Annonce
Debat

Psykiatrisk Center. Er PKA årsag til, at Region Midtjylland skal skære 2520 stillinger væk?

Annonce
Er PKA årsag til, at der skal spares 2520 stillinger væk i Region Midtjylland de næste 30 år?

Har PKA's bestyrelse sammen med deres bestyrelsesformand, der samtidig er formand for Region Midtjylland, spekuleret i at fastholde de private lods-/grundejeres i konkursen?

Er det derfor Region Midtjylland ikke respekterer:

Vestre Landsret den 26.01.2012 om, at der ikke må eksproprieres til fordel for private entreprenør og developer.

Vejledning om kommuneplanlægning om tilbageførsel af arealer til landzone (§§ 45-46)?

PKA har kendt til muligheden for et OPP-projekt i seks år, altså tre år forud for at Region Midtjylland 11. januar 2013 offentliggjorde deres planer for Psykiatrisk Center?

Beregninger viser, at PKA Pension tjener en milliard kroner uden rentetilskrivning på otte procent. PKA har 0 kr. i udgifter til det nye Psykiatrisk Center i Skejby, da PKA forudgående overtager det tidligere Psykiatrisk Center i Risskov, som bliver solgt til en pris på 35-40.000 kr. pr. kvadratmeter.

Beregninger viser, at Region Midtjylland skal spare ca. 84 stillinger pr. år de næste 30 år, før Region Midtjylland kan betale PKA Pension denne finansiering.
På 30 år er der tale om ca. 2520 stillinger, som Region Midtjylland skal nedlægge blandt det personale, der selv nyder godt af pensionsfortjenesten i PKA Pension ved PKA-deltagelse i OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i Skejby.

Der er ikke noget odiøst i, at PKA vil tjene penge. Det odiøse opstår, når PKA's grådighed ikke har sin begrænsning. En brugtbilhandler vil selvfølgelig også tjene på de brugte biler, han sælger videre.

Skatteyderne/borgerne i Danmark bør kunne have en rimelig forventning til, at den politiske del ikke bliver blandet sammen med de private interesser til ugunst for det danske samfund.

Hvorfor er der ikke en reguleret maks. byggepris pr. kvm., som man må bygge for, på OPP-kontrakter?

Konstateringen her må være, at Region Midtjylland med Bent Hansen, der også er PKA's formand, har handlet til ugunst for borgerne i Region Midtjyllands sundhedspleje, derved at Region Midtjylland må skære ned med ca. 2520 stillinger over de næste 30 år på grund af denne OPP-aftale med PKA Pension.
Jeg håber ikke, det er PKA pensionshavernes interesse, at PKA skal have ca. en milliard i fortjeneste, før betalingen af de otte procent i renter.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Julia frygter, at der sker ulykke ved trafikeret kryds - kommunen er på vej med løsning

Danmark

Interview: 'Jorden kalder' tænkte Jens Rohde, mens han sad og følte sig helt på månen

Annonce