeles ejendomme med utidssvarende boliger.

Betydning i bybilledet i forhold til placeringer, omgivelser og arkitektur, hvor der vil foregå henvendelse til ejere af udvalgte ejendomme.

Betydning for byens udvikling, hvor det prioriteres at gennemføre indsatser, som understøtter de overordnede mål for områdefornyelsen i forhold til bosætning og byrum.

Ejendommene i den central del af Brædstrup udgør det primære mål for bygningsfornyelse sammen med utidssvarende boliger i byen i øvrigt.

Kilde: Byfornyelsesprogram for Brædstrup

Hjælp til renovering

Det er på den baggrund, at Horsens Kommune sammen med Brædstrup Lokalråd forleden inviterede til informationsmøde i den gamle rådhussal i Brædstrup, hvor husejere og lejere i det udvalgte område kunne høre mere om muligheden for få del i midler til bygningsfornyelse. Pengene vil give en hjælpende hånd til finansiering af en renovering af byens nedslidte huse.

- Vi starter i et geografisk område omkring hovedgaden, og det sker ud fra et parameter om betydning i bybilledet, og at vi får løftet bybilledet i midtbyen, siger Jens Friis Pedersen, projektleder for områdefornyelsen.

Han oplyser, at hvis der mod forventning ikke er nok ansøgere inden for det udvalgte område, vil kommunen senere åbne op for andre ansøgninger uden for området, så man dermed sikrer, at man får brugt samtlige fem millioner kroner inden udgangen af 2022, hvor tilbudet om medfinansiering til boligrenoveringer løber ud.

Håber på positiv spiral

Det forventes, at der kan sættes mellem to og fire renoveringer i gang om året indtil 2023, og hele formålet med bygningsfornyelsen er at gøre midtbyen i Brædstrup pænere og mere attraktiv for beboere og tilflyttere. Samtidig håber formanden for Brædstrup Lokalråd, at byfornyelsen vil sætte en positiv spiral i gang.

- Jeg håber, der er stor opbakning i byen til at bruge de fem millioner kroner til at forskønne bygninger. Jeg er sikker på, det vil skabe en positiv spiral, så flere får lyst til at også at vedligeholde deres egne boliger. Det vil alt sammen sende et godt signal til folk, som vil flytte til byen eller starte butik her. Erfaringer fra andre områder, hvor de har fået bygningsfornyelse, viser også, at det giver en større lyst til at investere i ens bolig, siger Preben Norup.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce